• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปัสสาวะทำมาจากไหน

ปัสสาวะทำมาจากไหน

ปัสสาวะคือน้ำเสียที่ร่างกายต้องการขจัดออกมาจากไต คนเรามีไต 2 ข้าง วางอยู่ทางด้านหลังของช่องท้อง ข้างๆกระดูกสันหลัง มีซี่โครงซี่ล่างๆโอบล้อมอยู่

                

ไตแต่ละข้างยาวประมาณ 1o เซนติเมตร หนักประมาณ 14o กรัม มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วที่มีส่วนโค้งข้างหนึ่งและส่วนเว้าข้างหนึ่ง หรือที่รู้จักกันว่ารูปไตนั่นเอง

ในผู้ใหญ่จะมีน้ำปัสสาวะวันละประมาณลิตรครึ่ง น้ำปัสสาวะนี้เมื่อออกจากไตแล้วจะไหลผ่านท่อไตลงมาเก็บที่กระเพาะปัสสาวะก่อนที่จะถ่ายออกไป

 

 

               

                                               ************************************************

 

ข้อมูลสื่อ

207-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 207
กรกฎาคม 2539
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์