วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แอร์โรบิค แอร์โรบอคซิ่ง รำกระบอง ไทเก็ก ชี่กง โยคะ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 352 สิงหาคม 2551
  คเนศกริยา หรือ มูละโสธนาคือการใช้ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณนิ้วมือ ทำความสะอาดและนวดบริเวณทวาร ซึ่งตามตำราโบราณใช้รากขมิ้น โดยจุ่มในน้ำมันละหุ่ง แล้วสอดลึกเข้าไปราวสามส่วนสี่ของนิ้วมือ หมุนรากขมิ้นเพื่อนวดทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเทคนิคนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารแข็งแรงขึ้น และมีความชุ่มชื้นมากขึ้น มีผลดีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีปัญหาความแห้งที่ปากทวาร อันส่งผลให้อุจจาระคั่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 352 สิงหาคม 2551
  ระหว่างที่เขียนต้นฉบับนี้ผู้เขียนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ฝนตกบ้างเป็นบางวัน ผู้คนออกกำลังวิ่งตามถนน ตามสวนสาธารณะริมแม่น้ำชาร์ลส บอสตันเมื่อ 10 กว่าปีก่อนต่างกับปัจจุบันเพราะโครงการทางด่วนลงดิน (Big Dig) ทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้น ทางด่วนสีเขียวน่าเกลียดถูกเปลี่ยนลงใต้ดิน ผู้เขียนมีโอกาสออกไปวิ่งริมแม่น้ำ บรรยากาศดีมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 351 กรกฎาคม 2551
  สุขภาพคือสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาสุขภาวะแต่ละด้านอาจมีองค์ประกอบด้านละ 4 รวมเป็นสุขภาวะ 4 x 4 = 16 ดังนี้สุขภาวะทางกาย ประกอบด้วย ร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพสุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย ความดี ความงาม ความสวย ความมีสติสุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย สังคมสุสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  1. วาตะบาสติการชำระล้างลำไส้ของโยคะนั้น ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความชำนาญในการทำนาอุลิ (เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องขยับไปมาเพื่อถูนวดช่องท้อง) นั่งยองๆ เข่าชิดแนบอก เอามือรวบหน้าแข้ง กอดรัดขาให้ชิดทรวงอก ทำนาอุลิ ทำให้เกิดสุญญากาศในช่องท้อง จากนั้น เปิดหูรูดทวาร อากาศจะเข้าไปในลำไส้ หูรูดทวารจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราคลายนาอุลิ ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  อายุไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขอย่างที่พูดกันเล่นๆ หลังวัยรุ่นไปแล้ว ร่างกายมนุษย์เสื่อมลงตามอายุ แน่นอนว่ากล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายย่อมมีความเสื่อม ออกแรงได้น้อยลงตามอายุ งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า แรงที่ออกได้น้อยลงส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั้น ไม่ใช่เพราะความเสื่อมหรือความชราภาพอย่างเดียว การใช้งานกล้ามเนื้อนั้นอยู่บ่อยๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านโยคะบำบัด บทที่ ๔ (ต่อ)เทคนิคโยคะอื่นๆ อนามัยในช่องคอและจมูก อนามัยของระบบย่อยอาหารโยคะมีเทคนิคเพื่อการชำระและปรับสภาพของกระเพาะอาหาร ได้แก่๑)ตันตะ เดาติ เป็นการล้างกระเพาะอาหารด้วยสายยาง๒)วาสตระ เดาติ เป็นการทำความสะอาด และนวดผนังกระเพาะอาหาร ด้วยผ้า๓)วามัน เดาติ เป็นการตั้งใจอาเจียน๔)คชกรณี หรือ กุญชรกริยา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  โยคะบำบัด บทที่ ๔กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านเทคนิคโยคะอื่นๆ อนามัยในช่องคอและจมูกพรหมมุทราที่เรียกชื่อพรหมมุทราเพราะเทคนิคนี้หันหน้าไป๔ ทิศ คล้ายพระพรหมผู้มี ๔ เศียร หนึ่งในตรีเทพของศาสนาฮินดู ในการฝึก เราค่อยๆ เงยศีรษะไปด้านหลังช้าๆ จนสุด สายตาจ้องที่ปลายจมูก ขบฟันบนฟันล่างไว้ด้วยกัน ผ่อนคลายศีรษะ ค้างไว้ราว ๓ วินาที จากนั้นยกศีรษะกลับ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านเทคนิคโยคะอื่นๆกับอนามัยในช่องคอต่อมทอนซิลทั้ง ๒ ข้าง คล้ายยามยืนเฝ้าข้างละคน เมื่อต่อมทอนซิลติดเชื้อ การอักเสบจะกระจายไปยังกล้ามเนื้อทั่วบริเวณคอช่องคออายุรเวทเรียกช่องคอว่า สัตตบาท หมายถึง จัตุรัส ที่เปิดไปสู่ถนน ๗ สาย (สัตตะหมายถึง ๗ และ บาทก็คือทางเท้าหรือทางเดิน) อันได้แก่ รูจมูก ๒ รู ทางเดินไป สู่หูส่วนกลาง ๒ ช่อง หลอดอาหาร หลอดลม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชผู้สูงอายุออกกำลังกาย อะไรบ้างสมรรถภาพของร่างกายไม่ว่าความแข็งแรงหรือความทนทาน ความว่องไว เป็นต้น จะมีสูงสุดเมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปี แล้วจะค่อยลดลงร้อยละ ๑ ทุกปี ดังนั้น เมื่ออายุ ๖๐ ปีแล้ว จะมีความแข็งแรงลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่ออายุ ๓๐ ปีโดยเฉลี่ย การออกกำลังกายจะสามารถชะลอการลดลงของความแข็งแรงได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น ผู้สูงอายุจำเป็นต้องออกกำลังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชการออกกำลังกายที่ถูกต้องการออกกำลังกายที่มีผลทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้น เรียกการออกกำลังนี้ว่าแอโรบิก (aerobic แปลว่า อากาศ) จึงมีการเรียกการออกกำลังกายด้วยการเต้นจนหัวใจและปอดทำงานมากขึ้นว่า การเต้นแอโรบิกการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ๓ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ ๑ การอุ่นร่างกายก่อนที่รถยนต์จะออกวิ่ง ควรมีการอุ่นเครื่องก่อนฉันใด ...