ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  แอลกอฮอล์ กับโรคหัวใจพักนี้มีเรื่องแอลกอฮอล์กับโรคหัวใจปรากฏในวารสารทั้งรายวันและรายปักษ์บ่อยครั้ง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีข้อความเป็นเชิงให้เข้าใจว่าแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในรูปของเหล้าองุ่นในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้บทความเหล่านี้มีความจริงอยู่บ้าง แต่ไม่ตลอด กล่าวคือ ผู้เขียนมักไม่บอกทุกแง่ทุกมุมของแอลกอ-ฮอล์ ผมคิดจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังอย่างไม่เป็นวิชาการนัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  ไข้รูมาติก ข้อน่ารู้1.ไข้รูมาติก เป็นชื่อโรคชนิดหนึ่ง ที่แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า rheumatic fever เป็นโรคที่มีมาแต่ดั้งเดิม หากแต่ไม่มีชื่อเรียกแบบไทย ๆ จึงจำต้องคล้อยตามชื่อสากล เฉกเช่นชื่อโรคอื่น ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  วูบ (ตอนที่ 2)เรื่องราวต่าง ๆ ทางการแพทย์มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อนหรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสนจนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้มาทำให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป“วูบ” ในคนไข้รายแรกนี้จึงเป็นอาการวูบที่เกิดจาก “ภาวะความดันเลือดตกเมื่อเปลี่ยนท่า"(orthos-tatic hypotension) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  ผิวแพ้ เครื่องสำอางมนุษย์เราโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนั้น เป็นเพศที่รักสวยรักงาม ดังนั้น จึงมีการใช้เครื่องสำอางมาปรุงแต่งเพื่อหวังที่จะให้ตนเองดูงามยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ของทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องสำอางโดยฟังแต่คำโฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียว อาจเป็นผลร้ายต่อผิวหนัง การเลือกใช้จึงต้องใช้วิจารณญาณว่ามีความจำเป็นแค่ไหน มีอัตราเสี่ยงภัยหรือไม่คำว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  วัณโรคปอด เอกซเรย์ปอดพบว่าเป็นวัณโรคปอด โดยพบจุดที่ปอด เมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวจะทำให้ภรรยาและลูกติดโรคนี้หรือไม่ผู้ถาม ชัยวัฒน์/อุดรธานีผู้ตอบ นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ผมอายุ 33 ปี มีลูก 2 คน ผมทำงานต่างจังหวัด วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งได้กลับมาอยู่กับครอบครัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมได้ไปเอกซเรย์ปอดพบว่า เป็นวัณโรคโดยพบจุดที่ปอด ซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะเป็นไข้หวัดบ่อย ๆ เหงื่อออกตอนกลางคืน ไอมีเสมหะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  7คำถาม น่ารู้กับอีโบล่า1. ที่มาของเชื้ออีโบล่าเชื้ออีโบล่าเป็นเชื้อไข้เลือดออกที่พบในทวีปแอฟริกา รู้จักเมื่อมีการระบาดครั้งแรกที่ประเทศซาอีร์ และซูดาน เมื่อปี พ.ศ.2519 สามารถแยกเชื้อและศึกษารายละเอียดได้ พบว่าเชื้อที่แยกได้ที่ประเทศซูดาน ทำให้เกิดโรคระบาดที่มีอัตราตายต่ำกว่าเชื้อที่ระบาดในประเทศซาอีร์เชื้อที่มีลักษณะคุณสมบัติคล้ายเชื้ออีโบล่าจัดอยู่ในสกุลไฟโลไวรัสนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  วูบ (ตอนที่ 1)เรื่องราวต่าง ๆ ทางการแพทย์ มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อน หรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสน จนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้ มาทำให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป“วูบ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายว่า เป็นคำกริยา แปลว่า “ลูกโพลงแล้วดับไปทันที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  เล็บ บอกโรคการแพทย์จีนได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้มากมาย จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้1. ตัวเล็บเป็นร่อง1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 194 มิถุนายน 2538
  บาดทะยักข้อน่ารู้1.บาดทะยัก เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียพันธุ์หนึ่ง ในทีนี้ขอเรียกว่า “เชื้อบาดทะยัก” เชื้อนี้มีลักษณะพิเศษ คือ พบอยู่ตามดินทรายและมูลสัตว์ มีความคงทน สามารถมีชีวิตอยู่ตามดินทรายได้นานเป็นปี ๆ และแพร่พันธุ์ได้ดีในที่ ๆ ไม่มีออกซิเจน ดังนั้นโรคนี้จะเกิดกับผู้ที่มีบาดแผลแปดเปื้อนเชื้อบาดทะยัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลที่มีปากแผลแคบ แต่ลึก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 194 มิถุนายน 2538
  เจ็บหัวใจ (ตอนจบ)เรื่องราวต่าง ๆ ทางการแพทย์มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อนหรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสนจนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้มาทำให้อ่านง่ายเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไปการรักษาอาการ :1. หยุดพัก หยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่และนั่งลง ถ้านั่งพิงได้และผ่อนคลายจิตใจและร่างกายให้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งทำให้หายเร็วขึ้นเท่านั้น2. ...