การพัฒนา EQ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 217 พฤษภาคม 2540
  วิ่งสู่สภาวะนิรันดร์ 7 (ต่อ) เอาจิตไว้ที่ไหนขณะวิ่งผมวิ่งมาเป็นเวลาช้านานจึงมีประสบการณ์ทั้งทางกายและทางจิต เรื่องทางกายได้เล่าไปบ้างแล้วในตอนก่อน เรามีทั้งกายและจิต คำถามก็คือ ขณะวิ่งเอาจิตไว้ที่ไหน เราอาจวางจิตไว้ได้ต่างๆ กัน แล้วแต่สภาพและความต้องการ ดังต่อไปนี้ในภูมิประเทศที่อาจมีอันตรายมีสติเฉพาะหน้าหากวิ่งในภูมิประเทศที่อาจมีอันตราย เช่น จากการตกหลุม ตกบ่อ เหยียบก้อนหิน สุนัข งู รถยนต์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 161 กันยายน 2535
  สอบเทียบ โอกาสเลือกหรือลวงทางการศึกษา ?“แม่คะ...หนูอยากสอบเทียบ” คือประโยคแรกที่ลูกพูดเมื่อกลับถึงบ้านในวันแรกที่เข้าเรียนชั้นมัธยมหนึ่ง“โอ๊ย...ไม่ต้องสอบหรอกลูก เรียนตามปกติธรรมดานี่แหละ” ดิฉันห้ามลูกทันทีเพราะคิดว่าการสอบเทียบจะเพิ่มภาระทำให้ลูกต้องเรียนหนักขึ้น แถมยังต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อให้สอบได้อีกด้วย เวลาผ่านไปครึ่งปี ลูกบ่นว่า “เพื่อนหนูเขาสอบเทียบม.3 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 125 กันยายน 2532
  จุดเด่น – จุดดับของพรหมจรรย์น่าชื่นชมที่ขณะนี้ ทั้งหนังสือพิมพ์ ทั้งชาวบ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ได้แสดงปฏิกิริยา และความขยะแขยงต่อ “โลกีย์ในดงขมิ้น” ที่ถึงขั้นลงมือคว่ำบาตร ไม่ยอมใส่บาตร ตัดกำลังพวกอลัชชีไปบ้างแล้วก็มี ที่น่าอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่ง ก็คือ เสียงที่เร่งเร้าให้มีหน่วยเฉพาะกิจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 124 สิงหาคม 2532
  พุทธวิธีครองใจคนมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อความสืบพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบุคคล ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ธรรมะอันเป็นเครื่องสงเคราะห์ เกี่ยวเนื่องกันของบุคคลในสังคม ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ซึ่งมีท่านผู้รู้เรียงร้อยถ้อยคำให้คล้องจองและมีความหมายอันเหมาะสมไว้ว่า- โอบเอื้ออารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน และวางตนเหมาะสมโอบเอื้ออารี หรือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  เชิญเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมเขียนเรียงความเล่าประสบการณ์ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง หรือให้แก่ผู้อื่น (สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ปโดยประมาณ ส่งไปยังสำนักงานหมอชาวบ้าน ก่อนวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน คณะกรรมการจะตัดสินเรียงความทุกเดือน โดยคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมที่สุด ลงตีพิมพ์ เรื่องใดที่ตีพิมพ์ลงในหมอชาวบ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 113 กันยายน 2531
  พลังทีช่วยรักษาโรคและทำให้เรามีอายุยืนอย่างหนึ่งคือ การมีสังคมดี โดยให้ความช่วยเหลือญาติมิตร รวมทั้งการยกโทษหรืให้อภัยแก่ผู้อื่นที่ล่วงเกิน โดยยึดหลักว่า แม้จะถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเพียงใด เราก็จะไม่แก้แค้นเมื่อโอกาสมีมาให้ทำนักระบาดวิทยาชื่อ เจมส์ เฮาส์ แห่งศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาประชาชน 2,700 คนเป็นเวลานานถึง 14 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องนั่งกรรมฐาน” เป็นธรรมบรรยายของอาจารย์จำเนียร ช่วงโชติ สหายในทางธรรม ท่านส่งมาให้ผมช่วยตรวจแก้ อ่านแล้วสนุก ประทับใจทั้งในเนื้อธรรมปฏิบัติและเกร็ดขำ ๆ ในโรงพยาบาล รู้สึกเหมือนได้ดื่มธรรมโอสถขนานวิเศษแก้โรคได้จริง ๆ จึงขออนุญาตท่านนำมาลงพิมพ์ในหน้าธรรมโอสถ เพื่อประโยชน์แด่ท่านผู้ใคร่ธรรมที่รักทุกท่านกลับถึงห้องพัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  คำแนะนำของแพทย์ในอนาคต“ถ้าอยากมีสุขภาพดี คุณควรใส่ใจปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้”หนึ่ง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสอง กินอาหารให้ได้สัดส่วนของอาหารหลัก 5 หมู่อย่างเหมาะสมและ สาม ทำความดีต่อผู้อื่นให้มากขึ้น”หลักแห่งอายุวัฒนะ 3 ประการนี้ จะเป็นสุขบัญญัติที่แพทย์ในอนาคต ใช้แนะนำให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  “เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องกรรมฐาน” เป็นธรรมบรรยายของอาจารย์จำเนียร ช่วงโชติ สหายในทางธรรม ท่านส่งมาให้ผมช่วยตรวจแก้ อ่านแล้วสนุก ประทับใจ ทั้งในเนื้อธรรมปฏิบัติและเกร็ดขำ ๆ ในโรงพยาบาล รู้สึกเหมือนได้ดื่มธรรมโอสถขนานวิเศษแก้โรคได้จริง ๆจึงขออนุญาตท่านนำมาลงพิมพ์ในหน้าธรรมโอสถ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 33 มกราคม 2525
  คนส่วนใหญ่มักบอกว่า จิตวิทยา เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก“จิตวิทยา ถ้าพูดกันให้เข้าใจให้ละเอียด คงต้องใช้เวลานาน ถ้าเผื่อเราเอาความหมายพอจะใช้งานได้ ก็หมายถึงว่า ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของคนทั้งหมด ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ยากและใช้ได้ยากเป็นเพราะว่ามันเป็นวิชาเกี่ยวกับจิตใจคน ซึ่งสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ เราก็ยังไม่รู้อะไรมากเท่าที่ควร ในเมื่อเรายังไม่รู้เท่าที่ควร ...