เรียนรู้เรื่องเพศและการวางแผนครอบครัว

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดถาม : วงศ์ชนก/ชลบุรีปกติดิฉันกินยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ยาคุมชนิดฉีดจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด อาการที่มักพบได้บ่อย คือ ประจำเดือนผิดปกติ อาจไม่มาเลยตลอดระยะเวลาที่ฉีดหรืออาจมาแบบไม่สม่ำเสมอ คาดการณ์ไม่ได้ อาการอื่นๆ ที่อาจมีก็คล้ายๆ ยาคุมแบบกินทั่วไปคือ อาจมีตึงคัดเต้านม คลื่นไส้ อาเจียน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นคำไทยแต่โบราณที่ช่วยบอกถึงความสำคัญของลักษณะที่เหมือนกันในลูกหลานกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงศาคณาญาติเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีการบัญญัติความจริงตามธรรมชาติ ๕ ประการ (นิยาม ๕) ซึ่งหนึ่งในห้าของกฎธรรมชาตินี้คือ พีชนิยาม กฎแห่งพืชพันธุ์ ก็บ่งบอกถึงความสำคัญของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว เข้าทำนองที่ว่า “หว่านพืช ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตรอดด้วยการให้ลูกดูดนมจากเต้าที่แสนสะอาดทรงคุณค่าทางอาหารและเต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่นจากความรักของแม่ที่มีผลในการพัฒนาให้เด็กโตอย่างมีวุฒิภาวะและมีอารมณ์ดีอีกทั้งได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรง พ่อแม่ให้อาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงแก่การเจริญเติบโตสมวัย พาไปรับวัคซีนที่จำเป็นตามวัย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  คนโบราณพูดว่า“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”นั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกว่าผู้หญิงด้อยกว่าเลย ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงคราม และให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย เขาก็ทำอะไรไม่ได้การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ย่อมนำพามาสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากความรัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เมื่อพูดถึง "ความรัก" มีคำจำกัดความหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความรักของแม่ลูกเป็นความผูกพันแนบแน่นที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่แม่เริ่มรู้สึกว่าตั้งครรภ์ และยังเพิ่มพูนขึ้นเมื่อแรกสัมผัสยิ่งได้กินนมแม่และเลี้ยงลูกเองก็จะยิ่งสร้างความผูกพันที่แม่มีต่อลูกให้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนลูกจะมีความผูกพันต่อแม่เมื่อเริ่มแยกแยะตัวเองออกจากแม่ อายุได้ประมาณ ๔ เดือนขึ้นไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  “พรหมลิขิตบันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกล พรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอ……..เออชะรอยคงเป็นเนื้อคู่ เคยอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอ ใจฉันเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมา”เพลง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  พฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น เป็นต้นว่า อายุของผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่อยู่ในวัยมัธยมต้น การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่นเมื่อผิดหวังจากความรัก การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นการป้องกันและการลดปัญหาดังกล่าวที่ได้ผลดีคือการกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหันมาสนใจการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศให้มากยิ่งขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  แม้ว่าจะมีคำกล่าวเสมอๆ ว่า ชีวิตคู่นั้นอยู่เพราะรัก แต่บางครั้งบางครามองตากันก็อาจจะไม่รู้ว่ายังรักกันอยู่ไหม ปากบอกว่ารัก แต่ใจคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ร่วมรักกันแล้ว…ก็จะได้สัมผัสรักที่จับต้องได้ นั่นก็คือ "เซ็กซ์"เมื่อพูดถึงการมีเซ็กซ์ในสมองของผู้ชายมักจะคิดว่า จะมีได้กี่ครั้งใน ๑ คืน จะมีได้กี่ครั้งในสัปดาห์ เพราะสมองของผู้ชายมักจะคำนึงถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 319 พฤศจิกายน 2548
  เนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ลดความรุนแรงแก่บุคคลในครอบครัว ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้หันมาให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว เพื่อหลีกห่างจากความรุนแรงในครอบครัว และทำการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกในครอบครัว โดยแนวทางนี้จะก่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่น คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ การ มีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีผู้สนใจสอบถามกันมาเรื่อยๆ ด้วยความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของการใช้ยาว่า จะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ของแม่หรือไม่ ควรมีหลักในการเลือกใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์อย่างไร ...