วินิจฉัยโรคเบื้องต้น

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  เพื่อรับมือกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (๒)พฤติกรรมเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดความรู้จากประเทศอุตสาหกรรมยืนยันตรงกันว่าพฤติกรรมเสี่ยงเป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดส่วนใหญ่พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญมาก ๓ ประการได้แก่๑.การสูบบุหรี่ ผู้ชายไทยทุกวันนี้เกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ ในขณะที่ผู้หญิงเพียงร้อยละ ๓ เท่านั้นที่สูบ แนวโน้มของพฤติกรรมสูบบุหรี่ในคนไทยมีทิศ ทางลดลงอย่างต่อเนื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคนเราก็จะค่อยๆ เสื่อมลงเป็นธรรมดา และบางครั้งก็อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาพร่างกายของแต่ละคนในผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้น โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้มีมากมายหลายโรค แต่ที่พบได้บ่อยและเป็นกันมาก คือโรคต่อมลูกหมากโตสำหรับสมาชิกที่เขียนจดหมายถามถึงเรื่องต่อมลูกหมากโตมา อยากทราบว่าโรคนี้มีอาการอย่างไร และเป็นโรคที่อันตรายหรือไม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  ปวดศีรษะข้างเดียวเป็นประจำสมศรี/กรุงเทพฯ : ผู้ถามดิฉันอายุ ๔๐ ปีค่ะ แต่งงานและมีบุตรแล้ว ดิฉันมีอาการปวดศีรษะข้าง เดียวเป็นประจำ ส่วนมากเป็นข้าง ขวา มักจะปวดติดต่อกัน ๒-๓ วัน กินยาพาราเซตามอลเม็ดละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ เม็ดติดต่อกัน ทุก ๔-๖ ชั่วโมง อาการก็ไม่ดีขึ้น เท่าไรค่ะ ถ้าเป็นช่วงวันหยุดดิฉัน จะพยายามนอนพักผ่อนติดต่อกัน เกือบทั้งวัน ตื่นมาก็ดีขึ้นเล็กน้อย บางครั้งปวดมากๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  เพื่อรับมือกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (๑)"ด้วยความรู้ในปัจจุบัน เราสามารถสร้างโลกที่ปราศจากการคุกคามจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในโลกเช่นนั้นการป้องกันเกิดขึ้นนับแต่วันแรกเริ่มของชีวิตทุกคนจะมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสุขภาพ ได้หายใจอากาศที่ปลอดควันบุหรี่ได้กินอาหารที่ถูกหลักอนามัย หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอได้อาศัยและทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  มีตุ่มเม็ดเล็กๆ และปื้นสีขาวขึ้นที่บริเวณแก้มทั้ง ๒ ข้างมัณฑนา/กรุงเทพฯ : ผู้ถามลูกสาวดิฉันอายุ ๑๑ ปีค่ะ ที่ ข้างแก้มทั้ง ๒ ข้าง เป็นตุ่มเม็ดเล็กๆ ขึ้นเต็มไปหมด พอสัมผัสดูจะรู้สึก ได้ชัดเจน ไม่มีอาการคันค่ะ บางช่วงมีจุดขาวๆ เป็นวงคล้ายๆ กลากน้ำนม โดยเฉพาะบริเวณช่วงล่าง ของแก้ม เจ้าตัวไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไร แต่ดิฉันรู้สึกรำคาญตาค่ะและเริ่มกังวลเพราะรู้สึกว่ายิ่งทิ้งไว้ นานก็ยิ่งมีตุ่มเล็กๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  ผิดปกติหลังผ่าตัดปีกมดลูกวิไล/ร้อยเอ็ด : ผู้ถามดิฉันอายุ ๔๙ ปี น้ำหนัก ๕๒ กิโลกรัม สูง ๑๕๐ เซนติเมตร อาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ผ่าตัดปีกมดลูกออกทั้ง ๒ ข้าง เหลือแต่มดลูกไว้ เนื่องจาก เป็นซิสต์ที่ปีกมดลูก คุณหมอได้ฉีด D.M.P.A อยู่ประมาณ ๕ เดือน แล้วหยุดฉีด เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มีประจำเดือนมาแต่ จะเป็นเลือดดำๆ ออกมานิดหน่อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  เมื่อไรประจำเดือนจะมาปกติขวัญดาว/กรุงเทพฯ : ผู้ถามหนูมีประจำเดือนมาครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ตอนนี้อายุ ๑๒ ปีค่ะ พอถึงเดือนพฤษภาคมก็ไม่มีประจำเดือนมา (คุณแม่เคยบอกว่าประจำเดือนควรจะมาทุกเดือน แต่ช่วงแรกๆ อาจจะเว้นบ้าง คุณแม่ก็จำไม่ค่อยได้ค่ะ) เดือนกรกฎาคมก็มาอีกแต่มาไม่ตรงกับวันที่เคยมี เลื่อนจากกลางเดือนมาเป็นปลายเดือน ซึ่งหนูก็ว่าสบายดีค่ะ ภาวนาว่าไม่ เป็นอีกเลยก็จะดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  การใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยทองจำเป็นไหม?เรื่องของผู้หญิงวัยทองกับเรื่องการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยนี้ เพื่อบำบัดอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายคือ ควรใช้ และไม่ควรใช้ฝ่ายที่ตัดสินใจเลือกใช้ ฮอร์โมน ส่วนใหญ่มีเหตุผลสำคัญนอกเหนือจากการรักษาคือ"ไม่อยาก เหี่ยวเร็ว" (แม้ว่าจะต้องแก่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็ตาม) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  โรคทาลัสซีเมียอรวี/อุบลราชธานี : ผู้ถามดิฉันมีความสงสัยในโรคทาลัสซีเมียอยู่หลายประการ ดังนี้ค่ะ ๑.อาการเริ่มแรกของโรคทาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรคะ แล้วเรา จะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคนี้อยู่๒.อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมีย และโรคนี้มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะ๓.เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้กับตัวเรา และให้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  เด็กๆ เป็นโรคกระดูกได้ไหมสุมิตรา/กรุงเทพฯ : ผู้ถามดิฉันขอปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวคนเล็กอายุ ๕ ปี ส่วนสูง ๑๑๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๑๖ กิโลกรัม (ดิฉันมีลูกคนเล็กตอนอายุ ๔๔ ปี เพราะตอนนี้ลูกคนโตก็อายุ ๒๓ ปีแล้ว)เมื่อ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา ลูกสาวเป็นไข้จึงให้กินยาแก้ไข้ที่เป็นพาราเซตามอลชนิดน้ำ พอยาหมดจึงซื้อของเด็กโตอายุ ๖-๑๒ ปี หลัง จากกินยาลูกก็หายไข้ แต่จะบ่นปวดขา ...