• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลำไส้เรามีขนาดใหญ่แค่ไหน

ลำไส้เรามีขนาดใหญ่แค่ไหน

 

 

เนื่องจากร่างกายต้องการพื้นที่พื้นผิวของลำไส้สำหรับการดูดซึมสารอาหาร ร่างกายจึงต้องแปลงสนามเทนนิสทั้งสนามมาไว้ในลำไส้ พื้นผิวของลำไส้มีมากกว่าพื้นผิวของร่างกายภายนอกถึง ๒๐๐ เท่า


ทางเดินอาหารในร่างกายผู้ใหญ่มีความยาวประมาณ ๙ เมตร ส่วนที่ยาวที่สุดได้แก่ลำไส้เล็ก ซึ่งมีความยามประมาณ ๗.๕ เมตร ลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ลำไส้ใหญ่มีขนาดโตกว่าลำไส้เล็ก กล่าวคือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗ เซนติเมตร ในความเป็นจริงลำไส้ไม่ได้ถูกยึดออกมายาวเท่านี้ เพราะลำไส้ที่มีชีวิตกล้ามเนื้อจะหดตัวคลายตัวอยู่ตลอดเวลา

ความยาวของลำไส้เล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่ของพื้นผิวแล้วยังต่างกันมาก พื้นที่ผิวของลำไล้เล็กมีขนาดกว้างถึง ๒๕๐ ตารางเมตร หรือเท่ากับสนามเทนนิส ๒ สนามรวมกัน ที่ต้องมีพื้นที่ผิวมากมายอย่างนี้เพราะต้องการไว้สำหรับดูดซึมสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงร่างกายและการที่มีพื้นที่มากบรรจุอยู่ในที่แคบๆ ได้ก็ต้องอาศัยการพับไปพับมา และยังมีส่วนยื่นออกมาคล้ายชั้นวางของมากมาย ในแต่ละชั้นก็มีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ ที่เรียกว่า วิลไล (villi) ออกมาอีก ทำให้เพิ่มพื้นที่ขึ้นไปได้อีกมาก และในวิลไลก็ยังมีไมโครวิลไล (microvilli) ด้วย เหล่านี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวทั้งนั้น

 

 

ข้อมูลสื่อ

226-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 226
กุมภาพันธ์ 2541
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์