วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แอร์โรบิค แอร์โรบอคซิ่ง รำกระบอง ไทเก็ก ชี่กง โยคะ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 278 มิถุนายน 2545
  โรคที่เกิดจากการดำน้ำมนุษย์เป็นสัตว์บกที่อยู่บนบกมานานแสนนาน ร่างกายจึงวิวัฒนาการจนเหมาะที่จะอยู่บนบกมากกว่าในน้ำ แต่บางครั้งที่เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนไปดูโลกใต้น้ำ ชมปะการัง ดูหอยดูปลา แต่ครั้นจะกระโดดพรวดลงน้ำไปดื้อๆ ก็คงอยู่ในน้ำได้ไม่นาน ก็ต้องรีบโผล่หน้าขึ้นมาหายใจ เพราะคนเราไม่สามารถกลั้นหายใจได้นานๆ และเราก็ไม่สามารถหายใจในน้ำได้อย่างปลาด้วย แต่ความที่อยากอยู่ในน้ำให้ได้นานๆ นี่เอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 276 เมษายน 2545
  การยืนตัวตรงถือได้ว่า เป็นวิวัฒนาการที่สำคัญมากของความเป็นมนุษย์ การที่มนุษย์ยืนตัวตรงได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะของกระดูกสันหลัง ที่ทำให้เราสามารถเลี้ยงตัวตรงอยู่ได้อย่างสมดุล อีกส่วนหนึ่ง คือ การเกร็งตัวเล็กน้อยของกล้ามเนื้อหลังเพื่อพยุงตัวเราให้ตั้งตรง หากกล้ามเนื้อต้องเกร็งตัวมากต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ก็อาจส่งผลให้เกิดการปวดหลังผู้ปวดหลังโดยมีสาเหตุจากการเครียดหรือจากการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 275 มีนาคม 2545
  คนฝึกโยคะเพราะเขารู้สึกไม่สบาย และรู้สึกบางอย่างขาดหายไป มันอาจเป็นสุขภาพ หรืออาจเป็นเพราะกำลังมองหาอะไรบางอย่าง แต่ไม่แน่ใจว่าหาอะไรต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่าง เดสิคชา ครูสอนโยคะแห่งอินเดีย กันคุณหมอโดลแมน แพทย์แผนตะวันตกชาวเยอรมันที่ใช้โยคะบำบัดรักษาคนไข้-แม้ชาวอินเดียยังรู้สึกว่าฝีกทำเหล่านี้ได้ยาก แล้วคนตะวันตกที่ไม่เคยชินแม้กับการนั่งบนพื้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 274 กุมภาพันธ์ 2545
  มีการศึกษาพบว่า ชาวเยอรมัน 1 ใน 10 คน ฝึกโยคะ นี่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นผึกโยคะทุกวัน แต่หมายความว่าพวกเขาเคยฝึกปฏิบัติโยคะเพราะเขารู้สึกไม่สบาย และรู้สึกว่าบางอย่างขาดหายไป มันอาจเป็นปัญหาสุขภาพ หรืออาจเป็นเพราะพวกเขากำลังมองหาอะไรบางอย่าง แต่ไม่แน่ใจต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่าง เดสิคซา ครูสอนโยคะแห่งอินเดีย กับคุณหมอโดลแมน แพทย์แผนตะวันตก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 273 มกราคม 2545
  มีการศึกษาพบว่า ชาวเยอรมัน1 ใน 10 คน ฝึกโยคะนี่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นฝึกโยคะทุกวัน แต่หมายความว่าพวกเขาเคยฝึกโยคะคนฝึกโยคะเพราะเขารู้สึกไม่สบาย และรู้สึกบางอย่างขาดหายไป มันอาจเป็นปัญหาสุขภาพ หรืออาจเพราะพวกเขากำลังมองหาอะไรบางอย่าง แต่ไม่แน่ใจต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่าง เดลิคซา ครูสอนโยคะแห่งอินเดีย กับคุณหมอโดลแมน แพทย์แผนตะวันตก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 272 ธันวาคม 2544
  โยคะในฐานะที่เป็นปรัชญา ในฐานะที่เป็นแนวทางปฏิบัตินำเราไปสู่การมองชีวิตในหลายๆ แง่มุม และค่อยๆทำให้เราตระหนักรู้ความจริงที่ว่า ทางออกของปัญหาทางกายและจิตนั้นอยู่ในตัวเราเองต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่าง เดสิคชา ครูสอนโยคะที่มีชื่อเสียงแห่งอินเดียว กับ คุณหมอ โดลแมน แพทย์แผนตะวันตก ชาวเยอรมันที่ใช้โยคะบำบัดในการรักษาคนไข้ เนื้อหาว่าด้วยคุณประโยชน์ของโยคะในกระบวนการรักษาคนไข้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 272 ธันวาคม 2544
  ก่อนที่จะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ เราทุกคนควรจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เอาไว้บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด ตัดสินใจ หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการออกลังกายก็เช่นกัน แม้จะดูเป็นเรื่องง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เห็นคนอื่นเขาวิ่ง ว่ายน้ำ หรือเต้นแอโรบิก ซึ่งเป็นการออกกำลังกาย ฯลฯ กันสนุกสนาน วันดีคืนดีนึกสนุกขึ้นมาอยากทำบ้าง ก็ลุกขึ้นมาทำตาม ไม่ได้เด็ดขาด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 271 พฤศจิกายน 2544
  โรค เกิดขึ้นได้ทั้งต่อกลไกการทำงานของร่างกายและทางด้านชีวภาพ โรคที่เกิดขึ้นต่อกลไกการทำงานของร่างกายในที่นี้ รวมถึงความผิดปกติของระบบภายใน รวมถึงปัญหาอันมีสาเหตุมาจากจิต มาจากความเครียด โรคเหล่านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยโยคะโดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุพื้นฐานมาจากจิต โยคะสามารถช่วยให้เราจัดการกับความป่วยไข้เหล่านี้ในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และกระทั่งการยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 271 พฤศจิกายน 2544
  การออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอจะซาบซึ้งในความจริงข้อนี้เป็นอย่างดี บางคนบอกว่าการออกกำลังกายเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะถ้าประพฤติปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยแล้ว หากไม่ได้ออกกำลังกายสักวันจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควร ซึ่งเป็นความจริง (เพราะร่างกายไม่ได้หลั่งสารสุข ‘เอนเดอร์ฟินส์’ ออกมา)อย่างไรก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 270 ตุลาคม 2544
  บรรพบุรุษของมนุษย์อาศัยอยู่บนต้นไม้ เคลื่อนไหวโดยใช้แขนและไหล่ในการห้อยกิ่งไม้ตลอดเวลา ธรรมชาติจึงออกแบบไหล่ให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ สามารถหมุนไหล่ได้เกือบรอบทิศไหล่ประกอบด้วย กลุ่มข้อต่อย่อย5 ชิ้น เกาะกันไว้ห่าง ๆ เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้มาก (โดยมีเอ็นมารัดรอบข้อใหม่อีกข้อหนึ่ง) เบ้าไหล่บริเวณกระดูกต้นแขนนั้นเป็นแอ่นที่ตื้นมาก และด้วยลักษณะทางธรรมชาติเช่นนี้ ...