• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ร่างกายของเราเต็มไปด้วยเส้นประสาทใช่ไหม ?

ร่างกายของเราเต็มไปด้วยเส้นประสาทใช่ไหม ?

สมองและไขสันหลังประกอบด้วยเซลล์ประสาทเกือบจะล้วนๆ เราเรียกรวมกันว่า  ระบบประสาทส่วนกลาง เส้นประสาทที่ออกจากสมองและไขสันหลัง เราเรียกว่าระบบประสาทส่วนปลาย

เส้นประสาทที่ออกจากสมองเราเรียกว่า ประสาทสมอง (cranial nerve) มีความสำคัญต่อชีวิตมาก ประกอบด้วยประสาทตา ประสาทจมูก ประสาทหู เป็นต้น

เส้นประสาทของร่างกายแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภทคือ

1. ประสาทสัมผัส มีหน้าที่รับความรู้สึกสัมผัส

2. ประสาทสั่งงาน มีหน้าที่สั่งให้กล้ามเนื้อทำงาน ดังนั้นประสาทประเภทนี้จึงสิ้นสุดที่กล้ามเนื้อ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ร่างกายมีเส้นประสาทไปเลี้ยงทั่วทุกแห่ง

 

                                                ***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

213-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 213
มกราคม 2540
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์