• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระดูกสันหลัง : แกนหลักของร่างกาย

กระดูกสันหลัง : แกนหลักของร่างกายครั้งหนึ่งเคยได้ยินคนทั่วไปเขากล่าวยกย่องชาวนาเอาไว้ว่า “ชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ (ไทย)” เพราะชาวนาคือแกนหลักของกลุ่ม ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศ รวมไปถึงเพื่อนร่วมโลกด้วย

เหตุที่มีการเปรียบไว้เช่นนั้น คงเป็นเพราะกระดูกสันหลังถือได้ว่า เป็นแกนหลักของร่างกายเช่นเดียวกัน
กระดูกสันหลัง (spine) เป็นแนวกระดูกที่ทอดอยู่ทางหลังของร่างกาย ทำหน้าที่หลักๆ สองด้านด้วยกัน

อย่างแรก คือ ช่วยปกป้องไขสันหลังอันบอบบางมิให้ได้รับการกระทบกระเทือนจากภายนอก และอย่างที่สอง ก็คือ ช่วยทำหน้าที่เป็นโครงหลักให้กับกระดูกทางด้านหลัง

กระดูกสันหลังประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนคอ (7 ชิ้น) ส่วนอก (12 ชิ้น) ส่วนเอว (15 ชิ้น) ส่วนกระเบนเหน็บ และส่วนก้นกบ

ในจำนวนกระดูกทั้งหมดนี้จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไป หากสังเกตดูจะมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นแกนหลักของกระดูกสันหลัง (vertebrae) มีลักษณะเป็นรูปโค้งและยังมีกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่เรียกว่า กระดูกเหนือก้นกบ (sacrum) และกระดูกส่วนล่างสุดอยู่แถวบริเวณกัน มีลักษณะคล้ายหางเล็กๆ เรียกว่า กระดูกก้นกบ (coccyx) ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อที่มาต่อกันนั้น จะมีหมอนหนุนรองรับ เรียกว่า หมอนรองกระดูก (intervertebrae disc) ในส่วนที่เป็นหมอนรองกระดูกนี้ มีลักษณะที่ปรกอบด้วยใยของเนื้อเยื่อ หรือ “ไฟบรัสทิชชู” (fibrous tissue) เป็นวงอยู่โดยรอบ และภายในมีของเหลวคล้ายวุ้น มีลักษณะยืดหยุ่นได้ เพื่อป้องกันการกระแทกอย่างแรงๆ คล้ายๆ กับโช้กอัพของรถยนต์ ดังนั้น ถ้าจะพูดถึงหน้าที่สำคัญของหมอนรองกระดูกแล้วพอจะสรุปได้ 3 ประการ คือ

1. ช่วยให้กระดูกสันหลังขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้

2. เป็นทุ่นรองรับช่วยกันการกระแทกคล้ายโช้กอัพของรถยนต์

3. เพื่อให้กระดูกสันหลังแต่ละชิ้นมีโอการสขยายได้ คล้ายๆ หัวต่อรถไฟ

คนที่มีบุคลิกดี ส่วนหนึ่งสังเกตได้จากการนั่ง ยืน เดิน ที่เหมาะสมตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใด หลังต้องตั้งตรง ไม่งุ้มงอ และการมีบุคลิกเช่นนี้เป็นประจำจะทำให้ไม่เป็นโรคปวดหลังด้วย

ไหนๆ ก็ขึ้นต้นเรื่องกระดูกสันหลังกับชาวนาไว้แล้ว ขอต่อท้ายอีกหน่อยว่า หากดูตามสภาพของชาวนาไทยในวันนี้ ทุกคนคงเห็นพ้องต้องกันว่า ชาวนาอาจเป็นได้แค่เพียงกระดูกสันหลังที่พิการกระมังคะ

ข้อมูลสื่อ

179-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 179
มีนาคม 2537