ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคปวดศีรษะจากความเครียดโรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดพอรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย และจะปวดอย่างคงที่ ไม่แรงขึ้นกว่าวันแรกๆ ที่ปวด จัดว่าเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง⇒ ชื่อภาษาไทยโรคปวดศีรษะจากความเครียด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเองโรคอุจจาระร่วง หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน (เด็กแรกเกิด ที่กินนมแม่อาจถ่ายอุจจาระนิ่มเหลวไม่มีมูกปนเลือดหรือกลิ่นเหม็น โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน หรือเป็นไข้ถือว่าปกติ)สาเหตุอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อมีสาเหตุ จากการรับประทานอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  หวาดระแวงกรณีข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีผู้ป่วยรายหนึ่งถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช มีอาการซึม หวาดระแวง ไม่ไว้ใจคนรอบข้าง และตรวจพบสารเสพติดชนิดหนึ่งคือเอฟริดีน ซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทคล้ายแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เป็นสารต้องห้ามคอลัมน์ "เรียนรู้จากข่าว" ฉบับนี้ ขออธิบายเรื่อง " หวาดระแวง" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ไปตรวจโรคผิวหนัง...ต้องทำอย่างไร?(ตอนที่ 2) การตรวจผิวหนังการวินิจฉัยโรคผิวหนังนั้น ต้องอาศัยการซักประวัติที่ละเอียด การตรวจร่างกายที่ถี่ถ้วน การสังเกตที่แม่นยำ และในบางครั้งก็ต้องการอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยผื่นของโรคผิวหนังบางอย่างจะมีการกระจายของรอยโรคตามร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ แพทย์จะตรวจร่างกายทั่วตัวด้วยแสงสว่าง ที่เพียงพอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  เนื้องอกสมองเนื้องอกสมอง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เนื้องอกที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ( เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ) และมะเร็ง ที่แพร่กระจายมาจากนอกกะโหลกศีรษะ (เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิ)เนื้องอกสมองทุกชนิดมักทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ส่วนวิธีการรักษาและผลการรักษาย่อมแตกต่างไปตามชนิด ขนาด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  อิสระก๊อก...ก๊อก...ก๊อก เสียงเคาะประตูห้องตรวจของป้าหมอ"เชิญค่ะ" ป้าหมอตอบหลังจากเสียงเคาะเงียบไป" คุณน้ำ "คุณแม่ยังสาวของน้องเหน่งเปิดประตูเข้ามาช้าๆ พร้อมทั้งปิดประตูลงด้วยเสียงเงียบกริบ" สวัสดีค่ะ ป้าหมอ" คุณน้ำพูดพลางยกมือขึ้นไหว้ แล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าป้าหมอพร้อมกับพูดว่า " ดิฉันมาขอคำปรึกษาป้าหมอ เรื่องลูกสาวของดิฉันค่ะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  มารู้จักโรควัณโรควัณโรค...กับตัวต้นเหตุวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มนุษย์รู้จักมาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว จนกระทั่งเมื่อ มีวิวัฒนาการทางการแพทย์และการวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา พบว่าวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดมัยโคแบคทีเรีย ทูเบอร์คูโลสิส รูปร่างเป็นแท่ง เล็กๆ ต้องย้อมสีพิเศษ และดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จึงจะเห็นตัวเชื้อวัณโรคส่วนมากเป็นที่ปอดจึงเรียกว่า วัณโรคปอด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ยาแก้ไอขับเสมหะคำถาม : เวลามีอาการไอควรเลือกใช้ยาชนิดใด?" ไอ "อาการ " ไอ " (cough หรือ tussis) เป็นอีกอาการหนึ่งที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง (season change) เช่น เริ่มเข้าฤดูหนาว อากาศเริ่มเย็นลง เป็นต้นสาเหตุสำคัญของการไอมีมากมาย แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นไข้หวัด และมักจะหายได้เองทำไม...จึงไอ?การไอเป็นกลไกหนึ่งของร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ไปตรวจโรคผิวหนัง...ต้องทำอย่างไร?(ตอนที่ 1) การซักประวัติโรคผิวหนังปัญหาโรคผิวหนัง เป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก อีกทั้งผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญทางสังคม จึงทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวหนังเพียงเล็กน้อยอาจเกิดความกังวลใจมากกว่าเป็นโรคของระบบอื่นที่ร้ายแรงกว่าโรคผิวหนังเกือบทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่โรคผิวหนังหลายอย่างก็อาจก่อให้เกิดความไม่สบาย อับอาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 334 กุมภาพันธ์ 2550
  มะเร็งตับมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนเพลีย และน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว เมื่อไปพบแพทย์ ก็มักจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะท้ายและเสียชีวิตภายใน 6-12 เดือน ความจริงโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่⇒ ชื่อภาษาไทย มะเร็งตับ มะเร็งเซลล์ตับ มะเร็งท่อน้ำดี⇒ ชื่อภาษาอังกฤษ Cancer of liver, ...