วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แอร์โรบิค แอร์โรบอคซิ่ง รำกระบอง ไทเก็ก ชี่กง โยคะ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 20 ธันวาคม 2523
  โยคะเพื่อสุขภาพ โยคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์จะช่วยให้มนุษย์ที่อยู่ในโลกดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความแข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 16 สิงหาคม 2523
  ท่าบริหารสำหรับคนท้องข้อควรปฏิบัติในหญิงมีท้อง (ก่อนคลอด)1. ควรนอนพักผ่อนมากขึ้น อาจเพิ่มเวลานอนหลังเที่ยงเมื่อเสร็จจากการกินอาหารแล้วท่านอน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  “ออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส ถ้าไม่อยากหัวใจวาย ต้องออกกำลังกายทุกวัน”อายุยืน คนธรรมดาทุกคนอยากอายุยืน แม้ผู้ที่ยืนอยู่ในความทุกข์ พวกนี้มีความหวังว่าถ้าอยู่นานๆ ไปอาจจะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นๆ ได้ ส่วนพวกที่อยู่ในความสบายก็อยากจะเสวยสุขอยู่ต่อไปอีกนานๆคนส่วนมากคิดว่าอายุของใครจะยืนยาวเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับโชคหรือดวงชะตาหรือกุศลอกุศลกรรมแต่เก่าก่อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  ออกกำลังกายวันละ 10 นาที อายุจะยืนไปอีก 10 ปีสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ไทยเป็นสมาคมที่ส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ ทั้งของนักกีฬาและของประชาชนทั่วไป สมาคมได้จัดพิมพ์ แบบออกกำลังพื้นฐาน จำนวน 40,000 แผ่น แจกไปตามที่ต่างๆ และ “หมอชาวบ้าน” ได้ขอนำมาตีพิมพ์ในครั้งนี้แล้ว สมาคมมีโครงการที่จะจัดพิมพ์เอกสารเป็นเล่มเล็กในหัวข้อนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  มาฝึกโยคะกันเถอะโยคะ (Yoga) เป็นวิชาหนึ่งของพวกโยคี (Yogi) แห่งอินเดียหรือ “ลัทธิโยคี” (Yogic) มีส่วนผสมเป็นมนุษย์อยู่ 7 ชั้น คือชั้นที่ 1 ร่างกายชั้นที่ 2 เจตภูมิหรือกายนิยมชั้นที่ 3 ปราณหรือลมหายใจชั้นที่ 4 สัญญาชั้นที่ 5 ปัญญาชั้นที่ 6 ดวงจิตชั้นที่ 7 ดวงวิญญาณเรามาฝึกโยคะกันเฉพาะชั้นที่ 1 หรือเรียกว่าชั้นประถมปีที่ 1 ก็แล้วกันครับ ถ้าจะฝึกกันถึงชั้นที่ 7 หรือ ป.7 ...