โรคระบบประสาทและสมอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  โรคพยาธิเม็ดสาคูในสมองอร่อยทั้งนั้น ยิ่งของสุกๆดิบๆแล้วละก้อ น้ำลายสอ... นั่นเป็นพฤติกรรมการกินที่ถูกล้างสมองมานานแสนนาน กลัวเสียวิตามินบ้างล่ะ ถ้าสุกมากจะเละ จะเปื่อย ไม่กรอบ ไม่หวานบ้างละ แล้วแต่จะคิดกันไป ที่ไหนได้ ไอ้ที่แฝงอยู่กับผักหรืออาหารเนื้อ จะเป็นหมู เนื้อ ไก่ ปลา มีพยาธิหรือไข่พยาธิเต็มไปหมด ปัญหาก็เกิดละซี เพราะพยาธิหรือไข่พยาธิที่ยังเป็นๆ อยู่นี้ พอเข้าไปในร่างกายจะเจริญเติบโต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  ไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจในปี พ.ศ.2530 คนอเมริกันเกิดอาการของโรคหัวใจขาดเลือด 1 ล้าน 5 แสนคน และมีคนอเมริกันตายเพราะโรคนี้จำนวน 550,000 คน ด้วยเหตุนี้เองโรคหัวใจขาดเลือดจึงถือเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมอเมริกันอย่างไรก็ดี มีคนอเมริกันบางกลุ่ม เช่น ชาวคริสต์นิกายมอร์มอน ชาวคริสต์นิการเซเว่นเดย์แอดเวนติส เป็นต้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 103 พฤศจิกายน 2530
  มีอาการปากเบี้ยวโดยไม่ทราบสาเหตุ บ้วนน้ำลายไม่ตรง ตาด้านขวาหลับไม่ลง เวลายิงฟันปากจะฉีกไปทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา กล้ามเนื้อใบหน้าจะเป็นอัมพาตหรือไม่ถามในช่วงกลางเดือนมีนาคม 30 ผมมีอาการปากเบี้ยว โดยไม่ทราบสาเหตุ (อาจมีสาเหตุแต่ผมไม่ทราบ) มักเบี้ยวไปทางซ้าย นอกจากอาการปากเบี้ยวแล้ว อาการที่เกิดร่วมมีบ้วนน้ำลายไม่ตรง ตาด้านขวาหลับไม่ลง ถ้าจะหลับ ต้องหลับทั้งสองข้าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 99 กรกฎาคม 2530
  ถูกยิงที่เส้นประสาทส่วนกลาง ชาจากสะดือลงมาถึงขาทั้ง 2 ข้าง อุจจาระและปัสสาวะไม่รู้สึก และเดินไม่ได้...รักษาได้ไหมถามผมถูกยิงเมื่อปี 2528 ตอนนี้ 2 ปีแล้ว ผมไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ 2 เดือน ผมถูกยิงด้านหลัง หมอบอกว่าถูกเส้นประสาทส่วนกลาง อาการชาจากสะดือมาถึงขาทั้งสองข้าง อุจจาระไม่รู้สึก ไม่ว่าจะปัสสาวะก็ไม่รู้สึก เดินไม่ได้ ผมอายุ 21 ปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 89 กันยายน 2529
  เส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังคือ เส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง โดยการรวมกันของรากเส้นประสาทด้านหลัง (dorsal root) กับรากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root)รากเส้นประสาทด้านหลัง (dorsal root) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึก ทำหน้าที่นำความรู้สึกจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามายังไขสันหลังรากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทนำคำสั่ง (motor nerves) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 78 ตุลาคม 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอาการหัวทึบ หัวตื้อ ลืมง่าย อาการหัวทึบ หรือสมองทึบเป็นอาการที่ได้ยินบ่อย ซึ่งมักจะมีความหมายว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 76 สิงหาคม 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นเวียนหัว มึนหัว หน้ามืดการตรวจรักษาอาการเวียนหัว มึนหัว แบบฉุกเฉิน และแบบไม่ฉุกเฉิน ตลอดจนวิธีใช้ยา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 75 กรกฎาคม 2528
  เส้นประสาทระบบประสาทประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นศูนย์บัญชาการ ได้แก่ สมองและไขสันหลัง ส่วนหลังเป็นเส้นประสาทที่แผ่คลุมไปถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เปรียบเสมือนเครือข่ายแห่งการสื่อสารไขสันหลังเป็นส่วนที่อยู่ต่อออกมาจากสมองส่วนท้าย ไขสันหลังเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน ทอดยาวลงไปในรูของกระดูกสันหลัง แต่ละข้อของกระดูกสันหลังมีเส้นประสาทแยกออกไปยังแขนขา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 75 กรกฎาคม 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นเวียนหัว มึนหัว หน้ามืดนอกจากการตรวจรักษาอาการเวียนหัว มึนหัว หน้ามืด ตามสาเหตุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 74 มิถุนายน 2528
  สมองศูนย์บัญชาการสูงสุดสมอง เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกาย ทำหน้าที่ประดุจศูนย์บังคับบัญชาการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เมื่อใดที่สมองหยุดทำงานก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เป็นปกติสมองเป็นเนื้อเยื่ออ่อน มีลักษณะเป็นก้อนนิ่ม ดังนั้นร่างกายจึงเก็บสมองไว้ในกะโหลกศีรษะที่แข็งแรง กะโหลกทำหน้าที่เป็นกล่องป้องกันอันตรายของสมอง นอกจากนี้ภายในสมองและบริเวณรอบๆ ...