การพักผ่อน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 246 ตุลาคม 2542
  จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศเรามักเข้าใจกันว่า อากาศในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนั้นสะอาด และปลอดภัย แต่คุณทราบไหมว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า สิ่งแวดล้อมในห้องปรับอากาศ หรือห้องต่างๆที่ปิดทึบนั้น อาจมีมลภาวะมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกหลายเท่า โดยเฉพาะในห้องหรืออาคารที่การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไม่ดีพอ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรียและทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 244 สิงหาคม 2542
  เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติในสมัยก่อน เราอยู่กับธรรมชาติ ปลูกบ้านเรือนด้วยวัสดุอย่างง่ายๆ ที่หาได้จากธรรมชาติ แต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอย่างมหาศาล เราเริ่มอาศัยในตึกรามบ้านช่องที่มีวัสดุต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุสงเคราะห์ และเจือปนด้วยสารเคมีต่างๆ หลายคนทำงานในอาคารสูง ที่ทึบและปิดกั้น อย่างน้อยก็ ๖-๘ ชั่วโมง และมีเครื่องปรับอากาศ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 240 เมษายน 2542
  ในช่วงหลายปีมานี้ มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เปิดเผยตัวเองว่า ดื่ม น้ำปัสสาวะเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ในหลายประเทศก็มีกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้จนมีการกล่าวอ้างกันว่า ในปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกนับล้านๆคนที่ปฏิบัติใน เรื่องนี้ มานำเสนอให้ได้รับทราบกัน ในที่นี้จึงใคร่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ และทัศนะของผู้คนที่เห็นด้วย และไม่เห็น ด้วยกับเรื่องนี้ - ความเชื่อแต่โบราณ มีบันทึกนับย้อนหลังนานนับพันปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 240 เมษายน 2542
  คอลัมน์ต้นไม้ใบหญ้าตอนที่แล้วได้นำเสนอเรื่องตะลิงปลิง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเดินทางไปประเทศอินโดนีเชีย เพื่อเป็นการต่อเนื่องทั้งจากการเดินทางและจากความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ผู้เขียนจะนำเสนอพืชที่เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งต่อจากตะลิงปลิง เพราะระหว่างการเดินทางบนเกาะชวานั้น ผู้เขียนพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ปลูกตะลิงปลิง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  “ความเครียด” เป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในตัวเองบ่อยๆ แต่ก็นั่นแหละ วิถีชีวิตของผู้คนสมัยนี้ มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่บางครั้งก็ทำให้ความเครียดแฝงเร้นเข้ามาในจิตใจโดยไม่รู้ตัว การที่เอาจริงเอาจัง เอาเป็นเอาตายกับเรื่องบางเรื่อง (หรือหลายเรื่อง) กับคนบางคน กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ ไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหน ซึ่งหากเราได้ทำดีหรือพยายามจนถึงที่สุดแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  ช่วงปลายเดือนมกราคมต่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เขียนมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยในคณะค้นหาความจริง (FACT-FINDING TEAM) เกี่ยวกับสภาพความขาดแคลนอาหารในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากสื่อมวลชนชนิดต่างๆ (เช่น หนังสือพมพฺ โทรทัศน์ ฯลฯ) กับข้อมูลที่ได้รับตรงๆจากองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศนั้นค่อนข้างขัดแย้งกัน กล่าวคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 238 กุมภาพันธ์ 2542
  บทเพลงที่ยกมาข้างบนนี้ เป็นบทหนึ่งที่วงกลองยาวของไทยนิยมขับร้องประกอบการรำกลองยาวมาเนิ่นนาน จนเชื่อว่าท่านผู้อ่านคอลัมน์ ต้นไม้ใบหญ้าส่วนใหญ่คงเคยได้ยินเพลงบทนี้มาแล้ว และอาจร้องได้อีกด้วย น่าสังเกตว่าเพลงบทนี้เลือกเอาผลไม้ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันมานำเสนอ ทั้งลักษณะผลกลม (มะนาว) ผลยาว(มะดัน) และผลสั้น (พุทรา) โดยให้มีสัมผัสคล้องจองกันระหว่างคำ(นาว-ยาว และดัน-สั้น) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 237 มกราคม 2542
  คอลัมน์ “ต้นไม้ใบหญ้า” ตอนนี้ผู้เขียนตั้งใจให้ลงพิมพ์ในเอนมกราคมอันเป็นเดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๔๒ เพราะต้องการส่งท้ายปี ๒๕๔๑ ที่ผ่านมาด้วยผักพื้นบ้านที่เหมาะสมกับปีดังกล่าวให้มากที่สุดปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อาจะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ประเทศไทย กลายเป็น “เสือลำบาก” ในปีขาล ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นเสือ หรือมองอีกมุมหนึ่งก็เห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับผลจากการพยายามมาหลายปี เพื่อจะเป็น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 236 ธันวาคม 2541
  การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของทุกคนในยุคนี้ เราต่างรู้ดีว่าหนทางสู่สุขภาพดีมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายแบบไหนเล่าจึงจะสมบูรณ์ที่พูดอย่างนี้ เพราะเรามีทางเลือกหลายอย่างในการออกกำลังกาย อย่างที่นิยมกันมากก็มี วิ่งเหยาะ(จ๊อกกิ้ง), เดิน, ปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำ, เต้นแอโรบิก, รำมวยจีน, โยคะ ยังไม่นับรวมไปถึงการออกกำลังตามศูนย์ฟิตเนสที่มีเครื่องยกน้ำหนักแบบต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 236 ธันวาคม 2541
  เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในเมืองไทย ตั้งแต่กลาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา คอลัมน์ ‘ต้นไม้ใบหญ้า’ เคยพักการเขียนถึงผักพื้นบ้านเอาไว้หลายตอน โดยเปลี่ยนไปเขียนเรื่องความสำคัญของการทำสวนครัวหรือสวนหลังบ้าน เพราะเห็นว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้มาก นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกด้วย น่ายินดีที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ เห็นความสำคัญของสวนครัว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำสวนครัว ...