แพทย์แผนจีน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๕)ฉบับที่แล้วกล่าวถึงแนวคิดอาหารสุขภาพคืออาหารหลัก ๖ หมู่ แต่ฉบับนี้พูดถึงสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่ไม่ใช่สารอาหารหลักกลุ่มพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมี (phytochemical) เป็นสารที่พบในผักและผลไม้ ที่มีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคของร่างกาย โดยเฉพาะผลต่อระบบภูมิคุ้มกันสารพฤกษเคมี (ไม่ใช่สารอาหารหลัก ๖ หมู่) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๔)ระบบการย่อย การดูดซึมอาหารไม่มีระเบียบ ไร้กฎเกณฑ์ เกิดจากการกินอาหารจุบจิบ ตามอารมณ์ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงความเป็นมาและแนวคิดของแพทย์แผนจีนทางด้านโภชนบำบัดมาโดยสังเขป ต่อไปนี้จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอาหารและอาหารสุขภาพของแพทย์ตามแนวคิดตะวันตก ซึ่งพัฒนาจากการศึกษาวิจัย ประมาณ ๖๐-๗๐ ปีที่ผ่านมา โดยศึกษาประเด็นต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพมองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๓)ระบบการย่อย การดูดซึมอาหารไม่มีระเบียบ ไร้กฎเกณฑ์ เกิดจากการกินอาหารจุบจิบ ตามอารมณ์เทคนิคการกินอาหารเพื่อสุขภาพ๑.การกินข้าวต้มหรือโจ๊กเหมาะเป็นอาหารมื้อเช้าสำหรับคนที่มีระบบการย่อยและดูดซึมไม่ค่อยดีช่วงตื่นนอนตอนเช้า ระบบการย่อยอาหารของเรา เพิ่งจะเริ่มทำงาน (หลังจากพักมาตลอดทั้งคืน) ให้ดื่มน้ำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  แพทย์แผนจีนนพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๒)ประสบการณ์ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บและการดำรงชีพ ทำให้ก่อเกิดแนวคิดการดูแลสุขภาพในหลายๆ ด้านทัศนะแพทย์จีนต่ออาหารและยาการลองถูกลองผิดในการเสาะหาว่าอะไรคืออาหาร ทำให้มนุษย์ค้นพบยาในช่วงเวลาเดียวกัน พืชและสัตว์บางอย่างกินแล้วทำให้อาเจียน ท้องเสีย หมดสติ ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นพิษ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๑) ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศที่พัฒนาทั่วโลก มีมูลค่ามหาศาลจากตัวเลขปี พ.ศ.๒๕๔๖ ของนิตยสาร Young ในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๖ แสนล้านบาท) และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมถึงตลาดในประเทศไทยด้วย เนื่องจากความตื่นตัวทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  นาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติ (3)การดูแลสุขภาพกับนาฬิกาชีวิตเกี่ยวข้องกันอย่างไรแนวคิดใหม่เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต เชื่อว่าภายในร่างกายมนุษย์ถูกควบคุมโดยตารางเวลาที่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ทำให้การเคลื่อนไหวระบบการทำงาน สรีระของร่างกายก็มีจังหวะกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างคงที่ เช่น ความดันเลือด อุณหภูมิ การเต้นของหัวใจ การหายใจ ช่วงสูงสุดต่ำสุดของการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น เรียกว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 332 ธันวาคม 2549
  เคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนอาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินบรรดาอาหารสารพัดชนิดที่มีให้หาซื้อกันได้อย่างเสรีนั้น มีคุณประโยชน์แตกต่างกัน อีกทั้งปริมาณที่กินเข้าไปด้วย นั่นคือ ไม่มากเกิน ไม่น้อยเกิน แต่ควรกินอยู่ด้วยความพอดี ยึดทางสายกลางเป็นหลักเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีน ว่าด้วยเรื่องอาหารการกิน 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมากเกิน มีดังนี้1. ไข่เยี่ยวม้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  กล้วยหอมกล้วยหอมเป็นผลไม้เมืองร้อน พบได้ทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น มณฑลฝูเจี้ยน กวางตุ้ง ยูนนาน เป็นต้น กล้วยหอมสุกมีส่วนประกอบของแป้งร้อยละ ๐.๕ โปรตีนร้อยละ ๑.๓ ไขมันร้อยละ ๐.๖ น้ำตาลร้อยละ ๑๑ นอกจากนี้ ยังมีวิตามิน เอ บี ซี อี แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก รวมถึง 5-ไฮดร็อกซีทริปทามีน (5-hydroxytryptamin) นอร์อะดรีนาลิน (noradrenaline)โดพามีน (dopamine) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  ชอบนอนดึก-นอนไม่หลับ (๒)ทำลายสุขภาพระยะยาวครั้งที่แล้วพูดถึงข้อแนะนำเพื่อการนอนหลับที่ดีไปแล้วบางส่วน เช่น ตื่นนอนแต่เช้า กินอาหารเช้าและกลางวัน รวมทั้งการผ่อนคลายก่อนนอน ตอนนี้มาว่าด้วยเรื่องปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ช่วยให้การนอนหลับส่งผลดีต่อสุขภาพ๘.ฟังเสียงดนตรีบรรเลงจากการวิจัยพบว่า เสียงดนตรีที่มีลักษณะกลมกลืน ไพเราะ จังหวะช้า นุ่มนวล มีผลต่อการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  ชอบนอนดึก-นอนไม่หลับ ทำลายสุขภาพระยะยาวนายสมศักดิ์ตื่นแต่เช้าไปทำงาน ด้วยสภาพร่างกายอิดโรย ต้องติดตามดูฟุตบอลโลกนัดสำคัญติดต่อกันหลายคืนกับเพื่อนๆ ท่ามกลางกับแกล้มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดคืน เวลาเข้านอนก็รู้สึกหลับไม่สนิท เพราะตื่นเต้นจากเหตุการณ์ในเกมกีฬาทำให้นำเอากลับไปฝันต่อเด็กหญิงณิชา ชอบท่องอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ เป็นชีวิตจิตใจ มักใช้เวลาตอนดึกๆ เพลิดเพลินจนติดลม ...