พฤติกรรมอันตราย

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  น้ำเต้าควบคุมดบาหวาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  โรคไข้เลือดออก คำๆ นี้ ยังได้ยินอยู่บ่อยๆ จนเป็นที่คุ้นหูของคนทั่วไป ถือว่าเป็นโรคติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก การส่งเสริมให้คนออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการการสร้างสุขภาพที่ดีมาก แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องเฝ้าระวังตนเอง และคนในครอบครัวไม่ให้ได้รับเชื้อโรคชนิดต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพหมอนรองกระดูกเคลื่อนโรคนี้พบได้บ่อยในคนหนุ่มสาว และวัยกลางคนที่ทำงานหนัก พบได้น้อยในคนอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไปหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน* เป็นโรคที่พบ ได้บ่อยในวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน ทำให้มีอาการปวดหลังและปวดขาเรื้อรัง ซึ่งสร้างความรำคาญ ความทุกข์ทรมาน และความวิตกกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอันตรายร้ายแรง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  บันได ๘ ขั้น สู่การเลิกบุหรีถาม : ชวลิต/นครพนมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นวันงดบุหรี่โลก ผมมี ความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ช่วย แนะนำเป็นแนวทางด้วยตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ เหตุที่ทำให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากนั้น มีสาเหตุที่สำคัญ ๒ อย่างคือ การติดเพราะร่างกายต้องการ และการติดเพราะสูบจนเป็นนิสัย จริงๆ แล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  บันได ๘ ขั้น สู่การเลิกบุหรีถาม : ชวลิต/นครพนมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นวันงดบุหรี่โลก ผมมี ความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ช่วย แนะนำเป็นแนวทางด้วยตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ เหตุที่ทำให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  รุกฆาต! เบาหวานผลการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนกว่า ๓ ล้านคน ตัวเลขที่น่าตกใจนี้มีสาเหตุจากการพัฒนาประเทศตามกระแสทุนนิยมทำให้ประเทศไทยอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงถึงปีละ ๓.๕-๘.๔ หมื่นล้านบาท แต่หากรวมค่ารักษาโรคแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และค่าเสียโอกาสอื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  คนกับงานผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดลปวดกล้ามเนื้อป้องกันได้ด้วยการยืดเหยียดอาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมักพบได้บ่อยทั้งในคนทำงานนั่งโต๊ะและผู้ใช้แรงงาน ถ้าไม่ได้จัดการกับอาการปวดเมื่อยและล้ากล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม อาการอาจมากขึ้นจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อ (myofascial pain) การยืดกล้ามเนื้อเป็นวิธีหนึ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  หมอกควันที่เชียงใหม่ปลาตายที่อ่างทอง-ระยองอากาศพิษขณะที่เขียนคุยกับผู้อ่านนี้กำลังมีเรื่องหมอกควันที่เชียงใหม่เนื่องจากไฟไหม้ป่า ประชาชนต้องหายใจเอาหมอกควันที่มีผงคาร์บอนจำนวนมากเข้าไปในปอดในขณะเดียวกันเกิดเรื่องปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาแถวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเข้าใจว่าโรงงานปล่อยของเสียที่มีสารพิษลงไป พร้อมๆ กันมีข่าวว่าที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เอาโรงงาน ไปตั้งเป็นร้อยๆ โรง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  อยากหน้าใสอาจหน้าพังไม่รู้ตัว"อันยอง ฮาเซโย "สวัสดีค่ะ ให้เข้ากับบรรยากาศเกาหลีฟีเวอร์กันหน่อย ปัจจุบันอะไรหลายอย่างที่เป็นของเกาหลีเข้ามามีบทบาทกับคนไทยเรามาก ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ อาหาร และโดยเฉพาะดารา นักร้อง เกาหลี จะเป็นที่นิยมชมชอบของ วัยรุ่นหญิงไทยกันมาก จึงทำให้หนุ่มๆ ไทยหลายคนหันมาสนใจอยากมีใบหน้าขาวใส แบบดาราเกาหลี เพราะสาวๆ ชอบ ก็เลย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคปวดศีรษะจากความเครียดโรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดพอรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย และจะปวดอย่างคงที่ ไม่แรงขึ้นกว่าวันแรกๆ ที่ปวด จัดว่าเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง⇒ ชื่อภาษาไทยโรคปวดศีรษะจากความเครียด ...