การตั้งครรภ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 132 เมษายน 2533
  การแท้งการแท้งคืออะไรทำไมจึงแท้งแท้งแล้วมีอันตรายหรือไม่ถ้ามีการแท้งเกิดขึ้นจะทำอย่างไรการแท้ง เป็นการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนระยะเวลาที่ครรภ์จะครบกำหนด ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ถือว่า การแท้งเป็นการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนที่อายุครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ หรืออาจนับเอาน้ำหนักของทารกเป็นเกณฑ์ว่าต่ำกว่า 1,000 กรัมถือว่าเป็นการแท้ง แต่ตามความเข้าใจของคนทั่วไป การแท้ง คือ การที่มีเลือดหรือมีชิ้นเนื้อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 131 มีนาคม 2533
  การตั้งครรภ์เกี่ยวข้องกับประจำเดือนอย่างไรถ้าตั้งครรภ์จะปฏิบัติตนเช่นไรการตั้งครรภ์หรือการมีครรภ์ หรือหลายคนอาจเรียกว่า “มีท้อง” เกิดจากการที่ไข่ของฝ่ายหญิงได้ผสมกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย แล้วมีการฝังตัวลงในเยื่อบุที่โพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไป จนครบระยะเวลาประมาณ 280+/-7 วัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 127 พฤศจิกายน 2532
  กาแฟ ชา กับการมีลูก คุณจะเลือกอะไรจากการศึกษาผู้หญิงที่หวังจะตั้งครรภ์จำนวน 104 คน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าในกลุ่มที่ดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 1 ถ้วย จะมีวงจรประจำเดือนที่ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่ดื่มกาแฟน้อยกว่าวัฒนธรรมการดื่มกาแฟได้เข้ามาสู่สังคมไทยอย่างถาวรแล้ว และสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบดื่มกาแฟอาจจะลำบากใจถ้ารู้ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  หาความผิดปกติของยีนในตัวอ่อนโดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันโรคทางพันธุกรรมที่ร้ายแรงมักพบในระยะหลังๆ ของการตั้งครรภ์ ทำให้แม่ลังเลใจว่าควรทำแท้งหรือไม่ ดังนั้น การตรวจหาความผิดปกติเสียก่อนนำไปใส่ในมดลูกจะช่วยเหลือคู่สมรสได้ ปัจจุบันงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว เมื่อมีแนวโน้มว่า ได้สามารถสกัดแยกเซลล์เดี่ยวๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ได้อ่านข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรื่องอดีตนางงามจักรวาลของเราอยากจะมีลูกอีกสักคนแล้ว รู้สึกแปลกและกังวลใจแทนปัญหามีอยู่ว่า มีได้หรือคำตอบ มีน่ะมีได้แต่จะมีปัญหาตามมาหรือไม่ก็คงมีคำถามต่อไปว่า ปัญหาของใครคำตอบก็คงได้ว่า-ทั้งแม่และลูกตัวแม่เอง อาจจะลำบากสักเล็กน้อย เพราะอายุมากแล้ว ในที่นี้ หมายถึง แม่ที่อายุเกิน 35 ปีขณะตั้งครรภ์ กำลังวังชา อาจจะลดน้อยลงไป มดลูกอาจไม่แข็งแรงพอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  สูติแพทย์ทราบว่าควรสนับสนุนให้ผู้ที่เคยซีเซ็กชั่นแล้วคลอดทางปกติ นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นทางการ แพทย์จริง ๆ จึงจะต้องผ่าเอาเด็กออกทางหน้าท้องแต่เดิมมานั้นเรามีความเชื่ออยู่ว่า “เมื่อใดที่เริ่มผ่าเอาลูกออกทางหน้าท้องแล้ว ท้องต่อมาก็ต้องผ่าอีก” ความเชื่อที่ว่าชักจะเปลี่ยนไปแล้ว จึงมีคำถามว่า จำเป็นด้วยหรือ ที่จะต้องผ่าเอาลูกออกทางหน้าท้องซ้ำสอง คำว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  การวิ่งเหยาะหรือวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีมากและกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นวิธีออกกำลังกายที่ง่าย ทำได้สะดวก และเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย แต่สำหรับคนท้อง ยังเป็นปัญหาที่คลางแคลงใจกันอยู่ ว่าการวิ่งจะเกิดโทษหรือไม่ สำหรับผู้ที่วิ่งเหยาะเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อตั้งครรภ์ก็สามารถวิ่งเหยาะต่อไปได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นจากปกติกล่าวคือ ในระหว่างอายุครรภ์ 1-3 เดือนแรก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 114 ตุลาคม 2531
  คนโบราณมักพูดถึงคนที่เกิดมามีความพิการ ปากแหว่งหรือเพดานโหว่กันไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ว่า ชาติก่อนคงจะตกเบ็ดมาก เกี่ยวเอาปากปลา ทำให้ปลาปากฉีก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  น.พ. หทัย ชิตานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เผยว่า ปัจจุบันปัญหาสาธารณสุขที่เพิ่มความสำคัญคือ ผลจากการดื่มสุราที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสูบบุหรี่คือ การดื่มสุรา พบว่าประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรามากขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือวัยนี้จะดื่มถึงร้อยละ 26 ชายร้อยละ 40 จะดื่มสุรา ขณะที่หญิงร้อยละ 7 และร้อยละ 60 ของทุกครัวเรือน จะมีผู้ดื่มสุราอย่างน้อย 1 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  คอลัมน์นี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ ในประเทศลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วยโดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน เป็นการเสริมทรัพยาการระหว่างภาครัฐและเอกชน ...