• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทำไมเราต้องหายใจ

ทำไมเราต้องหายใจ

เราหายใจเอาอากาศเข้าไปในปอด หรือถ้าจะพูดให้แคบเข้าก็คือ เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายนั่นเอง อวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องการออกซิเจนเพื่อเป็นพลังงานและต้องการติดต่อกันตลอดเวลา

ถ้าร่างกายขาดออกซิเจน แม้ช่วงระยะเวลาไม่นานนักก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ออกซิเจนจะถูกนำไปสู่เซลล์ของร่างกายโดยเลือด เซลล์จะใช้ออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิต

การเผาไหม้ภายในเซลล์จะเกิดในอุณหภูมิปกติ และจะได้สารที่มีพลังงานสูง การเผาไหม้ภายในเซลล์จะเกิดผลผลิต 2 ชนิดคือ
1. คาร์บอนไดออกไซด์
2. น้ำ

ร่างกายขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางการหายใจ ส่วนน้ำจะเอาไปใช้ต่อ ส่วนที่เหลือจะขับออกทางการหายใจ เหงื่อและปัสสาวะ ดังนั้นพอสรุปได้ว่าเราหายใจเข้าเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย และหายใจออกเพื่อคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอก

 

                              *********************************

 

ข้อมูลสื่อ

209-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 209
กันยายน 2539
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์