พฤติกรรมอันตราย

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  สถิติในช่วงเทศกาลปี ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๕๒๒ ราย มากกว่า ๒๕๐ รายมีสาเหตุจากเมาแล้วขับ"สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง จะมีการซื้อขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร้สำนึก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย เป็นทารกมากกว่า ๑๐๐ รายผลของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  "ปีใหม่ไปให้ถึง" จำนวนเหยื่อเมาแล้วขับ จาก ๓๑ จังหวัด พบว่า อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ๒๑๕ ราย มีเหยื่อเมาแล้วขับเป็นเพศชายถึง ๒๑๘ ราย มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิเมาไม่ขับ และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกันสรุปบทเรียน "โครงการปีใหม่ไปให้ถึง" โดยมี นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และ ดร.สสิธร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ในช่วงนี้ต้องไปงานศพเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือการตายทันทีทำให้หลายคนเป็นทุกข์ ยิ่งถ้าผู้ตายคนนั้นเป็นคนสำคัญ เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าครอบครัว ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากมายต่อผู้อื่น ตายทันทีมีทุกกลุ่มอายุเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่พบได้ทุกวันและทุกวัย ประกอบด้วย ๑. วัยเด็ก ๒. วัยรุ่น๓. วัยทำงาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ด้วย มีโอกาสเป็นโรคมนุษย์ตึกองค์การอนามัยโลกคาดว่าร้อยละ ๓๐ ของอาคาร ทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิดได้สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เมื่อพูดถึง "ความรัก" มีคำจำกัดความหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความรักของแม่ลูกเป็นความผูกพันแนบแน่นที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่แม่เริ่มรู้สึกว่าตั้งครรภ์ และยังเพิ่มพูนขึ้นเมื่อแรกสัมผัสยิ่งได้กินนมแม่และเลี้ยงลูกเองก็จะยิ่งสร้างความผูกพันที่แม่มีต่อลูกให้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนลูกจะมีความผูกพันต่อแม่เมื่อเริ่มแยกแยะตัวเองออกจากแม่ อายุได้ประมาณ ๔ เดือนขึ้นไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ในปัจจุบันโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง และการสูบบุหรี่ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ โคเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้สร้างเป็นเยื่อบุเซลล์ สร้างเป็นฉนวนหุ้มเส้นประสาท สร้างฮอร์โมนต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ถึงหน้าเทศกาลและวันหยุดยาว การขับรถทางไกล และต้องอยู่บนถนนเผชิญกับการจราจรเป็นชั่วโมง วิธีการปรับที่นั่งขับรถเพื่อป้องกันอาการปวดที่อาจเกิดขึ้นในผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นระยะเวลานานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการนั่งขับรถต่างกับการนั่งเก้าอี้ธรรมดาอย่างไรถ้ารถที่ท่านขับอยู่นิ่ง การขับรถไม่ได้ต่างจากการนั่งเก้าอี้ธรรมดา แต่ขณะที่รถมีการเคลื่อนที่จะมีแรงกระทำต่อร่างกายในหลายทิศทาง ได้แก่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ทุกวันนี้เราเจ็บโดยไม่จำเป็นและตายก่อนเวลาอันควรเพราะความประมาทคิดว่า “มันคงไม่เกิดกับเรามั้ง ยังไม่ถึงคราวเราหรอก ยังอีกนาน” ก็เลยผัดวันประกันพุ่ง ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำเสียที เป็นการประมาทอย่างยิ่ง คิดจะเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า เลิกสำส่อนทางเพศ ก็ไม่ได้ฤกษ์เสียที จะสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ออกกำลังกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๔๘ นั้นมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ ๔๖๗ คน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๔๘ มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๕๒๒ คนโดยอุบัติเหตุจากจราจรกว่าร้อยละ ๖๐ นั้นเกิดจากการที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะ ซึ่งทุกเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะมีการเดินทางของผู้คนจำนวนมากร่วมกับการเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องมีการดื่มสุราไปพร้อมกันด้วย ...