วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แอร์โรบิค แอร์โรบอคซิ่ง รำกระบอง ไทเก็ก ชี่กง โยคะ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง "กีฬาเป็นยาวิเศษ" เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า "การใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ยมะ และนิยมะ เป็นองค์ปฐมแห่งพฤติของจิตในโยคะในโยคะนี้มีอีกนิยามคือ กริยาโยคะ หรือการชำระล้างและจัดปรับสภาวะเสียใหม่เป้าหมายของกริยาโยคะก็เพื่อช่วยให้เรารักษาความสมดุลของกาย-ใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แม้ในขณะที่ต้องเผชิญกับสิ่งเร้าอันรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าจากภายนอก หรือจากภายในก็ตามยมะ คือหลักที่เฉพาะเจาะจงของความประพฤติต่อสังคมนิยมะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  โยคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทัศนคติอย่างยิ่ง ในเรื่องของการมีสำนึกกำกับอยู่กับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อการพัฒนาวินัยในตนเอง และเพื่อฝึกฝนตนเอง เรียกว่า ยมะ และ นิยมะ ยมะนั้นเป็นการบังคับ – ห้าม เพื่อฝึก เพื่อจัดปรับพฤติกรรม โดยเฉพาะทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้น ที่หากไม่บังคับเอาไว้ จะนำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาในสังคมขณะที่นิยมะเน้นการสร้าง พัฒนานิสัยและทัศคติที่ดีๆ ให้เกิดมากขึ้นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 319 พฤศจิกายน 2548
  ดูเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันจะปฏิเสธไม่ได้กับนิยามของโยคะโบราณนี้ ทิศทางล่าสุดได้ยอมรับสมุฏฐานของโรคแบบองค์รวม แทนที่จะมองโรคแบบแยกเป็นอวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ แบบเดิม ซึ่งกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของกระบวนการทางชีวเคมี กระบวนการทางชีวฟิสิกส์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดของระบบของเหลวในร่างกายส่วนของจิตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลไกภายในก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นๆในอีกด้านหนึ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  สร้างความเข้าใจต่อทัศนคติทางด้านจิตอย่างถูกต้องการพัฒนาทัศนคติทางจิตวิทยาที่ถูกต้องคือสาระในโยคะบำบัด ทัศนคติที่มีในเรื่องทั่วๆ ไป ทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวที่เฉพาะเจาะจงมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เพียงต่อด้านกายจิตสัมพันธ์ ต่ออาการเรื้อรัง ต่อกลไกการสันดาป ต่อความเจ็บป่วย แต่ยังรวมไปถึงต่อการอักเสบด้วย มองมนุษย์เป็นองค์รวมโยคะไม่ได้มองมนุษย์ว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  กินอย่างไรเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนหลายคนคงเคยได้ยินหรือได้เห็นมาว่า เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นอาจมีปัญหาเรื่องตัวเตี้ยลง หลังค่อมจนเงยไม่ขึ้น ขาโก่งงอ หรือกระดูกหักง่าย ต้องระวังไม่ให้หกล้ม อาการเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากภาวะกระดูกพรุน คงไม่มีใครอยากมีอาการเช่นนี้ เราจึงควรมาเรียนรู้และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนกันเถอะรู้จักโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุน หรือที่เรียกว่า osteoporosis ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  ๘ ขั้นตอนสำหรับเลิกบุหรี่ถาม : อภิรักษ์/นครราชสีมาปัญหาของผมคือ อยากจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดี เพราะเคยลองใช้วิธีหักดิบแล้ว (ทรมานมากๆ) แต่ก็ไม่ได้ผล ทำให้ต้องหันกลับมาสูบอีกผมขอความกรุณาคุณหมอช่วยให้คำแนะนำด้วยนะครับตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ทำไมการเลิกบุหรี่ถึงเป็นเรื่องยาก เหตุที่ทำให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากนั้น มีสาเหตุที่สำคัญ ๒ อย่างคือการติดเพราะร่างกายต้องการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  นิยามของโรคในโยคะ และหลักการรักษาของโยคะโยคะเป็นเรื่องของใจและจิตวิญญาณ แต่จากการศึกษาโยคะสูตรของปตัญชลี อย่างพินิจพิเคราะห์ ก็จะพบว่าโยคะมองกายใจเป็นหนึ่งเดียวเป้าหมายของโยคะ ก็เพื่อนำมาซึ่งหนทาง วิธีการในอันที่จะช่วยร่างกายและจิตใจให้คงความสมดุล หรือฟื้นฟูความสมดุลให้กลับคืนมาโดยเร็ว เมื่อเกิดการรบกวนขึ้นดังนั้น โยคะจึงผนวกรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงในการดูแลกาย เช่น อาสนะ ปราณยามะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  โยคะบำบัด(๑)ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ที่ศึกษาโยคะทุกคนเข้าใจสาระทางจิตของโยคะเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาโยคะจำนวนมากทำงานอยู่ในแวดวงสาธารณสุข และมีคำถามเรื่อง "โยคะบำบัด" มาก จึงขออนุญาตทยอยแปลหนังสือโยคะบำบัด โดยสวามีกุลวัลยนันท์ และดอกเตอร์วินาคาร์ มาให้อ่านกัน Yoga Therapy : its Basic Principles and Methods* ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ โดยรัฐบาลอินเดียเป็นผู้สนับสนุนการพิมพ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  ยาระบายเพื่อลดความอ้วนยาระบายหรือยาถ่าย คือ กลุ่มยาที่มีฤทธิ์ช่วยระบาย หรือถ่ายท้อง หรือถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายหนัก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในการบรรเทาอาการท้องผูก และมีบางคนใช้เพื่อลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนชนิดของยาระบายยาระบายมีหลายชนิดตามกลไกการออกฤทธิ์ เช่น ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ (stimulant laxatives) ยาเพิ่มความเหลวของอุจจาระ (saline laxatives) ยาเพิ่มกากใยไฟเบอร์ของอุจจาระ (bulk ...