บทความมาใหม่

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  ผักเบี้ยใหญ่ชื่ออื่นผักกาโก้ง (โคราช); แบขี่เกี่ยง, ตือบ้อฉ่าย (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Portulaca oleracea L. วงศ์ Portulacaceaeลักษณะต้นเป็นพืชล้มลุกอวบน้ำ ออกดอกตลอดปี ขึ้นแผ่เรียบไปกับดินบางครั้งอาจชูตั้งได้ ต้นยาว 20-30 ซ.ม. มีลำต้นสีเขียวหรือสีม่วงแดง ก้านกลมแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไป ใบออกตรงข้ามกัน ตรงใบรูปคล้ายลิ้น มีก้านใบสั้น ใบหนาผิวเรียบเป็นมัน ยาว 1-3 ซ.ม. กว้าง 5-15 ม.ม. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  แดงสวรรค์ชื่ออื่นดอกผักเบี้ย ผักเบี้ยฝรั่ง (ไทย); ปั้วกีเน้ย (จีน-แต้จิ๋ว); Rose Mossชื่อทางวิทยาศาสตร์Portulace grandiflora Hook. วงศ์.Portulacaceaeลักษณะของต้นเป็นพืชล้มลุก อวบน้ำ ลำต้นเลื้อยแผ่ไป สีเหลืองออกน้ำตาล หรือสีเขียว แตกกิ่งก้านสาขาสูง 10-10 ซ.ม. ใบออกสลับกันมีลักษณะหนาเส้นค่อนข้างกลม ยาว 2 ซ.ม. ปลายใบแหลม ฐานใบมีขนสีขาว มีดอกเดี่ยวที่ยอด ดอกบานเช้าหุบเย็น มีกลีบดอก 5 กลีบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  กล่าวนำหมอชาวบ้านนอกจากจะมีความแตกต่างกันในเรื่องภาษาพูดแล้ว ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อ ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึกอื่นๆ อันเป็นผลมาจากพื้นเพการศึกษาและฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดช่องว่างและข้อขัดแย้งขึ้นหลายๆ อย่าง ดังปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  อาหารกับการเจ็บป่วยเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นเรื่องของที่หนีกันไม่พ้นในชีวิตเรา แต่เมื่อเกิดแล้ว ทุกคนก็อยากหายเร็ว ไม่มีผลแทรกซ้อนหรือพิการจากการเจ็บป่วย อาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญในยามเจ็บป่วย ถ้าละเลยไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้ก็อาจซ้ำเติมโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แล้วให้เลวร้ายยิ่งขึ้นได้ครับการเจ็บป่วยมีผลกระทบกระเทือนภาวะโภชนาการอย่างใดถึงแม้ว่าเรามีภาวะโภชนาการดีมาก่อน แต่เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  กลายพันธุ์“ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง” อนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาคู่กับโลกเรื่องของกรรมพันธุ์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันครับ คือ พันธุ์ดีๆ มันก็กลายกันได้ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นนะครับว่าตระกูลที่เป็นคนฉลาดๆ ทั้งตระกูลก็อาจมีลูกเป็นคนปัญญาอ่อนได้ นั่นแหละครับผลของการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์เป็นของธรรมดาสำหรับสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นอยู่เสมอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  ตอน จ้าวโรค 2ผมมีนิวาสสถานอยู่ในคอหนูหน่อย บริเวณร่องทอนซิล ผมอยู่กับพี่น้องท้องเดียวกับผมไม่มากมายนัก บริเวณลำคอหนูหน่อยคือแถวทอนซิล โคนลิ้น ผนังด้านข้าง ด้านหลังของลำคอ มีนักเลงโตประจำถิ่นมากมาย บางพวกก็เป็นญาติสนิทกับผม บางพวกก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหมือนกัน นักเลงโตประจำถิ่นแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ พวกหนึ่งรูปร่างกลมอยู่กันเป็นคู่ๆ หรือเป็นสายๆ เมื่อถูกย้อมสีกรัม (โปรดดูภาพพิเศษ) จะติดสีม่วง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  เสียงลือเสียงเล่าอ้าง เรื่องการกุมกำเนิดในสมัยนี้ เรื่องการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด เป็นที่รู้จักและยอมรับกันแล้วอย่างดีในเขตเมือง ส่วนในเขตชนบทที่ห่างไกล ชาวบ้านต่างยอมรับเรื่องนี้แล้วเช่นกันสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้อย่างเปิดเผย ไม่มีความอายว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดในที่ชุมชนแต่อย่างใด ชาวบ้านสามารถมองซึ้งถึงปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522
  สวัสดีครับ ในที่สุด “หมอชาวบ้าน” ก็ได้ฤกษ์ออกมาพบกับท่านผู้อ่านแล้วครับ และคณะผู้จัดทำมีเรื่องที่จะตุยกับท่านผู้อ่านหลายเรื่องทีเดียวครับอันดับแรกทำไม “หมอชาวบ้าน” จึงถือกำเนิดขึ้น บัดนี้เป็นที่ตระหนักกันดีทั่วไปแล้วว่า เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ประชาชนควรจะได้รับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยการรักษาตัวเอง รักษากันเอง หรือช่วยกันรักษาโดยชุมชน ไมว่าจะโดยตรง โดยพระ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522
  เห็นชื่อเรื่องเข้าแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกตกไจ คิดว่าตนเองนั้นจบแค่ ป.4 จะเป็นหมอได้อย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะเป็น หมอรักษาคน เสียด้วย ถ้าจะเป็นหมอรักษาต้นไม้ รักษาควาย รักษาหมู หรือเป็นหมอดู หมอนวด หมอลำ หรือหมออื่นๆ ละก็เห็นจะง่ายกว่าอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้น เพราะเขาพิสูจน์มาแล้ว ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอก ในบ้านเมืองของเราเอง ที่ภาคอีสานอย่างไรล่ะ เขานำเอาชาวบ้านจากถิ่นกันดาร ซึ่งเป็นสาวรุ่นๆ ...