• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัยทอง

วัยทอง เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน เพราะร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการผลิตฮอร์โมนได้น้อยและไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในครอบครัวและสังคมได้
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 288 เมษายน 2546
  ศศิมา/สมุทรปราการ : ผู้ถามดิฉันเคยอ่านพบว่า การกินฮอร์โมนช่วยหลังหมดประจำเดือน แล้วจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ไม่ทราบว่าเป็นความจริง หรือไม่คะถ้าเป็นความจริงจะทำอย่างไร เพราะดิฉันต้องกินฮอร์โมนอยู่ แต่ถ้าไม่ต้องกินแล้วทำอย่างไรจะช่วยให้ผ่านวัยทองได้อย่างสุขภาพจิตดีเยี่ยมคะนพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ : ผู้ตอบในช่วงของวัยทองนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 228 เมษายน 2541
  ประจำเดือนหน้าต่างสุขภาพ“มีความเชื่อกันว่า สุขภาพของผู้หญิงดีไม่ดี สามารถดูได้จากความผิดปกติของประจำเดือน”“ผู้หญิงคลอดลูกมา ๑ คน สุขภาพจะทรุดโทรมไป บางคนพอมีลูก ๒-๓ คน ก็ดูแก่ไปถนัดตา”“เมื่อเข้าสู่วัยทองของชีวิต (วัยหมดประจำเดือน) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอย่างมากโดยเฉพาะในคนที่มีพื้นฐานสุขภาพไม่ดี”แพทย์แผนจีนได้กล่าวถึงโรคของผู้หญิง แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ๔ ประเภท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 275 มีนาคม 2545
  ศรีชัย /นครปฐม : ผู้ถามกระผมขอเรียนถามว่า คนวัยทองกินแคลเซียมชนิดฟองฟู่ ละลายน้ำ วันละ 1 เม็ด ประจำทุก ๆ วัน จะให้คุณหรือมีโทษอย่างไรบ้างครับนพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ : ผู้ตอบคนในวัยทองนั้น ผู้ชายต้องการแร่ธาตุแคลเซียม วันละ 1,200-1,500 มิลลิกรัม ส่วนผู้หญิงวัยทองหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว ต้องการแร่ธาตุแคลเซียม วันละ 1,500 มิลลิกรัม แต่ถ้าได้ฮอร์โมนเพศเสริมอยู่ ต้องการแร่ธาตุแคลเซียม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  ถือเป็นเรื่องร้อนที่สังคมให้ความสนใจ คาดว่าคงโดนใจผู้อ่านที่รักสุขภาพกันทุกคน ประมาณว่าปีหนึ่งๆ มีพลโลกจัดซื้อจัดหายาเม็ดวิตามิน มากินกันมากมายทั่วโลกเป็นมูลค่ามหาศาลด้วยความคาดหวังบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อว่า วิตามินจะช่วยส่งเสริมสุขภาพสร้างความสมบูรณ์ แข็งแรง และ/หรือช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  ทับทิม มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Punica granatum L.วงศ์ Punicaceae ภาษาอังกฤษเรียก Pomegranateชาวเชียงใหม่และภาคเหนือทั่วไปเรียก มะก้อ ชาวน่านเรียก มะก่องแก้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  คำถาม ยาเม็ดคุมกำเนิดมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?ยาเม็ดคุมกำเนิด....เป็นยาที่มีอัตราการใช้มากที่สุดในโลก ถ้ามีใครสักคนถามว่า "ยาอะไรที่มีมนุษย์ใช้มากที่สุดในโลก" ก็จะได้คำตอบว่า "ยาเม็ดคุมกำเนิด" ทั้งนี้เพราะกว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด และจะต้องใช้ติดต่อกันเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 เม็ด นาน 3 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ แล้วเริ่มแผงใหม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 391 พฤศจิกายน 2554
  ในฐานะนักกายภาพบำบัด ผู้เขียนต้องรักษาผู้ป่วยเข่าเสื่อมอยู่เป็นประจำเข่าเสื่อมเป็นอาการที่รักษาไม่หายขาด และมักจะมีอาการปวดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ป่วยมักทุกข์ทรมาน ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบ เช่น การนั่งกับพื้น การนั่งขัดสมาธิ ทำกิจกรรมทางศาสนาบางอย่างไม่ได้ฉบับนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอวิธีการดูแลเข่าไม่ให้เสื่อม โดยเฉพาะคนทำงานวัยที่เข่ายังไม่เสื่อม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผู้สูงอายุกับการใช้ยาคำถาม การใช้ยาในผู้สูงอายุ อย่างไรจึงจะได้ผลดีและปลอดภัย?สูงวัย...ร่างกายเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่วงวัยทอง (วัยกลางคน) และเดินทางเข้าสู่ระยะสูงวัย หรือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งโดยปกติก็จะหมายถึงวัยเกษียณ หรือตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 391 พฤศจิกายน 2554
  ในฐานะนักกายภาพบำบัด ผู้เขียนต้องรักษาผู้ป่วยเข่าเสื่อมอยู่เป็นประจำเข่าเสื่อมเป็นอาการที่รักษาไม่หายขาด และมักจะมีอาการปวดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ป่วยมักทุกข์ทรมาน ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบ เช่น การนั่งกับพื้น การนั่งขัดสมาธิ ทำกิจกรรมทางศาสนาบางอย่างไม่ได้ฉบับนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอวิธีการดูแลเข่าไม่ให้เสื่อม โดยเฉพาะคนทำงานวัยที่เข่ายังไม่เสื่อม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคนเราก็จะค่อยๆ เสื่อมลงเป็นธรรมดา และบางครั้งก็อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาพร่างกายของแต่ละคนในผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้น โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้มีมากมายหลายโรค แต่ที่พบได้บ่อยและเป็นกันมาก คือโรคต่อมลูกหมากโตสำหรับสมาชิกที่เขียนจดหมายถามถึงเรื่องต่อมลูกหมากโตมา อยากทราบว่าโรคนี้มีอาการอย่างไร และเป็นโรคที่อันตรายหรือไม่ ...