แพทย์แผนจีน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 26 มิถุนายน 2524
  วิธีกดจุดรักษาท้องผูกตำแหน่งจุด จุดอิ๋งเซียง อยู่ข้างจมูก (ดูรูปที่ 1) จุดอิ๋งเซียงเป็นจุดบนเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่ มีแนวเส้นทอดจากโคนนิ้วชี้ด้านนอกขึ้นไปตามแขนด้านนอก ผ่านไหปลาร้าไป คอ ปาก สู่โหนกแก้มด้านตรงข้าม และมีแขนงแยกจากไหปลาร้าไปสู่ปอดและลำไส้ใหญ่ (รูปที่ 2) วิธีกดจุดใช้นิ้วชี้กดตรงจุดอิ๋งเซียงทั้ง 2 ข้างพร้อมๆ กันพอรู้สึกชา นานประมาณ 5-10 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
  แพทย์จีน วินิจฉัยโรคอย่างไร มักมีผู้สงสัยว่าแพทย์จีนรักษาโรคกันอย่างไร เพราะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเชื้อโรคหรือการติดเชื้อและการเรียกชื่อโรคก็แตกต่างไปจากแพทย์ตะวันตก เช่นอาการป่วยที่จีนเรียก “ร้อนใน” ซึ่งมักจะให้ยาเย็นรสขม (หรือยาขม) รักษา แพทย์ตะวันตกอาจวิเคราะห์ว่าเกิดจากการติดเชื้อและให้ยาปฏิชีวนะ ทัศนะการเรียกชื่อและการใช้ยาที่แตกต่างกันนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 19 พฤศจิกายน 2523
  ไส้เดือน“สมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลและคิดคำนวณมาจากที่จีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นเวลานำมาใช้ต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ น้ำหนักและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย”ไส้เดือน⇒ ชื่ออื่น รากดิน, โท้วเล้ง, ตี่เล้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 14 มิถุนายน 2523
  โรคที่สามารถรักษาด้วยการฝังเข็มเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 องค์การอนามัยโลก ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่อง “การฝังเข็ม” ขึ้นที่นครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คนจาก 12 ประเทศ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีฝังเข็มได้แก่1. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  การรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มอโรคยาปรมาลาภา เป็นคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่แท้จริงแน่นอน เมื่อบุคคลใดเจ็บป่วยจะหาความสุขไม่ได้เลย ในเมื่อบุคคลใดเจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอ หมอก็พยายามที่จะรักษาให้หายจากโรคร้ายด้วยวิธีต่างๆ กัน ล้วนแล้วแต่ต้องการให้หายจากความเจ็บป่วย หายทรมาน ให้กลับมาเป็นคนที่มีพลานามัยสมบูรณ์และมีความสุขในชีวิต วิธีการรักษาที่หมอค้นคิด ศึกษาแนะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยนั้น มีหลายแบบหลายวิธี ...