มะเร็ง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 35 มีนาคม 2525
  ในบ้านเราพบมะเร็งตับได้บ่อยไหม ?มะเร็งตับในเมืองไทยเรา นับว่าเป็นโรคที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง จากรายงานสถิติเมื่อปีที่แล้ว จัดอยู่ในอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในเพศชาย และอันดับที่ 4 หรือ 5 ในเพศหญิง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 34 กุมภาพันธ์ 2525
  äโรคมะเร็ง มีความสำคัญต่อคนไทยปัจจุบันหรือไม่ ?น่าจะถือว่าโรคมะเร็งมีความสำคัญในระดับชาติสำหรับคนไทยปัจจุบัน เพราะจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขครั้งสุดท้าย ประจำปี 2522 ปรากฏว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการตายอันดับ 3 ของคนไทยทั้งประเทศäมะเร็งปอดพบได้บ่อยหรือไม่ ?ถ้าแบ่งผู้ป่วยตามเพศ ปรากฏว่าโรคมะเร็งปอดพบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้ชายไทย (รองจากมะเร็งตับ) และเป็นอันดับ 8 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 30 ตุลาคม 2524
  ทุกคนในโรคนี้โดยเฉพาะชาวไทยนอกจากจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแล้ว ยังกำลังลอยคออยู่ในทะเลของสารก่อมะเร็งอีกด้วยมะเร็งในบ้านเรา เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้หรือไม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 30 ตุลาคม 2524
  อะไรทำให้เกิดมะเร็ง ?มะเร็งมีแตกต่างมากมายหลายชนิด และเกิดจากสาเหตุต่างๆ กันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา สารที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ เรารวมๆ เรียกว่า “สารก่อมะเร็ง”สารก่อมะเร็งได้แก่อะไรบ้าง ?ได้แก่สารบางชนิดทั้งที่พบได้ในธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น รวมทั้งไวรัสบางชนิดและรังสีชนิดต่างๆ เราจะพบปะปนอยู่ทั่วไปในอากาศ น้ำ และอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 28 สิงหาคม 2524
  “มะเร็งเต้านม” แทบจะเรียกได้ว่าเป็นโรคของผู้หญิง โรคนี้พบได้บ่อยรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งเป็นโรคที่ทางการแพทย์ยังไม่สามารถรู้แน่ชัดถึงสาเหตุการเกิด ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ความจริง โรคนี้ถึงแม้เราจะไม่สามารถป้องกันโดยตรงได้ แต่เราก็สามารถรู้สัญญาณอันตรายของโรคนี้ได้“หมอชาวบ้าน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 28 สิงหาคม 2524
  ในปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้หญิงไทย และมีปัญหาในด้านการรักษามากทั้งๆ ที่มะเร็งชนิดนี้ สามารถตรวจพบในระยะแรกเริ่มด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถรักษาให้หายขาด….โรคนี้เป็นอย่างไร ขอเชิญอ่านรายละเอียดได้จากบทสนทนากับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 12 เมษายน 2523
  บุหรี่ : ยาพิษที่ทำให้ตายผ่อนส่งการซื้อบุหรี่สูบนั้นเอาเงินไปโยนทิ้งน้ำเสียยังดีกว่ามนุษย์เรานิยมการสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตบุหรี่ทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง สามารถขายบุหรี่ได้เป็นร้อยเป็นพันล้านบาท ในเวลาเดียวกัน ...