การตั้งครรภ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 208 สิงหาคม 2539
  การตั้งครรภ์ในสตรีมีอายุ หรือจากสามีสูงอายุสตรี เป็นเพศที่รักความสวย และกลัวความแก่เป็นที่สุด แต่ทุกๆคนก็ต้องแก่ลงสักวันในชีวิตของคนเรา โอกาสที่ทุกคนจะมีครอบครัวนั้นไม่เหมือนกัน บางคนกว่าจะแต่งงานก็อายุมากแล้ว เมื่อสตรีมีอายุเกิน35 ปี และเกิดตั้งครรภ์นั่นเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสนใจปัจจุบันนี้ สตรีที่แต่งงานเมื่อตนเองอายุมากแล้วมีไม่ใช่น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 207 กรกฎาคม 2539
  การตรวจทารกก่อนคลอดระหว่างการตั้งครรภ์เก้าเดือน หญิงตั้งครรภ์และญาติๆ หรือเพื่อนผู้ใกล้ชิดมักจะสนทนากันถึงเรื่องราวของเจ้าตัวน้อยในครรภ์ เช่น เพศหญิงหรือเพศชาย หน้าตาจะเหมือนใครนะระหว่างพ่อกับแม่ ความสวยความงามของส่วนใดในวงญาติที่ทารกน้อยจะเป็นผู้พิมพ์รอยต่อมา แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผู้เป็นพ่อและแม่จะเฝ้าถามตนเองหรือแพทย์ผู้ดูแลว่า “ลูกจะแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 207 กรกฎาคม 2539
  15คำถามน่ารู้ เด็กหลอดแก้ว1.เด็กหลอดแก้วคืออะไร ทำไมจึงเรียกเด็กหลอดแก้ว ? ?คนทั่วไปมักไม่รู้หรือเข้าใจผิดว่า การทำ “เด็กหลอดแก้ว” หมายถึงการก่อให้เกิดตัวอ่อนมนุษย์และเลี้ยงดูอยู่ภายในหลอดแก้วจนโตเป็นเด็กตัวเล็กๆ จากนั้นจึงนำมาเลี้ยงต่อด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในตู้อบ จนกลายเป็นทารกน่ารักเหมือนกับเด็กที่คลอดออกมาตามธรรมชาติ ความจริงเป็นความเข้าใจผิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 206 มิถุนายน 2539
  การฝากครรภ์ในฉบับที่แล้วได้พูดถึงเรื่องชนิดของบริการฝากครรภ์ไว้ และได้กล่าวถึงบริการที่รับผิดชอบโดยแพทย์ผู้เดียวไปแล้ว ฉบับนี้จึงต่อด้วยการบริการโดยทีมการแพทย์บริการโดยทีมการแพทย์ลักษณะบริการเช่นนี้จะมีแพทย์ ๒-๓ คน ที่รวมกลุ่มกันทำงาน โดยที่ทุกคนจะมีคุณภาพที่เท่าเทียมกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการการดูแลของแพทย์ทุกคนจะเป็นแนวทางเดียวกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 205 พฤษภาคม 2539
  วันกำหนดคลอดคำถาม “ดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับงานในการลาคลอด ทำอย่างไรจึงจะทราบวันกำหนดคลอดที่แน่นอน”ตอบ เราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้เช่นไร การกำหนดวันคลอดก็เช่นกัน เป็นการยากลำบากที่จะกำหนดวันที่แน่นอนได้ จากสถิติพบว่ามีเพียงร้อยละ4 เท่านั้นที่มีการคลอดตรงตามวันที่กำหนด แต่อย่างไรก็ดีการคลอดโดยทั่วไปจะเกิดภายในระยะเวลา 38-42 สัปดาห์ของอายุครรภ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 204 เมษายน 2539
  การทดสอบ การตั้งครรภ์คำถาม“เป็นไปได้หรือไม่ที่การตรวจของแพทย์และผลของการทดสอบให้ผลว่าไม่ตั้งครรภ์ในกรณีที่มีการตั้งครรภ์จริง”“เป็นไปได้ เช่น การตรวจค้นหาอาการแสดงของแพทย์ เพราะอาการหลายอาการมีสาเหตุจากโรคและความผันแปรอื่น ๆ ของร่างกาย ความแม่นยำในการทดสอบก็เช่นกัน มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ระยะเวลาที่ทดสอบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 204 เมษายน 2539
  การทดสอบ การตั้งครรภ์คำถาม “เป็นไปได้หรือไม่ที่การตรวจของแพทย์และผลของการทดสอบให้ผลว่าไม่ตั้งครรภ์ในกรณีที่มีการตั้งครรภ์จริง”“เป็นไปได้ เช่น การตรวจค้นหาอาการแสดงของแพทย์ เพราะอาการหลายอาการมีสาเหตุจากโรคและความผันแปรอื่น ๆ ของร่างกาย ความแม่นยำในการทดสอบก็เช่นกัน มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ระยะเวลาที่ทดสอบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 203 มีนาคม 2539
  สัญญาณ การตั้งครรภ“ฉันกำลังจะได้เป็นแม่”“ฉันจะตั้งครรภ์หรือไม่” เป็นคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจของผู้หญิงทุกคนในทันทีที่เริ่มมีอาการผิดแปลกไปจากปกติ วิทยาการสมัยใหม่ช่วยให้การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ได้ผลเร็วมากเกือบจะทันทีที่มีการปฏิสนธิด้วยการตรวจสอบง่าย ๆ บางประการก็สามารถตอบคำถามที่สงสัยได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 199 พฤศจิกายน 2538
  หากต้องคลอดลูกในรถในปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์ตอบปัญหา แต่คงยังมีปัญหาโลกแตกที่คอมพิวเตอร์ ก็คงจะหาคำตอบไม่ได้ นั่นคือ ทำอย่างไรให้ถนนไม่เป็นที่จอดรถประจำวันอีกต่อไป แต่นั่นก็ยังมิใช่ปัญหาถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่กำลังตั้งครรภ์ ครบกำหนดคลอด และติดอยู่ในลานจอดรถประจำวันเช่นนั้น คุณคงจะรู้สึกตะหนักตกใจว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 185 กันยายน 2537
  ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อนที่พัฒนาได้ดิฉันเจอกับแฟนเมื่อต้นปี’36 เราดูใจกันไม่นานก็ตกลงแต่งงานกัน เนื่องจากต่างคนต่างอายุมากแล้ว หลังแต่งงานเราจึงปล่อยไม่มีการคุม เพราะอยากมีลูกเร็วๆ หลังแต่งงานไม่นานดิฉันก็ตั้งครรภ์ เราทั้งสองดีใจมาก ดิฉันพยายามดูแลสุขภาพอย่างดี เพื่อลูกในท้องจะได้แข็งแรง เมื่อครบกำหนดคลอด ตอนคลอดลูกคลอดยากนิดหน่อยดิฉันได้ลูกสาวหน้าตาน่าเกลียดน่าชัง คุณพ่อและคุณยายดีใจมาก ...