สร้างเสริมสุขภาพ 3 อ.​ และป้องกันโรค

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  ทับทิม มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Punica granatum L.วงศ์ Punicaceae ภาษาอังกฤษเรียก Pomegranateชาวเชียงใหม่และภาคเหนือทั่วไปเรียก มะก้อ ชาวน่านเรียก มะก่องแก้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  มนุษย์ทุกคนล้วนเดินทางไปสู่ความสุข คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกแห่งวัตถุ ก็จะแสวงหาความสุขที่อิงกับวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง ลาภยศ คำสรรเสริญ โดยมีคนส่วนน้อยที่ไม่ได้ใส่ใจกับวัตถุ ก็จะแสวงหาความสุขที่ละเอียด เป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุ ความสุขที่มีอยู่ภายในตนเอง ซึ่งไม่ว่าเรากำลังสนใจความสุขระดับไหน เมื่อพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ความสุขของเราก็จะละเอียดลงๆฉบับที่แล้วเราพูดถึงเป้าหมายสุดท้ายของโยคี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  เกี๊ยว เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวจีน ถ้าทำกินในบ้าน มีความหมายว่าอยู่พร้อมหน้ากัน แต่ถ้าทำไว้ต้อนรับแขก หมายความว่ายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  ช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสไปชมงานวันเกษตร ประจำปี 2551 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในงานมีพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ มาจำหน่ายมากมาย รวมทั้งไม้ดอกชนิดต่างๆด้วย ผู้เขียนแวะชมร้านกล้วยไม้ ได้ชื่นชมความงามของดอกกล้วยไม้หลากหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะกล้วยไม้ สกุลหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้ นั่นคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2552 ผมขออวยพรให้แฟนๆ หมอชาวบ้านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีกำลังใจเข้มแข็งในการประกอบความดีต่อตนเองและผู้อื่นเรามักจะรู้สึกว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี อายุเราก็มากขึ้น 1 ปี หรือแก่ไป 1 ปี บางท่านรู้สึกว่าเผลอแผล็บเดียวก็ย่างเข้าวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุเสียแล้วคนทั่วไปมักจะคิดว่าร่างกายคนเราย่อมเสื่อมไปตามอายุจริงๆ แล้ว มีบ่อยครั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  จากการศึกษาวิถีการกินกับความอ้วนของกลุ่มประชาการตัวอย่าง 5,200 ราย พบว่า วิธีการกินอาหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินมีอยู่ 7 แบบ หรือ 7 วิถีการกิน คือ1. การกินตามอารมณ์ บางคนใช้การกินเป็นการระบายอารมณ์จัดการความรู้สึก เช่น ยิ่งเครียดยิ่งกิน ยิ่งเศร้าก็ยิ่งกิน ดีใจก็กินฉลอง เสียใจก็กินประชด พูดง่ายๆว่า อารมณ์แบบไหนก็กินทั้งนั้น2. กินแต่ของสำเร็จรูป เพราะหาง่าย อยู่ใกล้มือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  ความสุข... ทุกคนสร้างได้คนเราเกิดมาอยากมีความสุขทั้งนั้น ไม่มีใครอยากมีความทุกข์แปลกมากเลย มนุษย์เรียนรู้เรื่องอื่นทั้งหมด ยกเว้นการเรียนรู้เรื่องความสุขสังเกตไหมว่าเราเรียนวิชาต่างๆ สารพัด ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ อะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ไม่เรียนมีอย่างเดียวคือวิชาความสุข แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สร้างความสุขให้ตัวเองและให้คนอื่นได้ด้วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  แมงลัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ocimum citriodorum วงศ์ Labiataeชื่อสามัญ Hoary Basil, Lemon ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2552 ครับ คอลัมน์โยคะช่วงที่ผ่านมา ผมได้ทยอยแปลโยคะบำบัด ของครูกุลวัลยนันท์ ผู้ก่อตั้งสถาบันโยคะไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย จนเสร็จสิ้นลง ตั้งใจจะรวมเป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้สนใจเรื่องโยคะบำบัด ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ ส่วนปี พ.ศ.2552 นี้ ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับ "วิถีทางแห่งโยคะ" โดยการนำภูมิปัญญาโบราณของชาวตะวันออก มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนยุคอินเทอร์เน็ต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  หวานเป็นลม ขมเป็นยา สะเดาไม่ขมก็ไม่อร่อย สะเดาน้ำปลาหวานกุ้งเผา เป็นเมนูอาหารชาววังแบบไทยๆ มีการพิถีพิถันในการประกอบอาหาร ในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีทำสำเร็จรูปขายกันมากนัก ...