แพทย์แผนจีน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  เนื่องจากแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นด้านการรักษามะเร็ง คือ การเปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ คือการแยกแยะสภาพร่างกายและปัจจัยก่อโรคอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นจริง และดำเนินการรักษาปรับสมดุลด้านหนึ่งสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายสามารถปรับกลไกธรรมชาติในการรักษาตนเอง ในอีกด้านหนึ่งทำการขจัดเสียชี่ (ปัจจัยก่อโรค) ออกจากร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  โรคมะเร็งในทัศนะแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนจีน มองร่างกายเป็นแบบองค์รวม หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างโรคที่เกิดเฉพาะส่วน กับร่างกายโดยองค์รวม หรือโรคที่เกิดจากภาวะร่างกายโดยรวมจะมีผลทำให้โรคเฉพาะส่วนรุนแรงขึ้น หรือลดลงได้เช่นเดียวกันกล่าวถึงโรคมะเร็งอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง เช่น มะเร็งปอด ถึงแม้จะเป็นมะเร็งเฉพาะที่ เป็นปัญหาโรคเฉพาะส่วน แต่ก็ส่งผลถึงสภาพร่างกายโดยองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  ปัจจุบันมะเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการตายจากอุบัติเหตุและภาวะเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดหัวใจปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ๖๖,๐๐๐ รายผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด ๕,๕๓๕ ราย รองลงมาคือมะเร็งตับผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ๑,๔๘๔ ราย รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งเต้านมโรคมะเร็งในทัศนะแพทย์แผนปัจจุบันมะเร็ง คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการใช้สมุนไพร หรืออาหารเสริมสุขภาพ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ไม่มีพิษภัยใดๆ แต่แท้จริงแล้ว ยาในทัศนะแพทย์จีนล้วนมีพิษทั้งสิ้น ในคัมภีร์ "หวงตี้เน่ยจิง" ได้กล่าวถึงบทบาทของยาและอาหารในการรักษาโรคไว้อย่างชัดเจนยาสมุนไพรก็มีพิษกระบวนการของการเกิดโรค บางโรคกว่าจะแสดงอาการใช้เวลานานค่อยๆ สะสมทางปริมาณจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ แต่บางโรคเกิดขึ้นทันที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  มนุษย์ทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ คนจีนตั้งแต่สมัยโบราณได้สืบทอดหลักวิชาการมีอายุยืนยาว เรียกว่า วิธีปฏิบัติตัวไร้โรค 12 คาบเวลา นาฬิกาชีวิตกับการดูแลสุขภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของนาฬิกาชีวิต การทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบสรีระของร่างกายล้วนถูกกำหนดจากพลังลมปราณหรือสารชีวเคมีในร่างกาย สารชีวเคมีต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  แพทย์แผนจีนเป็นระบบการแพทย์ที่มีทฤษฎีและระบบการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การรักษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา" มนุษย์กับฟ้า (ธรรมชาติ) เป็นหนึ่งเดียว"" สืบค้นสภาพอาการ (เจิ้ง) เพื่อสาเหตุ""การวินิจฉัยแยกแยะสภาพโรคและผู้ป่วย (เปี้ยน-เจิ้งลุ่นจื่อ) เพื่อวางแผนการรักษา "นอกจากนี้ยังใช้หลักทฤษฎียิน-หยาง (ทฤษฎีปัญจธาตุ ทฤษฎีฉางเซี่ยง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับโรค " เวินปิ้ง" ของแพทย์แผนจีน (1)ขณะที่เขียนบทความนี้มีรายงาน เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อว่า ยอดผู้ติดเชื้อจริงน่าจะมีมากถึง 198,900 คน คณะรัฐมนตรี มีมติสั่งปิดโรงเรียนกวดวิชา ทั่วประเทศ 15 วัน และขอความ ร่วมมือร้านเกมคอมพิวเตอร์ ร้านอินเทอร์เน็ต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  เป็นที่ยอมรับกันว่าการออก กำลังกายมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยตรรกะแล้ว คนที่ไม่ออกกำลังกายเลยก็ควรจะอายุสั้น แต่บ่อยครั้งกลับพบว่านักกีฬาที่เคยสร้างชื่อเสียงสมัยหนุ่มสาวหลายคนมีอายุสั้นอย่างเหลือเชื่อ เช่น ฟลอเรนซ์ จอยเนอร์ นักวิ่งสาวลมกรดเสียชีวิตในปี 2541 ขณะมีอายุเพียง 38 ปีเท่านั้นบางคนสงสัยตั้งคำถามว่าระหว่างคนที่ทำงานใช้แรงงานกายทั้งวัน (เช่น ผู้ใช้แรงงาน กรรมกร ชาวนา) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  หลี่สือเจิน ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ชื่อ เปิ่น-เฉา-กัง-มู่ เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำผึ้งทางด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคไว้ว่า "น้ำผึ้ง มีสรรพคุณ 5 ประการ" กล่าวคือ1. ขับร้อน 2. บำรุงส่วนกลาง (กระเพาะอาหารและม้าม) 3. ขับพิษ รักษาแผล 4. ทำให้ชุ่มชื่นลดความแห้งแก้ไอ 5. แก้ปวดฤทธิ์และรสกับการประยุกต์น้ำผึ้งมีรสหวาน คุณสมบัติหรือฤทธิ์เป็นกลาง วิ่งเส้นลมปราณปอด ม้าม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ภาวะมีบุตรยาก : ทัศนะแพทย์แผนจีนฉบับที่แล้วพูดถึงความหมายและภาวะมีบุตรยาก ในทัศนะแพทย์แผนปัจจุบัน ฉบับนี้จะต่อด้วยทัศนะของแพทย์แผนจีนภาวะมีบุตรยากในทัศนะแพทย์แผนจีนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประจำเดือนประจำเดือนเป็นสิ่งที่ขับระบายออกจากมดลูก เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะภายในจั้งฝู่ เลือดและพลัง ...