คลังความรู้สื่อสังคมออนไลน์

 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง
  โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  (ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558)

  เป็นโครงการที่รวบรวม และ จัดการความรู้ด้านสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ในด้าน อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ เพื่อนำมาจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และ พัฒนาเป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดหลักสูตรอบรม เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้นำในด้านการรณรงค์รักษาสุขภาพ องค์กรต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

  หน้าที่รับผิดชอบ
  - ติดต่อประสานงานบุคคล และ หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดประชุม/อบรม
  - จัดทำรายงานสรุปการประชุม และงานเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ
  - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการผ่านสื่อต่างๆ และ Social Network
  - สนับสนุนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms Office, Internet)
  - มีความสามารถและทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการจัดทำรายงาน
  - มีความกระตือรือล้น และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - มีจิตสาธารณะ และมีความสนใจหรือรักในงานด้านสุขภาพและงานด้านสังคม

  ผู้สนใจกรุณาส่ง รายละเอียดประวัติ, รูปถ่าย, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ และข้อมูลในการติดต่อกลับ
  มาที่ E-mail address: [email protected] ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • น้ำเกลือ...ไม่ใช่ยาบำรุงกำลัง
  น้ำเกลือแร่นั้นไม่ใช่ยาวิเศษหรือยาบำรุงกำลัง ดังนั้นหากมีอาการอ่อนเพลียจากสาเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นให้พึงระวัง โดยเฉพาะหากไม่รู้สึกกระหายน้ำเลย หรือมีอาการบวม เหนื่อยหอบ เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจหรือโรคไต ซึ่งหากเผลอให้น้ำเกลือแล้วอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
  http://bit.ly/1gTs0Lw

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • "อุ่นไอรัก - บอกรักแม่ให้โลกรู้"

  5 ปี 28 สัปดาห์ ที่แล้ว