• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังแบบไหน ให้ประโยชน์กว่ากัน


ผู้เขียนถูกถามอยู่เรื่อย ออกกำลังวิธีไหนจึงจะดี
โดยมากผู้ตั้งปุจฉาต้องการรู้เช่นว่า วิ่งดีที่สุดใช่ไหม หรือว่าว่ายน้ำดีกว่า
ที่จริงจะตอบว่า การออกกำลังอย่างหนึ่งดีกว่าอีกอย่างเป็นของยาก เพราะการออกกำลังแต่ละชนิดมีจุดเด่น จุดด้อยในตัวมันเอง นอกจากนี้ ยังมีทำนองลางเนื้อชอบลางยา
บางคนรูปร่างหรือนิสัยใจคอเหมาะกับกีฬาบางอย่าง ถ้าให้ไปเล่นกีฬาอย่างอื่น อาจเล่นอย่างฝืน ๆ หรือไม่ชอบเลยก็ได้ ตัวอย่างชัดเจนคือ พวกชอบออกกำลังกายโดยวิธีการวิ่ง ว่ายน้ำ หรือถีบจักรยาน อันเป็นกีฬาที่เล่นเฉพาะบุคคล มักจะเป็นคนละพวกกับคนชอบกีฬาที่มีการปะทะปะทั่ง เช่น รักบี้ หรือฟุตบอล

อย่างไรก็ดี มีผู้พยายามจำแนกความดีของกีฬาแต่ละอย่าง โดยใช้ตัววัดในแง่มุมต่าง ๆ เข้ามาจับ
คือแทนที่จะคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว ก็ดูในแง่อื่น ๆ ด้วย เช่น ประโยชน์ในการลดน้ำหนัก หรือช่วยให้นอนหลับสบาย

ปัญหามีอยู่ว่า ใครจะเป็นคนตัดสินประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้

เขาหาทางออก โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา 7 คน เป็นผู้ประเมินผล ใช้วิธีให้คะแนนจาก 0-3 โดยที่คะแนน 0 หมายถึง ไม่ได้ประโยชน์เลย คะแนนเต็ม 3 คือ ได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนคะแนน 1 หรือ 2 ก็เป็นอันว่าอยู่กลาง ๆ ระหว่างนั้น

โดยนัยนี้ ถ้ากีฬาไหนได้คะแนน 21 สำหรับแง่มุมอันหนึ่งอันใด ก็หมายความว่า ได้คะแนนเต็ม 3 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คน
ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ขอเชิญดูรายละเอียดในตาราง 

   

 
เป็นที่น่าสังเกตว่า การวิ่งเพื่อสุขภาพหรือจ๊อกกิ้งได้คะแนนรวมนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่การเล่นกอล์ฟและโบว์ลิ่งมีคะแนนรั้งท้ายชนิดหลุดกลุ่ม


 

ข้อมูลสื่อ

110-021
นิตยสารหมอชาวบ้าน 110
มิถุนายน 2531
วิ่งทันโลก
นพ.กฤษฎา บานชื่น