บทความมาใหม่

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 390 ตุลาคม 2554
  ถาม : ศุภวัฒน์/ชัยภูมิโรคซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากอะไร สามารถหายขาดได้หรือไม่ตอบ : นพ.พนม เกตุมานโรคซึมเศร้า อาจเกิดหลังจากมีปัญหาความเครียดในชีวิต ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน หรือในบางคนอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุก็ได้ ถ้าเริ่มมีอาการน้อยๆ ผู้นั้นมักจะรู้ตัวและมาพบจิตแพทย์ แต่ถ้ามีอาการมากจนไม่รู้ตัวอาจไม่มารับการรักษา อาการอาจมากขึ้นจนถึงขั้นคิดอยากตายและฆ่าตัวตายได้สาเหตุของโรคซึมเศร้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 390 ตุลาคม 2554
  ถาม : เจนสุดา/ชลบุรีดิฉันเคยเเขนหักต้องเข้าเฝือก แล้วเห็นว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพมาก จึงอยากทราบรายละเอียดของ "เฝือก" ในหลายๆ ด้านค่ะตอบ : นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์การเข้าเฝือกก็เพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ ทั้งลดอาการปวดบวม อักเสบของอวัยวะนั้นให้หายเป็นปกติโดยเร็ว หรือแก้ไขความผิดรูปของอวัยวะ เช่น เท้าปุกให้กลับมามีรูปทรงที่ปกติ และทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 390 ตุลาคม 2554
  ถาม : ปราโมทย์/ขอนแก่นเลือดกำเดาไหลบ่อยมาก เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรตอบ : พญ.นวพร ชัชวาลพานิชย์ภาวะเลือดกำเดาไหล เกิดจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเยื่อบุจมุกฉีกขาด ทำให้เลือดไหลออกจากจมูกข้างเดียวหรือ ๒ ข้างก็ได้ ในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยมักออกจากส่วนหน้าของจมุก แต่ถ้าเลือดออกส่วนหลังของจมูก มักพบในผู้สุงอายุ สาเหตุของเลือดกำเดาไหลมี ๒ กลุ่มใหญ่คือกลุ่มแรก เฉพาะที่บริเวณจมูก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ถาม : อรณา/พิษณุโลกกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมีอะไรบ้าง และมีวิธีป้องกันโรคนี้อย่างไรบ้างตอบ : นพ. ชัยยศ ธีรผกาวงศ์มะเร็งเป็นโรคอันดับ ๑ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด ในจำนวนนี้ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกครองอันดับ ๑ มาหลายสิบปี โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ ๘๐ มาพบแพทย์เมื่อมะเร็งลุกลามไปแล้ว ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งในระยะก่อนมะเร็งหรือระยะเริ่มแรก โอกาสหายขาดก็จะมีมากเกือบ ๑๐๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ถาม : สุนิสา/กรุงเทพฯพ่ออายุ ๖๕ ปี เริ่มเดินออกกำลังกายในสวนสาธารณะ อยากทราบวิธีการเดินอย่างถูกต้องและประโยชน์ในการเดินออกกำลังกายค่ะตอบ : นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิชการเดินเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายทุกเพศ ทุกวัย แม้ในผู้สูงอายุ และยังสามารถทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหรือในสวนสาธารณะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันมากก่อนเดิน ควรอบอุ่นร่างกายก่อนด้วยการยืดเส้นยืดสาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ถาม :จักรพล/สมุทรสาครปัจจุบันผมเห็นสื่อต่างๆ กล่าวถึง หนังสือแสดงเจตนา วาระสุดท้ายของชีวิต แท้จริงแล้วมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างไร และผู้ป่วยลักษณะแบบใดที่เหมาะสมจะทำหนังสือแสดงเจตนาฯตอบ : นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณผู้ป่วยที่ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต จะช่วยให้ญาติ ครอบครัวและแพทย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ถาม : สุปราณี/ขอนแก่นพี่สะใภ้ป่วยเป็นมะเร็ง ต้องให้เคมีบำบัด ไม่ทราบว่าการให้เคมีบำบัดมีกี่วิธี และการให้เคมีจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้างตอบ : นพ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์การให้เคมีบำบัดเป็นการให้ยารักษามะเร็งโดยเฉพาะ โดยยาที่ใช้อาจเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดร่วมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและระยะของโรค รวมทั้งสภาวะของผู้ป่วยด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การกิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  หมอชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมชาวบ้านชาวบ้านคือสามัญชนคนธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนหรือจนโอกาส จนเกียรติ จนศักดิ์ศรี ทิศทางเก่าของประเทศไทยคือทิศทางที่ทอดทิ้ง (nnnnn = n5) ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฐานของประเทศ ถ้าเราทอดทิ้งคนส่วนใหญ่และฐานของประเทศ ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร วิกฤตการณ์ต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  หมอชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมชาวบ้านชาวบ้านคือสามัญชนคนธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนหรือจนโอกาส จนเกียรติ จนศักดิ์ศรี ทิศทางเก่าของประเทศไทยคือทิศทางที่ทอดทิ้ง (nnnnn = n5) ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฐานของประเทศ ถ้าเราทอดทิ้งคนส่วนใหญ่และฐานของประเทศ ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร วิกฤตการณ์ต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  ฝึกจิตเหมือนเล่นฮูลาฮูปฝึกฝน ปัญญาก่อฉันทะ วิริยะพาฝึกฝน ...