การดูแลบุตร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  ลูกร้องจะซื้อของเล่นถาม : นารีรัตน์/ชลบุรีลูกของดิฉันอายุ ๓ ขวบ เวลาพาไปไหนๆ เห็นของเล่นจะร้องอยากได้ ทั้งๆ ที่ของเล่นที่บ้านก็มีอยู่แล้วจะแก้ไขอย่างไร?ตอบ : นพ.จักรพันธ์ สุศิวะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนี้ สาเหตุมาจากพัฒนาการของเด็กวัย ๓ ขวบที่ชอบวิ่งเล่น ดื้อ ซน ก้าวร้าวเวลาเด็กดื้ออย่างที่บอกแล้วแกพบความสำเร็จ คือ ได้สิ่งที่ต้องการด้วยก็จะทำบ่อยๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  เด็กในอุดมคติเด็กควรจะพัฒนาการตามวัย เพราะแต่ละวัยที่ผ่านมาจะย้อนกลับไปไม่ได้ ความสุขความมั่นคงในใจ ความต่อเนื่องในการพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีทำให้เด็กมีความสุขคุณดวงเปิดประตูห้องตรวจเข้ามาพร้อมกับลูก ๒ คน สาวน้อยตัวเล็กๆ คือ น้องดี และหนุ่มน้อยตัวเล็กๆ อีกคนคือ น้องดวน น้องดีอายุ ๘ ขวบ ท่าทางเรียบร้อย ระมัดระวังตัวแต่งตัวเรียบกริบตั้งแต่หัวจดเท้า เริ่มต้นจากผมเปียที่ถัก ๓-๔ เส้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  เด็กกับคอมพิวเตอร์ถาม : ปุณณ์/กรุงเทพฯผมมีลูกชายอยู่ในวัยกำลังโต สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา ต้องการทราบว่าควรให้ลูกเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดีตอบ : นพ.พิภพ จิรภิญโญสนใจกันมากจริงๆ เรื่องที่ว่าจะให้ลูกเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดี ขอตอบดังนี้ โปรแกรมอะไรน่าสนใจสำหรับลูกในช่วงก่อนวัยเรียน หรือประมาณก่อน ๕ ขวบขึ้นไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  "อาบน้ำกับลูกได้ไหม" เป็นคำถามที่คุณแม่หลายคนต้องการคำตอบ "จะทำอย่างไรถ้าลูกชายขออาบน้ำด้วยคน"ความจริงแล้ว คุณแม่ทั้งหลายนี้อาบน้ำให้ลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว ทีนี้พอลูกเริ่มโตขึ้นการอาบน้ำด้วยกันเริ่มเป็นปัญหา โดยเฉพาะเจ้าลูกชายตัวแสบที่บางครั้งแอบชำเลืองมองเวลาคุณแม่จะเข้าไปอาบน้ำ หรือบางเวลาที่คุณแม่นุ่งกระโจมอกออกมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตรอดด้วยการให้ลูกดูดนมจากเต้าที่แสนสะอาดทรงคุณค่าทางอาหารและเต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่นจากความรักของแม่ที่มีผลในการพัฒนาให้เด็กโตอย่างมีวุฒิภาวะและมีอารมณ์ดีอีกทั้งได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรง พ่อแม่ให้อาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงแก่การเจริญเติบโตสมวัย พาไปรับวัคซีนที่จำเป็นตามวัย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย เป็นทารกมากกว่า ๑๐๐ รายผลของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  เด็กไทยโง่ลง เพราะสมองได้รับการกระตุ้นน้อยและไม่ถูกวิธี ในช่วงแรกเกิดถึง ๖ ขวบ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) จัดประชุมเรื่อง "สื่อการเรียนรู้แบบ BBLในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา" โดยมี ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ เป็นผู้บรรยายดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย กล่าวว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  ขนมและอาหารว่างที่วางจำหน่ายในปัจจุบันหลายรายการมีสารอาหารบางประเภทเกินความจำเป็นโรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญยิ่งทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ สำหรับประเทศไทย จากที่เคยมีปัญหาเด็กขาดสารอาหารหรือภาวะทุพ-โภชนาการ สภาพการณ์ในวันนี้กลับแปรเปลี่ยน เมื่อเด็กไทยเริ่มประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เด็กทารกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอน การนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกทั้งร่างกายและสมองอีกครั้งหนึ่งที่เราได้อ่านข่าวการตายของเด็กทารกจากการนอน คราวนี้เป็นการตายจากการนอนคว่ำหน้า จมูกปากกดทับบนหมอนที่นอนจนหายใจไม่ออกเสียชีวิต ก่อนหน้านี้มีข่าวเด็กตกเตียงโรงพยาบาลถูกราวข้างเตียงหนีบคอและศีรษะ เห็นข่าวแม่กินยาแก้หวัดแล้วหลับสนิทนอนทับทารก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  สมาคมไทสร้างสรรค์ได้จัดงานแถลงข่าวและนำกสนอผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบทด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟังศ.นพ.เกษม วัศนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพื่อหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า ชุมชนใด ครอบครัวใด ประเทศใด ที่ต้องการจะให้พลเมืองมีปัญญาดีและมีความรู้จะต้องให้ความสำคัญหลายอย่างเช่นประการที่ ๑ ตองให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาประการที่ ๒ ...