อาหาร 5 หมู่

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  บะหมี่ผัดขี้เมาเป็นอาหารจานเดียวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน กินง่าย สะดวก รวดเร็ว ในเรื่องของรสอาหารควรจะทำให้มีรสกลางๆ อาหารจานเดียวในแง่ของ นักโภชนาการคืออาหารครบ ๕ หมู่ของไทย คือมีข้าวหรือแป้ง เนื้อสัตว์ ไขมันผักใบเขียวหรือผลไม้ บางครั้งในอาหารจานเดียวไม่สามารถที่จะใส่ผักใบเขียวในอาหารนั้นได้ จึงนิยมจัดผลไม้สด เช่น มะละกอ สับปะรด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลโภชนบำบัด แนวคิดแพทย์ทางเลือกสารแมคโครนิวเทรียนต์ (Macronutreint ) สารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน๑.คาร์โบไฮเดรตได้แก่ แป้งและน้ำตาลประเภทต่างๆ เป็นแหล่งที่ให้พลังงานสำคัญที่สุดของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๖๐ ของอาหารทั้งหมดที่กินเข้าไป ๑ กรัมของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน ๔ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  ศศพินทุ์ ดิษนิล, ริญ เจริญศิริ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ เป็นอาหารนานาชาติ สำหรับในอาหารไทยเราสามารถนำเต้าหู้มาปรุงอาหารได้ โดยใช้เป็นตัวประกอบกับเครื่องปรุงอื่นๆ เช่น ผัดเปรี้ยวหวาน ผัดผักรวมมิตร เป็นต้น ทั้งยังนำมาเป็นเครื่องปรุงหลัก เช่น เต้าหู้ทอด เต้าหู้ทรงเครื่อง เป็นต้น ด้วยอาหารไทยนี้สามารถนำเอาวัฒนธรรมการกินของหลายๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.พินิจ กุลละวณิชย์กรรมการบริหารแพทยสภาวิธีลดน้ำหนักหลักการลดน้ำหนักคือต้องลดไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย ไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อ...อย่าหยุดกินอาหาร แต่ต้องเลือกกินสารอาหารที่ให้พลังงานมีอยู่ ๓ กลุ่มเท่านั้นคือ ไขมัน แป้ง และโปรตีน ซึ่งให้พลังงาน ๙, ๔ และ ๔กิโลแคลอรีต่อ ๑ กรัมตามลำดับ จะเห็นได้ว่าไขมันให้พลังงานมากที่สุด จะอ้วนได้ง่ายที่สุดถ้ากินไขมันมากๆ การกินไขมัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  ผัดคะน้าหมูกรอบคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก "ผักคะน้า" เพราะผักคะน้ามีขายอยู่ทั่วไป หาซื้อง่ายและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างๆ ผัดกับหมูกรอบ หรือแม้กระทั่งนำไปทำเป็นยำหรือใบเมี่ยงก็ได้ ราคาไม่แพง รสชาติดีผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกได้ทุกท้องที่และทุกภูมิอากาศ ใช้เวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวสั้น ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก แต่ก็มีศัตรูพืชมากเช่นกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (๗)แนวคิดทำไมต้องมีอาหารเสริมสุขภาพร่างกายต้องการสารอาหารที่ได้สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดีภาวะปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะคนเมือง) ได้รับอาหารประเภทไขมัน แป้ง เกลือ เนื้อสัตว์ทำให้ขาดเส้นใย ผัก ผลไม้ วิตามิน แร่ธาตุ ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน โรคความเสื่อม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  Delete Fast-foodน้ำพริก-ผักจิ้มวิถีไทย ต้านภัย อาหารขยะการขยายตัวของอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลสูงกำลังแทรกซึมเข้ามายังห่วงโซ่อาหารของ คนไทย ทำให้วิถีการกินแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยเริ่มถูกกระแสโลกาภิวัตน์ครอบงำประเทศไทยกำลังเป็นเหยื่อ พื้นที่ชนบทที่เคยเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ถูกครอบงำด้วยระบบโฆษณา ทำให้กลายเป็นพื้นที่ ขาดแคลน ไปได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  อทิตดา บุญประเดิม, ริญ เจริญศิริ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล้วยบวชชีกล้วยบวชชี เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นขนมที่ดูเหมือน ธรรมดา แต่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า มะพร้าวหรือน้ำกะทิเป็นวัตถุดิบที่คนไทยนำมาใช้ประกอบอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน หรือจะใช้กล้วยไข่ก็ได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  ศศพินทุ์ ดิษนิล, ริญ เจริญศิริ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลแกงคั่วหอยแครงใบชะพลูชะพลู เป็นผักที่ใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ใบอ่อนและยอดใช้กินสดเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือห่อเมี่ยงคำ ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ คล้ายใบพลูที่ใช้กินกับหมาก แต่ใบชะพลูมีขนาดเล็กกว่า มีรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อย มีดอกเป็นช่อรูปทรงกระบอก สีขาวและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียว ใช้ทำยาได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชอาหารและโภชนาการสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้คนเรา มีสุขภาพดี การที่เราสามารถเป็นคนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาหาร ถ้าขาดอาหารเมื่อใดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อาหารที่กินเข้าไปทุกวันนี้มีมากมายหลาย ชนิด แต่ถ้าจะจัดกลุ่มอาหาร มีนักวิชาการจัดอาหารออกเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ๆ ...