ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  สารบัญเนื้อหา * ชื่อภาษาไทย * ชื่อภาษาอังกฤษ * สาเหตุ * อาการ * การแยกโรค * การวินิจฉัย * การดูแลตนเอง * การรักษา * ภาวะแทรกซ้อน * การดำเนินโรค * การป้องกัน * ความชุก วันที่ 1 ธันวาคมเป็น "วันเอดส์โลก" ฉบับนี้จึงขอว่าด้วยโรคเอดส์เอดส์ เป็นโรคอุบัติใหม่ มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2524 และมีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2527 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  ยารักษางูสวัด มีจริงหรือ?โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ้างในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อๆ ว่า VZV เชื้อชนิดนี้ทำให้เกิดโรคในคนได้2 โรค คือ โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด ครั้งแรกเป็น "อีสุกอีใส" เมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสเชื้อไวรัสชนิดนี้ในครั้งแรก มักจะมีอาการไข้ ตัวร้อนมาก่อนสัก 2-3 วัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  โรคกรดไหลย้อน หมายถึง ภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด (ประกอบด้วย กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอลิก) ไหลย้อนขึ้นไประคายต่อหลอดอาหาร และบริเวณลำคอ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสบลิ้นปี่ คล้ายเป็นโรคกระเพาะเรื้อรัง ต้องคอยกินยาโรคกระเพาะบรรเทาอยู่เรื่อยๆ โรคนี้พบได้บ่อย โดยเฉพาะในคนอายุมากกว่า 40 ปี ผู้เขียนเองก็มีโรคนี้ประจำตัวมาหลายปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  ลมบ้าหมู หมายถึง โรคลมชักชนิดหนึ่งที่มีอาการเป็นลมหมดสติ และชักกระตุกทั้งตัว ซึ่งจะเป็นอยู่นานไม่กี่นาที แล้วฟื้นคืนสติได้เอง มักจะมีอาการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ผู้ที่มีอาการของโรคนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ผู้ป่วยก็จะสามารถดำเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป แต่ถ้าขาดการรักษา ปล่อยปละให้เกิดอาการชักบ่อยๆ ก็อาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุขณะเกิดอาการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  ปีใหม่ผ่านเข้ามาให้เราสัมผัสอย่างรวดเร็ว ขณะที่บางคนก็รู้สึกว่าปีเก่าๆ ที่ผ่านไปยังไม่ได้มีอะไรดีๆ ให้กับชีวิตสักเท่าไหร่ จะว่าไปแล้วสิ่งดีๆ สำหรับชีวิตในความคิดของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางคนขอเพียงมีกินมีใช้ไปวันๆ บางคนอยากมีเงินใช้เหลือเฟือบ้างก็อยากได้โน่นได้นี่ บางคนก็ขอเพียงให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย จะเห็นว่าความพอเพียงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 กรกฎาคม 2551
  เอสแอลอีเป็นชื่อโรคที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (SLE) ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการอักเสบของเนื้อเยื่อแทบทุกส่วนของร่างกาย อันเป็นผลมาจากร่างกายมีการสร้างสารภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อต่างๆ ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน หรือเรื้อรังก็ได้ จำเป็นต้องรับการรักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง-ชื่อภาษาไทยเอสแอลอี- ชื่อภาษาอังกฤษSLE, Systemic lupus erythematosus- สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.พินิจ กุลละวณิชย์์การตรวจสุขภาพทำอะไรบ้างการดูแลสุขภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก เพราะโรคต่างๆ ไม่คอยใคร บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกหลาน ลูกศิษย์ เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมในทางที่ดี ใน การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคต่างๆ เพราะตั้งแต่มนุษย์เกิดมาหลอดเลือดทั่วร่างกาย เราจะเริ่มต้นตีบทีละเล็กละน้อย จนตีบร้อยละ ๗๐ จึงจะมีอาการ ซึ่งจะสายไปเสียแล้วคนไทย ๑๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  คำถาม วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ใครที่สมควรฉีด?นับเป็นข่าวดีต่อวงการแพทย์ของโลกและส่งผลดีต่อมวลมนุษยชาติประชากรชาวโลกโดยเฉพาะเพศหญิง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวัคซีนใหม่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้สำเร็จสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียแล้ว จึงอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแก่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๐ที่ผ่านมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.สันต์ หัตถีรัตน์เสียชีวิตจากการตรวจสุขภาพตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ ๕๕ชายไทยม่ายอายุ ๗๒ ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ไม่มีอาการผิดปกติ วิ่งออกกำลังกายทุกวัน จึงแข็งแรงดี ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ หรือโรคร้ายแรงใดๆ บิดามารดายังมีชีวิตอยู่และยังช่วยตนเองได้ตามสภาพแก่วัยที่เกิน ๙๐ ปีแล้ววันหนึ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  นพ.พินิจ กุลละวณิชย์์ กรรมการบริหารแพทยสภาโรคกับการโภชนาการโรคกับโภชนาการอาหารมีทั้งคุณและโทษแก่มนุษย์ การขาดอาหารทำให้เป็นโรคได้ และการกินอาหารมากไป หรือไม่เหมาะสมก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ประเทศที่เจริญแล้วมักมีปัญหากินอาหารมากไป และประเทศที่กำลังพัฒนาและยากจนมักมีปัญหาขาดสารอาหาร ปัจจุบันแม้แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนความอ้วนเกิดจากการกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการ ...