พฤติกรรมอันตราย

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล๕ ท่าออกกำลังเสี่ยงเจ็บทุกครั้งที่ผู้เขียนรับผู้ป่วยใหม่ที่บาดเจ็บจากการกีฬาหรือการออกกำลังกาย นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้ว ผู้เขียนมักจะถามผู้ป่วยอยู่เสมอว่าคุณเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายไปเพื่ออะไร ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายต้อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  โรคเรื้อนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดยายอ่อนมีนิ้วเท้างอ ฉันสงสัยว่าแกคงเป็นโรคเรื้อน เมื่อหลายเดือนก่อนแกเอากับข้าวมาให้ฉันกิน ฉันก็รับไว้ แต่ไม่กล้ากินกลัวติดโรคเรื้อน"คำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับยายอ่อน ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรคเรื้อน แต่รักษาหายแล้ว คงเหลือแต่ความพิการนิ้วเท้างอเล็กน้อยผู้ป่วยโรคเรื้อนหรือผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็น โรคเรื้อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติกินอย่างไรไกลเบาหวานเบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัวข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติราวปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวาน ๒๔๖ ล้านคน และประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น ๓๘๐ ล้านคนปี พ.ศ.๒๕๖๓ผลการสำรวจประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่าประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ ๙ หรือประมาณ ๓ ล้าน คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย ๑.๖ ล้านคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  Delete Fast-foodน้ำพริก-ผักจิ้มวิถีไทย ต้านภัย อาหารขยะการขยายตัวของอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลสูงกำลังแทรกซึมเข้ามายังห่วงโซ่อาหารของ คนไทย ทำให้วิถีการกินแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยเริ่มถูกกระแสโลกาภิวัตน์ครอบงำประเทศไทยกำลังเป็นเหยื่อ พื้นที่ชนบทที่เคยเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ถูกครอบงำด้วยระบบโฆษณา ทำให้กลายเป็นพื้นที่ ขาดแคลน ไปได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล และม้าม เสียไปโดยแยกชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินซึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  เนื้อปลาปักเป้าอันตรายถึงชีวิตเมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จับกุมผู้ลักลอบขนปลาปักเป้าเข้ากรุงเทพฯ ปริมาณมากกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัมปลาปักเป้าเป็นปลาต้องห้ามตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๖๔ (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายซึ่งปลาปักเป้าที่ผ่านมามีคนไทยได้รับพิษจากปลาปักเป้าทั้งชนิดน้ำจืดและน้ำเค็ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 กันยายน 2550
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรคร้ายสะสมจากการบริโภค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  คนกับงานดร.คีรินท์ เมฆโหรา คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดลโรคสุดฮิตในกลุ่มคนที่ใช้ข้อมือนอกจากโรคเส้นประสาทที่ข้อมืออักเสบที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ได้กล่าวถึงในฉบับที่ผ่านมาแล้ว ยังมีโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานบ่อยๆ ซ้ำๆ และข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง โรคเอ็นข้อมืออักเสบที่พบได้บ่อยคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  ความดันโลหิตสูงคำจำกัดความความดันโลหิต คือ แรงดันเลือด ที่เกิดจากหัวใจ สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การวัดความดันโลหิตสามารถทำโดยใช้เครื่องมือหลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานชนิดปรอท เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลชนิดอัตโนมัติ ค่าของความดันโลหิตมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท จะมี๒ ค่า๑ความดันตัวบน (ซีสโตลิก) เป็นแรงดันเลือด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคที่มากับสายฝนอันฉ่ำเย็น ทำให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ เสียงานเสียเงิน แต่ทุกวันนี้ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย "วัคซีน"วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุโดยปกติในหน้าฝน อัตราการติดเชื้อของ ไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ ๕๕ ...