ยาและวิธีใช้

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 58 มีนาคม 2527
  ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณหากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง “108 ปัญหายา” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 59 มีนาคม 2527
  “ยา” หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรานั้น ก็คือ สารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อคน ใช้ในการป้องกันรักษาโรคต่างๆ ในขณะเดียวกันยาเปรียบเสมือนดาบสองคม ถ้าใช้ถูกวิธีจะเกิดประโยชน์ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธียานั้นก็จะเปรียบเหมือนพิษร้ายที่เข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดอันตราย ดังนั้นเราควรจะทราบถึงหลักการทั่วๆ ไป ของการใช้ยาเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาหลักการทั่วๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 58 กุมภาพันธ์ 2527
  เมื่อเร็วๆ นี้ มีจดหมายจากผู้อ่านท่านหนึ่ง เขียนมาเล่าให้ฟังว่า มีอาการฝ่ามือลอกเรื้อรังมานานแพทย์ได้สั่งยาเม็ดชนิดหนึ่งให้กิน พอกินได้ไม่นานอาการที่ฝ่ามือดีขึ้นมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 57 มกราคม 2527
  ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณหากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง “108 ปัญหายา” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 56 ธันวาคม 2526
  ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณหากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง “108 ปัญหายา” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 56 ธันวาคม 2526
  ตานขโมยเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ หลังจากคลอดแล้ว 3-4 เดือน มีเม็ดขึ้นที่เหงือกข้างบนและข้างล่าง มีสีดำแดง บางทีก็สีเหลือง ตัวลายเหมือนเส้นเลือด เจ็บทั่วสรรพางค์กาย เด็กขาดความต้านทานโรค เนื้อหนังเหี่ยวผอม ไม่น่ารัก ตัวมีกลิ่นเหม็นคาว พุงโร ก้นปอด ท้องเดินไม่รู้หยุด เป็นน้ำส่าเหล้าและเป็นน้ำคาวปลา น้ำไข่เน่า เป็นมูก เป็นหนองก็ดี อุจจาระหยาบเหม็นคาวอย่างร้ายกาจ ทำให้ตาฟางเรียกว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 54 ตุลาคม 2526
  ยาชุดโรคกระเพาะ...1ยาชุดแก้โรคกระเพาะ ยาชุดแก้โรคกระเพาะ (ชนิดพิเศษ)แก้โรคกระเพาะ ปวดท้อง ท้องแน่น ท้องเฟ้อจุกเสียด รักษาแผลในลำไส้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 53 กันยายน 2526
  ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทียาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดีโดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณหากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง "108 ปัญหายา" ทางนิตยสารจะทยอยนำคำตอบข้อสงสัยของทานลงตีพิมพ์ในหน้านี้ยุงตามตื้อต้องฉีดยากันยุงทุกคืน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 51 กรกฎาคม 2526
  โรคโทสันทฆาต เป็นโรคที่เรียกชื่อกันตามภาษาชาวบ้านและวงการหมอโบราณแต่กาลก่อน ผู้เขียนได้เขียนอาการและยารักษาแบบโบราณ ให้ผู้ที่สนใจติดตามเรื่องของหมอโบราณในหนังสือ "หมอชาวบ้าน" เพื่อการรักษาตนเองและการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งให้ความรู้หลายอย่างที่น่าสนใจประการหนึ่งของโรค "โทสันทฆาต" ย่อมบังเกิดได้ทั้งชายและหญิง ท่านว่าสตรีประจำเดือนไม่มาตามปกติ คือ ประจำเดือนขาดหายไปเป็นเดือนๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 50 มิถุนายน 2526
  "ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทียาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดีโดยไม่รู้ด้านเสีย(ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณหากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง "108 ปัญหายา" ...