การพักผ่อน

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
    แก้วชื่ออื่นแก้วเขา (ไทย), ตะไหลแก้ว, แก้วพริก, จ้าพริก (พายัพ), แก้วลาย (สระบุรี), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), กะมูนิง (มลายู), เกาหลีเฮียง (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Murraya paniculata (L) Jack. วงศ์ Rutaceae พวกส้ม มะนาวลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม เนื้อไม้แข็ง สูง 7-8 เมตรใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3-9 ใบ ออกสลับกันเรียงตัวแบบขนนก ปลายมีใบย่อยใบเดียว มีใบดกเขียวตลอดปี ใบย่อยใบหนึ่งยาว 2-7 ซ.ม. กว้าง 1-3 ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
    พุดตานชื่ออื่นChangeable Rosoชื่อวิทยาศาสตร์Hibiscus mutabilis L. วงศ์ Malvaceaeลักษณะต้นเป็นพุ่มไม้ สูง 2-5 เมตร มีขนสั้นๆ ลักษณะคล้ายดาวทั่วทั้งต้นใบ ออกสลับกัน ยาว 10-20 ซม. กว้าง 9-22 ซม. ลักษณะคล้าย มี 3-5 แฉก แต่ละแฉกมีปลายแหลม ฐานใบกว้างโค้งคล้ายหัวใจ มีเส้นใบใหญ่ออกจากโคนใบ ขอบใบมีรอยยักตื้นๆ ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีขนลักษณะดาว ก้านใบยาว 4-10 ซม.ดอก ออกข้างใบ ...