• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะรุม

มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีต้นกำเนิดในแถบทวีปเอเชีย มีประโยชน์อเนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยาและอุตสาหกรรม สามารถรับประทานได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ฝัก ใบ ดอก เมล็ด ราก เป็นต้น แต่ถ้านำมาใช้เป็นยาสมุนไพรนั้นจะใช้เกือบทุกส่วนของต้นมะรุมรวมทั้งเปลือกด้วย

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
    สารบัญเนื้อหา ดื่มนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมนานๆ จะทำให้เกิดนิ่วในไตหรือไม่ ดื่มนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมแทนนมวัวได้หรือไม่ ถั่วลิสงผสมกับถั่วเหลืองเพื่อทำนมถั่วเหลืองได้หรือไม่ ผู้ชายดื่มนมถั่วเหลืองเป็นประจำทุกวันได้หรือไม่ นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม เคล็ดแต่ไม่ลับ ซื้อไตรแคลเซียมฟอสเฟตได้อย่างไร นมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาถูก ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 170 มิถุนายน 2536
    ผักพื้นบ้านไทย : ของดีที่ถูกทอดทิ้งคอลัมน์ต้นไม้ใบหญ้าได้เสนอเรื่องต้นไม้ชนิดต่างๆ ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าปีแล้ว แต่ก็ยังมีต้นไม้อีกมากมายหลายชนิดที่น่าสนใจและสมควรนำมาเขียนในคอลัมน์นี้ อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการนิตยสารหมอชาวบ้าน ได้แนะนำให้เขียนเรื่องผักพื้นบ้านของไทยบ้าง เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ชาวไทยหันมาบริโภคผักพื้นบ้านไทยกันมากขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 180 เมษายน 2537
    มะกอก ผักพื้นบ้านที่ไม่ชอบคนเจ้าเล่ห์“มะกอกสามตะกร้า ปาไม่ถูก”ประโยคที่ยกมาข้างบนนี้ เป็นคำพังเพยดั้งเดิมของชาวไทยที่ใช้เปรียบเทียบ (โทษ) ลักษณะของคนประเภทกลิ้งกลอกเจ้าเล่ห์ที่ทำอย่างไรก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเหมือนกับเอาผลมะกอกตั้งสามตะกร้าขว้างปาก็ยังไม่ถูกเลยสักครั้งเดียว คนประเภทนี้สมัยก่อนรียกกันว่าเป็นคน “มะกอกสามตะกร้า” ก็จะเข้าใจกันทั่วไปแต่ในปัจจุบันคงต้องเปลี่ยนคำเรียกเสียใหม่ ...