• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระเป๋านักเรียน

ใกล้จะเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านคงจะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาเสื้อผ้านักเรียน กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน และเครื่องเขียน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องเสียอีกมากมาย
ตามโรงเรียนต่างๆมักจะออกกฎมากมายรวมทั้งกฎที่กระทรวงศึกษาฯได้กำหนดไว้ และกฎที่โรงเรียนแต่ละแห่งเพิ่มเติมเข้าไป โดยบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของนักเรียน จะมุ่งแต่ความมีระเบียบเรียบร้อย หรือความสวยงามเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ในระเบียบ คือ กระเป๋านักเรียน

กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่กำหนดให้ใช้คือ กระเป๋าหนังสีดำแบบหิ้วด้วยมือ มักไม่ได้กำหนดขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าไว้ แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีในโรงเรียน คือ ลิ้นชักหรือตู้เก็บของสำหรับนักเรียนกลับไม่ได้เตรียมไว้สำหรับนักเรียนทุกคน ผลที่ตามมาคือ นักเรียนประถมและมัธยม โดยเฉพาะนักเรียนหญิงต้องหิ้วกระเป๋าที่มีขนาดและน้ำหนักไม่สมดุลกับร่างกาย และเกินกำลังของตัวเอง

กระเป๋านักเรียนของเด็กประถมถ้าบรรจุหนังสือที่เรียนในแต่ละวันรวมทั้งเครื่องเขียนด้วย จะมีน้ำหนักราวๆ 4-5 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับตัวเด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม คือประมาณร้อยละ 15-20 ของน้ำหนักตัว ซึ่งถ้าต้องหิ้วของขนาดนี้เดินทางด้วยระยะทางอีก 2-3 กิโลเมตร ไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์ หรือเดินด้วยเท้า น้ำหนักที่หิ้วจะทวีคูณ ลองนึกถึงเวลาผู้ใหญ่ต้องหิ้วของ 15-20 กิโลกรัม แล้วยืนโหนรถเมล์ดู เด็กนักเรียนจะมีความลำบากมากกว่านี้อีกหลายเท่า

เด็กวัยนี้พัฒนาการทางร่างกายกำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเจริญของกระดูกสันหลัง เด็กจึงไม่ควรหิ้วของหนักกว่าร้อยละ 5-10 ของน้ำหนักตัว มิฉะนั้น ผลที่เด็กจะได้รับก็คือ กระดูกสันหลังเบี้ยว และกระดูกซี่โครงที่บิดตัวไปทำให้ปอดมีขนาดเล็กลง และที่ร้ายคือ เมื่อเด็กเติบโตจนเข้าวัยสาวแล้ว กระดูกสันหลังจะเกิดการเบี้ยวอย่างถาวร ทำให้การลงน้ำหนักไม่เป็นไปตามแนวดิ่ง เกิดอาการปวดหลังขึ้นในขณะที่อายุยังน้อย และยากที่จะรักษาให้หายปวดได้ เนื่องจากการดัดให้กระดูกสันหลังตรงได้อีกนั้นทำได้ลำบากมาก ในรายที่เป็นมากอาจมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาด้วย ทำให้เดินเท้าตก

เราทุกคนคงไม่อยากเห็นเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติอยู่ในสภาพขี้โรคและไม่แข็งแรงเมื่อเติบใหญ่ เราควรจะได้ตระหนักและช่วยป้องกันไม่ให้สภาพที่เป็นอยู่เวลานี้เกิดขึ้นอีก

ตามโรงเรียนต้องมีตู้เก็บเอกสารสำหรับนักเรียนทุกคน กระเป๋านักเรียนควรจะเป็นลักษณะแบบเป้ที่ใช้สะพายข้างหลัง แทนที่จะเป็นแบบกระเป๋าหิ้ว จะทำให้น้ำหนักลงในแนวของกระดูกสันหลัง และมือทั้งสองสามารถเกาะหรือยึดสิ่งต่างๆได้ ถ้าเกิดพลาดพลั้งหกล้ม

รัฐควรจำกัดขนาดและน้ำหนักของกระเป๋านักเรียน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ รัฐได้กำหนดน้ำหนักสูงสุดสำหรับกรรมกรของเขาซึ่งหนัก 70 กิโลกรัม ไม่ให้ยกของเกิน 15 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการปวดหลัง

รัฐควรมีการสำรวจนักเรียนที่มีกระดูกสันหลังเบี้ยวหรือผิดปกติตามโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม จากการสุ่มสำรวจในโรงเรียนประถมพบว่า มีนักเรียนหลังเบี้ยวมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันและรีบทำการรักษาอย่างเร่งด่วน

ขอความกรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเด็กนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเราทุกคนเถิด

 

ข้อมูลสื่อ

97-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 97
พฤษภาคม 2530
อื่น ๆ
รศ.ประโยชน์ บุญสินสุข