• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัยทอง

วัยทอง เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน เพราะร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการผลิตฮอร์โมนได้น้อยและไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในครอบครัวและสังคมได้
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 287 มีนาคม 2546
    เรื่องอันตรายของฮอร์โมนวัยทองชนิดสูตรผสมที่นำเสนอในฉบับนี้ นับว่าเป็นการพลิกโฉมการดูแลสุขภาพหญิงวัยทองที่เน้นการพึ่งยาฮอร์โมนดังที่ปฏิบัติ กันมานานนับทศวรรษ มาเป็นการพึ่งวิถีดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติเรื่องนี้เมื่อประกาศในสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางปีที่แล้ว ได้สร้างความตระหนกตกใจแก่สตรีวัยทองจำนวน มากที่ใช้ยาฮอร์โมนชนิดสูตรผสม จนนักวิชาการของ เขาต้องออกมาชี้แจงว่า เมื่อหยุดกินฮอร์โมนดังกล่าว ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 231 กรกฎาคม 2541
    ในยุคนี้และ ณ วันนี้ ใครที่ไม่รู้จักยายอดฮิตนาม เวียกรา (Viagra) ซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ คงจะค่อนข้างเชย หรือเป็นผู้ที่ไม่ติดตามข่าวสารกันทีเดียว เพราะตั้งแต่ยาตัวนี้ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ที่ผ่านมาแล้ว ยอดจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็พุ่งขึ้นอย่างมหาศาล จนแพทย์ผู้เชี่ยาญการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชายเขียนใบสั่งยามือเป็นระวิง ...