• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

“เครื่องทำให้” มิใช่การออกกำลังกาย

“เครื่องทำให้” มิใช่การออกกำลังกาย


ขณะที่มีการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อจะหดตัวโดยคำสั่งของสมอง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ หัวใจจะสูบฉีดเลือดไปตามกล้ามเนื้อมากขึ้น เนื่องจากการหดตัวของกล้ามเนื้อต้องการสารอาหารและออกซิเจนเพื่อเผาผลาญให้เกิดพลังงาน

หลังการออกกำลังกายร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วขึ้น และทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ เสื่อมช้าลง การออกกำลังกายจึงเป็นการทำงานร่วมกันของหลายระบบทั้งร่างกาย เกิดภาวะสมดุลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งหมายความว่า สุขภาพของผู้ออกกำลังกายย่อมดีขึ้นจากผลของการออกกำลังกายนั้น

มีความเข้าใจไม่ถูกต้องนักว่า กระบวนการออกกำลังกายสามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ เช่น ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง ขยับเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ โดยมีเครื่องทำให้หรือนวดดัดโดยผู้อื่น กระตุ้นให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดเฉพาะส่วนโดยการนวดด้วยมือ หรือสั่นสะเทือนโดยเครื่องที่มีมอเตอร์โดยผู้ถูกกระทำไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่นอนเฉย ๆ นั่งเฉย ๆ หรือยืนเฉย ๆ อย่างเดียว ร่างกายไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

การที่มีคนอื่นทำให้หรือเครื่องทำให้ ไม่ใช่การออกกำลังกายเพราะไม่ได้เกิดจากคำสั่งของสมองและปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าไม่มีการใช้พลังงานที่เผาผลาญจากสารอาหาร จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเลย และบ่อยครั้งยังทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

เคยมีรายงานว่า ผู้ที่มีกระดูกเปราะบางเกิดกระดูกขาหักหลังจากนอนและพาดขาไว้บนเครื่องนวดชนิดส่ายไปมา
หรือพบว่ามีผู้ใช้เครื่องสั่นสะโพกหน้ามืดฟุบลงกระแทกกับพื้นเนื่องจากความดันต่ำลง คนที่นั่งอยู่บนจักรยานที่เครื่องปั่นเอง และมีที่จับโยกลงได้เองตามความเร็วของเครื่องเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อแพลง และวิงเวียน ศีรษะ หน้ามืด ตาลายคล้ายเมารถ เมาเรือ อาการเช่นเดียวกันยังเกิดกับการนั่งอยู่บนเครื่องกรรเชียงบกที่เคลื่อนไหวได้เองด้วย

ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคิดว่าจะลดเฉพาะส่วนได้ ความจริงลดไม่ได้ แต่กลับถูกกระแสไฟฟ้าดูดเพราะไม่มีสายดิน และถึงแม้บางเครื่องจะใช้แบตเตอรี่กระแสไฟอ่อนจนแทบจะไม่รู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้ากระตุ้นเลย อาจเกิดอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ และเป็นโรคผิวหนังผื่นคันเพราะแพ้กรดหรือด่าง ใต้ขั้วไฟฟ้าที่วางไว้

ยังมีรายงานอีกมากมายเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก “เครื่องทำให้” เกือบทุกชนิด ที่สำคัญคือ นอกจากจะต้องเสียเงินมหาศาลในการซื้อเครื่องมือเหล่านี้หรือใช้บริการจากสถานที่มีเครื่องมือเหล่านี้แล้ว ยังทำให้สูญเสียทั้งสุขภาพและสุขภาพจิต เพราะว่าการที่เครื่องทำให้นั้น ไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายนั่นเอง

หลายคนอาจโต้เถียงว่าเครื่องทั่วไปคงมีประโยชน์อยู่บ้าง มิฉะนั้นแล้วคงไม่ขายดับขายดี มีการโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ และบ่อยครั้งเครื่องเหล่านี้ยังถูกแนะนำให้ใช้หรือขาย โดยบุคลากรทางการแพทย์ในลักษณะขายตรงอีกด้วย แต่คงเห็นได้ชัดว่า ประโยชน์ที่ได้มิใช่เรื่องของสุขภาพ แต่เป็นการทำผลกำไรอันใหญ่หลวงให้กับผู้ผลิตและผู้ขาย ส่วนผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอุปโภคนั้น ไม่ได้รับประโยชน์จาก “เครื่องทำให้” เหล่านี้เลย


การที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตได้นั้นต้องเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ตราบใดที่มนุษย์ต้องอาศัยผู้อื่นหรือเครื่องมาเคลื่อนไหวให้ ตราบนั้นคือเกิดปัญหาของร่างกายแล้ว เช่น ในกรณีของแขนขาไม่มีแรง หรือสมองไม่สั่งงาน ดังนั้น หากต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจงเคลื่อนไหว หรือออกกำลังกายด้วยตนเองเถิด สุขภาพจึงจะดีและสมบูรณ์ได้

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

203-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 203
มีนาคม 2539
อื่น ๆ
รศ.ประโยชน์ บุญสินสุข