วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แอร์โรบิค แอร์โรบอคซิ่ง รำกระบอง ไทเก็ก ชี่กง โยคะ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  โยคะ...ไม่ยากอย่างที่คิดหมายความอย่างนั้นจริงๆ โยคะ ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนคิด นอกจากทำได้ไม่ยากแล้ว ยังให้ความสนุก สบายและสงบด้วย... ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด เป็นหนึ่งเสียงที่กล้ายืนยันเช่นนั้น ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และเจ้าของงานเขียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการพัฒนาตน วันนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  หลักการของหมอชาวบ้านคือช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยพึ่งพาหมอน้อยที่สุด และถ้าเกิดเจ็บป่วยไปทำอย่างไรสุขภาพจะกลับคืนมาโดยไม่ต้องเสียเงิน หรือเสียเงินน้อยที่สุด กำไรของหมอชาวบ้านอยู่ที่ความสุขของประชาชน ไม่ใช่ความร่ำรวยของเรา ด้วยหลักการดังกล่าว หมอชาวบ้านทำงานมา 30 ปี ต้องเรียกว่าเราไม่มีกำไรเป็นเงินเลย เคยจนอยู่อย่างไรก็จนอยู่อย่างนั้น เพราะเราไม่ได้อยู่ในระบบทุนนิยม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  เราได้คุยกันถึงองค์ประกอบของวิถีโยคะ อันประกอบด้วย ก) เป้าหมายในการพัฒนาจิตที่ชัดเจน ข) การตระหนักถึงจุดตั้งต้นที่เราแต่ละคนกำลังยืนอยู่ และ ค) การเดินไปตามทาง ด้วยความเพียร เราได้คุยกันถึงความสำคัญของยามเช้า ซึ่งนอกจากจะเป็นอรุณของวันใหม่แล้ว ยังเป็นรุ่งแรกของวิถีโยคะด้วย คราวนี้เรามาพิจารณามรรคาแห่งโยคะกันดังที่ได้กล่าวมาโดยตลอด ผู้เขียนชักชวนให้ผู้สนใจโยคะจริงจัง ศึกษาโยคะในเชิงวิชาการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ถาม : นุสบา/กรุงเทพฯผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน วันๆ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ จะให้บริหารร่างกายแบบไหนดีเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายตอบ : อาจารย์สายสมร เดชคงปกติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน ยิ่งถ้านั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง และถ้าเดินน้อยด้วยจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดตึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  ฉบับที่ผ่านมา เราได้คุยกันไปว่าก่อนจะเริ่มเดินบนวิถีแห่งโยคะ วิถีสู่ความสมดุลของสุขภาพ จะต้องทบทวนองค์ประกอบ 4 ประการ 1. เป้าหมายสูงสุดที่เราจะไปให้ถึง 3. จุดเริ่มต้นของตัวเราเอง ศักยภาพ จริตของเรา ณ ขณะนี้ 3. แนวทางเดินที่เราได้พิจารณา เลือกแล้วว่าน่าจะเป็นแนวนี้ และ 4. ความเพียร ทั้งวินัย และการหมั่นทบทวนการเดินทางของเราเป็นระยะๆ คราวนี้ เราเข้าเรื่องวิถีฯ กันมาเริ่มกันตั้งแต่ตื่นนอนเลย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "เล่นเวต" นั้น มีรายละเอียดมาก ในปี พ.ศ.2545 American College of Sports Medicine (ACSM) ได้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังแบบมีแรงต้านที่ให้ผลสูงสุดและเสี่ยงน้อยที่สุด มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจหลายประการ ผู้เขียนอยากที่จะนำมาขยายต่อให้ผู้ที่คิดจะเล่นและผู้ที่เล่นเวตอยู่แล้วเข้าใจและนำไปใช้ได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  มนุษย์ทุกคนล้วนเดินทางไปสู่ความสุข คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกแห่งวัตถุ ก็จะแสวงหาความสุขที่อิงกับวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง ลาภยศ คำสรรเสริญ โดยมีคนส่วนน้อยที่ไม่ได้ใส่ใจกับวัตถุ ก็จะแสวงหาความสุขที่ละเอียด เป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุ ความสุขที่มีอยู่ภายในตนเอง ซึ่งไม่ว่าเรากำลังสนใจความสุขระดับไหน เมื่อพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ความสุขของเราก็จะละเอียดลงๆฉบับที่แล้วเราพูดถึงเป้าหมายสุดท้ายของโยคี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2552 ผมขออวยพรให้แฟนๆ หมอชาวบ้านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีกำลังใจเข้มแข็งในการประกอบความดีต่อตนเองและผู้อื่นเรามักจะรู้สึกว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี อายุเราก็มากขึ้น 1 ปี หรือแก่ไป 1 ปี บางท่านรู้สึกว่าเผลอแผล็บเดียวก็ย่างเข้าวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุเสียแล้วคนทั่วไปมักจะคิดว่าร่างกายคนเราย่อมเสื่อมไปตามอายุจริงๆ แล้ว มีบ่อยครั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2552 ครับ คอลัมน์โยคะช่วงที่ผ่านมา ผมได้ทยอยแปลโยคะบำบัด ของครูกุลวัลยนันท์ ผู้ก่อตั้งสถาบันโยคะไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย จนเสร็จสิ้นลง ตั้งใจจะรวมเป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้สนใจเรื่องโยคะบำบัด ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ ส่วนปี พ.ศ.2552 นี้ ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับ "วิถีทางแห่งโยคะ" โดยการนำภูมิปัญญาโบราณของชาวตะวันออก มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนยุคอินเทอร์เน็ต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 356 ธันวาคม 2551
  "...ช่างมันเถิด อะไรมันเกิด ก็ปล่อยมันไป..."Žเนื้อเพลงที่โดนใจให้คิดถึง "การรู้จักปล่อยวาง" ท่อนนี้ แว่วมาจากวงเต้นแอโรบิกของสาวๆกลุ่มหนึ่งที่ริมกว้านพะเยา ในเช้าวันหนึ่งของช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ผมมีโอกาสเดินทางไปบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพที่เมืองนั้นเยื้องไปอีกฟากถนนหนึ่งในบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ...