• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะธรรมะหรรษา 555

โยคะ ไม่ใช่ การออกกำลังกาย

โยคะ คือ การรวมกายและใจ (มีสติรู้ รู้ตัวตลอดเวลา รู้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งก็ตาม) การฝึกโยคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต้องเข้าใจหลักการของโยคะ ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ไม่ใช่เรื่องของท่าทาง แต่เป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักจะติดเรื่องท่าทาง ด้วยภาพที่เห็นจากการนำเสนอตามสื่อต่างๆ อาจเป็นลักษณะของท่าที่ยาก ซึ่งจริงๆ แล้วหลักการของโยคะมีเพียง ก้ม แอ่น บิด เอียง ไม่ว่าจะทำท่าใดก็ล้วนอยู่ในหลักการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นท่ายากหรือง่ายให้ดูที่ผลทางกายภาพ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทำท่ายากเสมอไป เพียงท่าอาสนะพื้นฐาน 14 ท่าก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ผู้ฝึกต้องมีความสม่ำเสมอ นั่นคือ ต้องมีวินัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีโยคะ (มรรค 8 โยคะ) โดยไม่ลืมที่จะยึดหลักอาสนะ 4 ประการ คือ สบาย นิ่ง ใช้แรงน้อย  และมีสติกำหนดรู้ความเคลื่อนไหว 


โยคะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ท่าทาง  ใครทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคน เพราะฉะนั้น ความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ

We shouldn't live one hundred years, but one hundred percents.  (Dr.M.L.Gharote)
 ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้ค่าจนถึงร้อยปี แต่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างเต็มร้อย

โยคะ เป็นหนึ่งในแขนงความคิดเพื่อให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้นการรวมกันของโยคะและธรรมะจึงเป็นคู่ที่ลงตัวอย่างยิ่ง...โยคะ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ในขณะที่ธรรมะช่วยพัฒนาจิต จึงเกิดแนวทางการอบรมโยคะควบคู่ธรรมะ นั่นคือ "โยคะธรรมะหรรษา" 


แนวคิดโยคะธรรมะหรรษาเริ่มจากการมองผู้คนในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตผูกติดกับความเครียด ซึ่งต้องการการผ่อนคลาย จึงเกิดแนวทางการจัดการโยคะให้เป็นเรื่องง่าย เข้าใจได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องของธรรมะให้ดีขึ้น โดยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่แท้จริงได้โดยง่าย ไม่ต้องคร่ำเคร่งมากนัก จึงเป็นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจไปพร้อมๆ กัน ให้มีความสุขในทุกขณะชีวิต


โยคะธรรมะหรรษา เป็นหนึ่งในโครงการของสถาบันโยคะวิชาการมูลนิธิหมอชาวบ้าน ที่ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งเรื่องของโยคะและธรรมะในมุมมองที่ไม่เครียด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายๆ (ตอนหลังมีการเติม ฮา ฮา ฮา ลงไป เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เป็น โยคะธรรมะหรรษา ฮา ฮา ฮา หรือ 555) 

ใครสนใจเรื่องของโยคะผสมผสานธรรมะ สามารถร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้แบบสบาย ๆ สนุกสนานเป็นกันเองในแบบวิถีธรรมชาติได้ ในวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้ มีกำหนดจัด "โยคะธรรมะหรรษา ฮา ฮา ฮา" ครั้งที่ 16 ที่สวนแสนปาล์ม จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูโจ๋ โทร. 08-1420 4111  Email address : [email protected] หรือเว็บไซต์ของสถาบันโยคะวิชาการ  www.thaiyogainstitute.com หรือ http://yogadhammahunsa.multiply.com 
 
ทำโยคะให้เป็นเรื่องง่าย ให้โยคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับการล้างหน้าหรือแปรงฟันที่ต้องทำในทุกๆ วัน 

 

ข้อมูลสื่อ

368-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 368
ธันวาคม 2552
โยคะ
วรรธ