วินิจฉัยโรคเบื้องต้น

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  โรคกรดไหลย้อน หมายถึง ภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด (ประกอบด้วย กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอลิก) ไหลย้อนขึ้นไประคายต่อหลอดอาหาร และบริเวณลำคอ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสบลิ้นปี่ คล้ายเป็นโรคกระเพาะเรื้อรัง ต้องคอยกินยาโรคกระเพาะบรรเทาอยู่เรื่อยๆ โรคนี้พบได้บ่อย โดยเฉพาะในคนอายุมากกว่า 40 ปี ผู้เขียนเองก็มีโรคนี้ประจำตัวมาหลายปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  ลมบ้าหมู หมายถึง โรคลมชักชนิดหนึ่งที่มีอาการเป็นลมหมดสติ และชักกระตุกทั้งตัว ซึ่งจะเป็นอยู่นานไม่กี่นาที แล้วฟื้นคืนสติได้เอง มักจะมีอาการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ผู้ที่มีอาการของโรคนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ผู้ป่วยก็จะสามารถดำเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป แต่ถ้าขาดการรักษา ปล่อยปละให้เกิดอาการชักบ่อยๆ ก็อาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุขณะเกิดอาการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.พินิจ กุลละวณิชย์์การตรวจสุขภาพทำอะไรบ้างการดูแลสุขภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก เพราะโรคต่างๆ ไม่คอยใคร บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกหลาน ลูกศิษย์ เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมในทางที่ดี ใน การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคต่างๆ เพราะตั้งแต่มนุษย์เกิดมาหลอดเลือดทั่วร่างกาย เราจะเริ่มต้นตีบทีละเล็กละน้อย จนตีบร้อยละ ๗๐ จึงจะมีอาการ ซึ่งจะสายไปเสียแล้วคนไทย ๑๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  คำถาม วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ใครที่สมควรฉีด?นับเป็นข่าวดีต่อวงการแพทย์ของโลกและส่งผลดีต่อมวลมนุษยชาติประชากรชาวโลกโดยเฉพาะเพศหญิง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวัคซีนใหม่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้สำเร็จสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียแล้ว จึงอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแก่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๐ที่ผ่านมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  นพ.พินิจ กุลละวณิชย์์ กรรมการบริหารแพทยสภาโรคกับการโภชนาการโรคกับโภชนาการอาหารมีทั้งคุณและโทษแก่มนุษย์ การขาดอาหารทำให้เป็นโรคได้ และการกินอาหารมากไป หรือไม่เหมาะสมก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ประเทศที่เจริญแล้วมักมีปัญหากินอาหารมากไป และประเทศที่กำลังพัฒนาและยากจนมักมีปัญหาขาดสารอาหาร ปัจจุบันแม้แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนความอ้วนเกิดจากการกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคปวดศีรษะจากความเครียดโรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดพอรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย และจะปวดอย่างคงที่ ไม่แรงขึ้นกว่าวันแรกๆ ที่ปวด จัดว่าเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง⇒ ชื่อภาษาไทยโรคปวดศีรษะจากความเครียด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเองโรคอุจจาระร่วง หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน (เด็กแรกเกิด ที่กินนมแม่อาจถ่ายอุจจาระนิ่มเหลวไม่มีมูกปนเลือดหรือกลิ่นเหม็น โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน หรือเป็นไข้ถือว่าปกติ)สาเหตุอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อมีสาเหตุ จากการรับประทานอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  หวาดระแวงกรณีข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีผู้ป่วยรายหนึ่งถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช มีอาการซึม หวาดระแวง ไม่ไว้ใจคนรอบข้าง และตรวจพบสารเสพติดชนิดหนึ่งคือเอฟริดีน ซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทคล้ายแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เป็นสารต้องห้ามคอลัมน์ "เรียนรู้จากข่าว" ฉบับนี้ ขออธิบายเรื่อง " หวาดระแวง" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ไปตรวจโรคผิวหนัง...ต้องทำอย่างไร?(ตอนที่ 2) การตรวจผิวหนังการวินิจฉัยโรคผิวหนังนั้น ต้องอาศัยการซักประวัติที่ละเอียด การตรวจร่างกายที่ถี่ถ้วน การสังเกตที่แม่นยำ และในบางครั้งก็ต้องการอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยผื่นของโรคผิวหนังบางอย่างจะมีการกระจายของรอยโรคตามร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ แพทย์จะตรวจร่างกายทั่วตัวด้วยแสงสว่าง ที่เพียงพอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  เนื้องอกสมองเนื้องอกสมอง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เนื้องอกที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ( เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ) และมะเร็ง ที่แพร่กระจายมาจากนอกกะโหลกศีรษะ (เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิ)เนื้องอกสมองทุกชนิดมักทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ส่วนวิธีการรักษาและผลการรักษาย่อมแตกต่างไปตามชนิด ขนาด ...