แม่และเด็ก

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  อาหารและโภชนาการ ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ ฝ่ายมนุษยโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล น้ำผลไม้กับสุขภาพเด็ก ปัจจุบัน น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่เด็กนิยมดื่มกันมากขึ้น ผู้ปกครอง สามารถเตรียมให้หรือซื้อหาน้ำผลไม้ที่บรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ได้ง่าย บางครอบครัว ทารกที่อายุต่ำกว่า ๖ เดือน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย1.ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้จักอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็กขณะตั้งครรภ์และคลอด เพื่อจะได้วางแผนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น2. อันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ และไปรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดอย่างน้อย4 ครั้ง จากบุคลากรทางการแพทย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  6เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้ำนมแม่คืออาหาร ที่ดีและวิเศษสุดของมวลมนุษย์ เป็นอาหาร แห่งความเอื้ออาทรของ แม่สู่ลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นศิลปะแห่งความสวยงามของชีวิต เพราะน้ำนมแม่ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกอิ่มท้องและสร้างความเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังพัฒนา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ใช้ยาอย่างไรคำถาม : หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา...ควรทำอย่างไรดี?น้ำนมแม่...ดีที่สุดน้ำนมแม่เป็นอาหารที่วิเศษสุดที่คุณแม่มอบแด่ลูกน้อยของตน น้ำนมจากอกแม่นี้เป็นผลผลิตจาก ความรักและความทะนุถนอมที่กลั่นมาจากดวงใจของความเป็นแม่ เพื่อสร้างน้ำนมเลี้ยงดูลูกตัวน้อยๆ เป็นน้ำนมที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคร้าย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม1.สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย2 ปีขึ้นไป เมื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนที่แม่มีอายุ 20 ปี หรือหลังอายุ 35 ปี และเมื่อแม่มีการตั้งครรภ์ไม่เกิน 4 ครั้ง2.เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งแม่และลูก ควรเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย 2 ปี3.การมีลูกถี่เกินไป โดยเว้นช่วงห่างของการมีลูกน้อยกว่า2 ปี จะทำให้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  อิสระก๊อก...ก๊อก...ก๊อก เสียงเคาะประตูห้องตรวจของป้าหมอ"เชิญค่ะ" ป้าหมอตอบหลังจากเสียงเคาะเงียบไป" คุณน้ำ "คุณแม่ยังสาวของน้องเหน่งเปิดประตูเข้ามาช้าๆ พร้อมทั้งปิดประตูลงด้วยเสียงเงียบกริบ" สวัสดีค่ะ ป้าหมอ" คุณน้ำพูดพลางยกมือขึ้นไหว้ แล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าป้าหมอพร้อมกับพูดว่า " ดิฉันมาขอคำปรึกษาป้าหมอ เรื่องลูกสาวของดิฉันค่ะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 334 กุมภาพันธ์ 2550
  วัยรุ่น...กับความรักที่ปลอดภัยเพศศึกษา...คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่าหมายถึงอะไรแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้เพศศึกษาได้เข้าถึง ทุกผู้ทุกวัย ทำอย่างไรให้วัยรุ่นมีความรู้ทางด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องมาก่อน ไม่ว่าจะจากที่บ้าน หรือจากโรงเรียนผลการสำรวจวิจัยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในประเทศบ่งบอกว่า วัยรุ่นชายร้อยละ 60 มีเพศสัมพันธ์เพราะอยากรู้อยากลอง ร้อยละ 35 มีเพราะรักสาวคนรัก ส่วนอีกร้อยละ 5 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 333 มกราคม 2550
  4 ข้อดี...จินตนาการร่วมรักการร่วมรักเป็นปฏิบัติการของคนรักที่จะบอกรักผ่านภาษากาย จินตนาการถึงบทรักที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่นั้น ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะกระทำได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการ และย่อมแน่นอนว่า การปฏิบัติการด้วยความเชื่อมั่น ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในบั้นปลายเสมอๆ1. จินตนาการช่วยเพิ่มความมั่นใจ ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 333 มกราคม 2550
  โรคสมองพิการโรคสมองพิการ ในที่นี้หมายถึง ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่างกายที่เกิดจากรอยโรคในสมองใหญ่ (cerebrum) ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายโรคนี้มักเป็นมาแต่กำเนิด หรือตั้งแต่เล็ก มีอาการ แสดงและความรุนแรงต่างๆ กันไป ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะและตำแหน่งของรอยโรคในสมอง บางคนอาจมีระดับสติปัญญาดีเช่นคนปกติทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  เจาะถุงน้ำคร่ำ อันตราย? ถาม : สุรพงษ์/นครสวรรค์ภรรยาอายุ ๓๖ ปี มีบุตรสาว ๑ คน อายุ ๔ ขวบ (คลอดก่อนกำหนด คือ ๗ เดือน) ขณะนี้ภรรยาตั้งครรภ์คนที่ ๒ อายุครรภ์ประมาณ ๑๖ สัปดาห์ โดยฝากครรภ์ที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แพทย์ที่ดูแลครรภ์ถามว่าจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสอบโครโมโซมหรือไม่ ...