• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พัฒนาการของเด็ก

พัฒนาการของเด็ก


เด็กๆจะมีพัฒนาการตามวัย โดยแต่ละวัยจะมีทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น การทราบทักษะของเด็กแต่ละวัย จะช่วยให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก
 

๒ ขวบ - ๒ ขวบครึ่ง

- วิ่งและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

- กระโดด โดยกระโดดด้วยเท้าทั้ง ๒ ข้าง

- เดินถอยหลัง โดยลากของเล่นเดินถอยหลัง

- เคลื่อนไหวโดยการนั่งคร่อมของเล่นเหมือนการขี่ม้า

- โยนลูกบอลและเตะลูกบอลไปบนพื้น


๒ - ๓ ขวบ

- ไต่ขึ้น-ไต่ลง เครื่องเล่น

- เตะและโยนลูกบอก โดยไม่มีทิศทาง

- จับลูกบอลและประคองลูกบอลขวางลำตัว


๓-๔ ขวบ

- ปั่นจักรยาน และบังคับเลี้ยวไปตามมุม

- เตะ โยน และจับลูกบอล โดยมีทิศทางที่แน่นอน


๔-๕ ขวบ

- เริ่มมีความสมดุล ยืนบนขาข้างเดียวได้ และสามารถกระโดดไปข้างหน้าได้

- จับบอลลูกเล็กด้วยแขนทั้ง ๒ ข้างได้ดี


เด็กจะค่อยๆเรียนรู้เพิ่มขึ้นทีละอย่าง โดยเริ่มจากการนั่ง ยืน เดิน ดังนั้นการพัฒนาแต่ละอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน

ข้อมูลสื่อ

224-001-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 224
ธันวาคม 2540
เรารักสุขภาพ
สมฤดี สาธรสัมฤทธิ์ผล