การใช้ยาสมุนไพร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  ย่านาง หรือ Tiliacora triandra Diels อยู่ในวงศ์ Menispermaceae ย่านางมีถิ่นกำเนิดในตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พืชวงศ์ย่านางนี้มีราว 70 ตระกูล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  เมื่อเอ่ยถึงกุหลาบแดง คนไทยจะนึกถึงดอกกุหลาบที่มีสีแดง ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายแทนความรักที่นิยมส่งให้กันในวันแห่งความรัก หรือวันนักบุญวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  ขึ้นชื่อว่า "ว่าน" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยามไว้ว่า "ว่าน คือพืชที่มีหัวบ้าง ที่ไม่มีหัวบ้าง ใช้เป็นยาบ้าง ใช้อยู่ยงคงกระพันบ้าง" ว่านส่วนใหญ่มักเป็นพืชมีหัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  มะระขี้นกเป็นผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย จัดเป็นพันธุ์หนึ่งของมะระจีน ¾ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantin Linn¾วงศ์ Cucurbitaceae¾ชื่ออังกฤษ Balsam apple, Balsam pear, Bitter cucumber, Bitter gourd, Bitter melon, Carilla fruit¾ชื่ออื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  รองเท้านารีเป็นชื่อกล้วยไม้ ที่มีลักษณะดอกต่างจากกล้วยไม้อื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  จะมีการจัดมหกรรมสมุนไพรไทย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ เมืองทองธานี การรักษาโรคด้วยสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทุกท้องถิ่นทั่วโลก ตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดๆ ในโลก ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เรียนรู้ให้อยู่ให้ได้ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ และอยู่ให้ได้ดี ผลของการดิ้นรนต่อสู้เรียนรู้ก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  สมุนไพรคืออะไรที่เกิดมาพร้อมการมีเรา... เผ่าพันธุ์มนุษย์ ไม่มีสมุนไพร ไม่มีเราวัฒนธรรมคือปราการ ที่มนุษย์สั่งสม ก่อเกิดเป็นภูมิคุ้มกัน ให้ชีวิตได้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อมและสังคม สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่นำสังคมให้พ้นจากสรรพภัยที่รุมเร้า เพราะเป็นสิ่งที่เรามี เราเป็น งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  จันโอ-จันอิน เป็นผลไม้จากพืชชนิดเดียวกันมี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Diospyros decandra Lour.จันโอ-จันอินมีชื่ออื่นคือ จันลูกหอม จันขาว จัน (ทั่วไป) เวียดนามเรียก thi เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง วงศ์เดียวกับลูกพลับสีส้มจากประเทศจีน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  เมื่อเอ่ยถึงคำว่า เพชรหึง คนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึง ลมพายุขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งมักถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงของสามีภรรยา หรือคนรัก ทำให้เห็นภาพพจน์ว่า ...