ดูแลสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  เมื่อเอ่ยถึงอาการยอดฮิตอีกอย่างหนึ่ง คือ "เจ็บอก" หรือ "เจ็บแน่นหน้าอก" เชื่อว่าผู้อ่านคงเคยมีอาการเช่นนี้บ้าง ไม่ว่าจะเจ็บกล้ามเนื้อจากการทรงตัวผิดท่า เจ็บจากกระดูกซี่โครงอ่อนอักเสบ เจ็บจากเส้นประสาทอักเสบเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเจ็บหน้าอกจากความผิดปกติของหัวใจบางคนอาจบอกว่า "ผมก็เป็นบ่อยนะ เจ็บจี๊ดเข้าไปถึงหัวใจเวลาอกหักนะครับ แหะ แหะ" อย่างนี้ไม่ใช่การป่วยไข้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  เมษายนเป็นเดือนแห่งวันมหาสงกรานต์และการระลึกถึงผู้สูงอายุ ลูกหลานอยากเห็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีสุขภาพดีและมีความสุขผู้สูงอายุแล้วมีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวชสังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์ สุดแต่โปรแกรมอย่างไรไว้ก็เป็นไปตามนั้น สภาพอย่างเดียวกัน คนที่มองในแง่ดีก็เห็นความดีงาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  "ผู้สูงอายุ "ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้ให้คำนิยามว่า "ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป"ประเทศไทยใช้เกณฑ์เดียวกับขององค์การสหประชาชาติ แต่มีบางประเทศอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จาก พ.ศ.2548 (ร้อยละ 10.4) พ.ศ.2549 (ร้อยละ 10.5) พ.ศ.2550 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ถาม : นุสบา/กรุงเทพฯผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน วันๆ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ จะให้บริหารร่างกายแบบไหนดีเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายตอบ : อาจารย์สายสมร เดชคงปกติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน ยิ่งถ้านั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง และถ้าเดินน้อยด้วยจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดตึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  การอดนอนทำให้เป็นสิวไหม สังเกตว่าสิวขึ้นทุกครั้งในช่วงใกล้สอบถ้าต้องอดนอนเพื่อดูหนังสือ การอดนอนจัดเป็นความเครียดอย่างหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดสิวได้ เพราะความเครียดส่งผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนซึ่งส่งผลให้เกิดการเห่อของสิวได้ สังเกตได้ว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนพอใกล้สอบจะมีสิวเห่อขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเครียดนั่นเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  ตามที่มีข่าวว่า มีผู้ฉีดโบท็อกซ์แล้วทำให้หนังตาบนตกทำให้ตาดูเล็กลงนั้น นายแพทย์ประวิตร พิศาลบุตร แพทย์โรคผิวหนัง เปิดเผยว่า สารโบท็อกซ์ หรือชื่อเต็มคือ โบทูลินัม ท็อกซิน (botulinum toxin) เป็นสารพิษที่รู้จักกันมานานแล้วว่าทำให้เกิดโรคโบทูลิซึ่ม (botulism) ซึ่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นอัมพาต หายใจขัด และเสียชีวิตได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  ต้อหิน เป็นโรคตาชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ตาบอดได้ โรคนี้ไม่เกี่ยวกับหินแต่อย่างใด แต่เรียกชื่อว่าต้อหิน ก็เนื่องจากโรคนี้มีภาวะความดันในลูกตาสูงกว่าปกติอันเกิดจากน้ำเลี้ยงภายในลูกตาระบายออกข้างนอกลูกตาไม่ได้ เกิดการคั่งอยู่ภายในลูกตาอย่างสะสม เหมือนการฉีดน้ำเข้าไปในลูกโป่ง จึงมีความดันภายในลูกตาสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าใช้นิ้วคลำลูกตาจากภายนอก จะพบว่าลูกตามีความแข็งตัวมากกว่าปกติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  คำถาม "ยาอดเหล้า" ให้ "สามีขี้เมา" กินได้ไหม?"พ่อบ้าน...ขี้เหล้า" "สามี... ขี้เมา" หรือ "ผัว...ขี้เมา"เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเบื่อ น่าระอา สำหรับแม่บ้าน ภรรยา หรือเมีย ตลอดจนลูกหลาน ที่ต้องอดทน อดกลั้น ทนความรำคาญ และทนทุกข์ทรมานต่ออารมณ์และความรุนแรงของพ่อบ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ดังกระแสพระราชดำรัส"การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ไม่มีประเทศใดในโลก จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบหากในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ"Ž"คนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  บริบาล มาจากคำว่าปริ ซึ่งแปลว่ารอบ กับปาละ ซึ่งแปลว่าดูแลผู้บริบาล หมายถึง ผู้ดูแลโดยรอบ เช่น ดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็ก ที่สามารถดูแลได้ที่บ้านหรือในชุมชน เรามีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีความเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น อ่อนแรง เป็นอัมพาต มีความพิการอย่างอื่น ท่านเหล่านี้ไม่ควรไปอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลแน่นเร่งรีบ และแพง ...