การพักผ่อน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ไม้ดอกชนิดหนึ่งบนพื้นโลกได้รับการเรียกขาน เป็นชื่อของดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นขอบฟ้า ไม้ดอกที่กล่าวถึงนั้นคือ ดาวกระจายดาวกระจาย : ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  การจัดสร้างพระโกศของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้น ดำเนินการ โดยการใช้ไม้มงคลชั้นสูงซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีที่มีมาแต่ครั้งโบราณยุคพุทธกาล ซึ่งในแต่กาลครั้งนั้นจะใช้จตุชาติสุคนธ์ คือของหอมจากธรรมชาติ 4 อย่างจาก กฤษณา กระลำพัก จันทน์หอมและดอกไม้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญดอนย่า ความงามและคุณค่าสำหรับสามัญชนมีไม้ดอกบางชนิดที่ผู้เขียนได้พบเห็นตั้งแต่ยังเด็ก คล้ายกับเป็นไม้ดอกที่คุ้นเคย เพราะได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ก็คล้ายกับห่างไกล เพราะไม่เคยนำมาปลูกเอาไว้เองเลยจนถึงปัจจุบัน รวมถึงชื่อและรูปทรงของต้น ตลอดจนดอกก็มีความแปลกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหายใจ ช้า...ช้า...ช้า...ลดความดันเลือด พาจิตผ่อนคลาย สลายความเครียดการหายใจช้า จะลดการทำงานระบบ "สู้" และเพิ่มการทำงานของระบบประสาท "พัก" หัวใจจะเต้นช้าลง ความดันเลือดก็ลดลงด้วยทำไมต้องหายใจช้าหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องมาสนใจการ หายใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญนมตำเลียดอกไม้งามอย่างพอเพียงในบรรดาดอกไม้หลายสิบชนิดที่คอลัมน์นี้นำเสนอมาแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีชนิดใดที่มี ชื่อแปลกเหมือนดอกไม้ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ เลย รวมทั้งยังมีคุณลักษณะพิเศษเป็นดอกไม้ขนาดเล็กแต่ไม่เล็กเกินไป หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีขนาด "พอเพียง" อีกด้วย นับว่ามีความทันสมัยเหมาะกับยุคนี้เป็นอย่าง ยิ่ง ดอกไม้ชนิดนี้มีนามว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพความสุขกับสุขภาพคำเกริ่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้จัดทำสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี) โดยใช้ชื่อว่า "กรุ่นกลีบความสุข ๒๕๕๑" ในเล่มมีภาพวาดดอกไม้หลากชนิดอันงดงาม และมีบทความเกี่ยวกับความสุข เดือนละ ๑ บทผมมีโอกาสเขียนบทประจำเดือนพฤศจิกายน โดยใช้ชื่อว่า "ความสุขกับสุขภาพ"จึงขอนำมาเผยแพร่ในบอกเล่าเก้าสิบฉบับนี้ครับ คำว่า "สุขภาพ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญสายน้ำผึ้ง จากความหอมของไม้ดอก สู่ความหวานของไม้ผลช่วงปลายปีต่อต้นปี คือระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อันถือเป็นปีใหม่ของชาวจีน เป็นฤดูของ ส้มเขียวหวานที่มีมากทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะส้มเขียวหวานพันธุ์ใหม่ๆ ที่คนไทยนิยมกินกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น ส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งช่วงแรกๆ มี ราคาแพงมาก จนปัจจุบันมีราคาเดียวกันกับส้มเขียวหวาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  อังกาบ ดอกไม้ไทยที่ไม่ค่อยคุ้นหูหญิงไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนิยมตั้งชื่อเรียกตามชื่อดอกไม้ที่งดงาม หรือกลิ่นหอมซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในขณะนั้น การสำรวจรายชื่อของดอกไม้ที่หญิงไทยนิยมนำมาตั้งชื่อในแต่ละยุคสมัยจึงเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นความนิยมในดอกไม้ชนิดนั้นๆ ด้วยดอกไม้ไทยบางชนิดซึ่งเป็นที่นิยมในอดีต และนิยมนำมาตั้งชื่อให้หญิงไทยนั้น ปัจจุบันแทบจะไม่มีการนำมาตั้งชื่อกันอีกเลย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญมณฑา : กลิ่นหอมจากสรวงสวรรค์คนไทยสมัยก่อนนิยมตั้งชื่อด้วยภาษาไทยแท้ ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น ผิดกับปัจจุบันที่นิยมตั้งชื่อจริงด้วยภาษา สันสกฤต และตั้งชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับหญิงไทยในอดีต นิยมตั้งชื่อตามชื่อดอกไม้ ที่งดงามหรือมีกลิ่นหอม ยิ่งถ้าเป็นดอกไม้ที่มีทั้งความงามและความหอมในดอกเดียวกันก็จะยิ่งนิยมมากขึ้น เช่น กุหลาบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญบานบุรี ความงามจากสำนวนไทย สู่ปีมหามงคลสำนวนไทยข้างบนนี้ ผู้เขียนได้ยินชาวบ้านพูดกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันสำนวนนี้เริ่มมีคนใช้น้อยลง จนแทบจะสูญหายไปแล้ว ผู้เขียนจึงถือโอกาสบันทึกเอาไว้ในโอกาสที่จะเขียนถึงดอกไม้ที่คนไทยปัจจุบันคุ้นเคย และนิยมปลูกกันมากชนิดหนึ่ง นั่นคือ บานบุรีบานบุรี : ความงามในสีเหลืองทองรูปแตรบานบุรี ...