การใช้ยาสมุนไพร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  ถ้าไม่ใช่คนในแวดวงไม้หอม คงงงกับชื่อนี้มาก โดยเฉพาะคอเหล้าคงจะคิดว่าไม่ใช่ดอกไม้หอมเป็นแน่แท้ ดอกอะไรจะมีกลิ่นแบบส่าเหล้า แต่จริงๆแล้วถ้ารู้จักสายหยุดไม้หอมของไทยดี รู้จักกับส่าเหล้าปัตตานีอีกต้นหนึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรส่าเหล้าปัตตานีมีชื่อสกุลเดียวกันกับสายหยุดคือ Desmos แค่คนละสปีชีส์แค่นั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในวงศ์ Annonaceae หรือวงศ์กระดังงา ที่เราคุ้นเคยกันดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  12 สูตรสวย ด้วยผักและผลไม้ใกล้ตัวภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรการดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรของสตรีทั่วโลกพบว่ามีการใช้กันมานานมากกว่า ๑ พันปีมาแล้วปัจจุบันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสมุนไพร ผัก ผลไม้ ไข่แดง น้ำผึ้ง นม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  สำรองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงมีพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ.2419 เกี่ยวกับสินค้าในจังหวัดจันทบุรี ที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายนอกเมืองมีรายการดังนี้คือ พริกไทย ข้าว กระวาน เร่ว น้ำตาลทราย พุงทะลาย (ลูกสำรอง)"เป็นไข้หวัดพร้อมกับอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ควรหาลูกสำรองมาทำน้ำสำรองอุ่นๆ ดื่มแก้ไข้"จะเห็นได้ว่าพุงทะลาย (สำรอง) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  แคดับพิษร้อนถอนพิษไข้" ยอด ใบอ่อน ดอกแคและฝักอ่อน นิยมลวกน้ำร้อนกินร่วมกับน้ำพริกกะปิ"แคเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เล็กกลูมิโนซี้ (Le-gluminosae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เซ็สบาเนีย แกรนดิฟลอร่า (Sesbania grandiflora (L.) Pers.) แคมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น แถวภาคเหนือจะเรียกว่า แคแดง แต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า แคขาว บ้างก็เรียกว่า แค แคบ้าน แคดอกแดง หรือแคดอกขาว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 333 มกราคม 2550
  ผักขมผักขมเป็นผักที่มีชื่อพ้อง หมายความว่ามีพืชที่ใช้ชื่อนี้มากกว่า1 ชนิด มีทั้งผักขมจีน (Chinese Spinach) และผักขมฝรั่ง (Spinach/English Spinach) นอกจากนี้แล้ว ผักขมจีนยังมีญาติพี่น้องหลายชนิดที่ใช้เป็นอาหารตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เรามาทำความรู้จักกับผักขมทั้งหลายกันดีกว่าผักขม (จีน หรือ Chinese Spinach) ผักขมจีน (Chinese Spinach) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 332 ธันวาคม 2549
  เทียนหยดไม้ประดับที่ผลงดงามกว่าดอกผู้เขียนได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกติดต่อกันมาราว6 ปี แล้วนับเป็นจำนวนชนิดของไม้ดอกก็ได้ประมาณ 70 ชนิด ซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศไทย และที่นำเข้ามาจากท้องถิ่นอื่น ทั้งดอกไม้หอมและไม่หอม ฯลฯแม้ไม้ดอกที่เคยนำเสนอจะมีความหลากหลายแตกต่างกันในด้านต่างๆ มากมาย แต่ก็มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  Aromaterapy สดชื่นด้วยกลิ่นบำบัด"ไทยสัปปายะ" เป็นการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทย มีการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยและคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่างชัดเจน โดยรวมการบริการไว้ ๔ ด้าน คือ หัตถบำบัด วารีบำบัด โภชนบำบัด และสุคนธบำบัดปัจจุบันความตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากพืชสมุนไพร หรือสารที่สกัดจากธรรมชาติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  เห็ดเป็นยาเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยจัดว่าเป็นพืชชั้นต่ำ แต่เมื่อมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการศึกษาถึงระดับโมเลกุล จึงทำให้ทราบว่าพันธุกรรมของเห็ดมีความคล้ายคลึงกับสัตว์มากกว่าพืช และที่สำคัญเห็ดไม่มีคลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงจัดจำแนกเห็ดออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกจากพืชและสัตว์ มนุษย์ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากเห็ดมานับพันปี ตัวอย่างเช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  เห็ดคุณค่าทางอาหารอาหารที่ปรุงจากเห็ดหลายๆ ชนิดเป็นอาหารที่หลายคนคุ้นเคยและชื่นชอบ เนื่องจากเห็ดมีรสชาติดี บางชนิดมีสรรพคุณทางยา และบางชนิดเป็นพิษกลายเป็นรายการเห็ดมรณะคร่าชีวิตคนได้ ดังนั้น จึงควรทำความรู้จักกับเห็ดในแง่มุมต่างๆ กัน เพื่อประโยชน์ทางด้านโภชนาการ และการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพลักษณะโดยทั่วไปเห็ดเป็นพืชชั้นต่ำจำพวกเชื้อรา มีการเจริญเติบโตเป็นสายใย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเชื้อไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้จากคนไปสู่คนการระบาดของไข้หวัดนกการระบาดของไข้หวัดนกเอช ๕ เอ็น ๑ (H5N1) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในฮ่องกง ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย เสียชีวิต ๖ ราย จากสาเหตุไปคลุกคลีกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไวรัสเอช ๕ เอ็น ๑ ได้เข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเริ่มพบผู้ป่วยในคนไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ...