• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การรับรสของลิ้น

 

  

                                        ภาพตัดขวางของลิ้น

 

 

ตุ่มนูนที่กระจายอยู่ทั่วลิ้นช่วยให้มีการสัมผัสกับอาหารได้ดีขึ้น ตุ่มนูนรอบลิ้นเหล่านี้ (ยกเว้น ส่วนที่อยู่ตรงกลางลิ้น) ประกอบด้วยปุ่มรับรสรูปกรวยขนาดเล็กจำนวนมาก ปุ่มรับรสรูปกรวย ประกอบด้วยตัวรับรสที่กระจายตัวอย่างมีแบบแผน ทำให้บริเวณต่าง ๆ ของลิ้นรับรู้รสต่างกัน ได้แก่ รสหวาน เค็ม เปรี้ยว และขม
 

ข้อมูลสื่อ

112-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 112
สิงหาคม 2531